Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Antiepileptik Kullanımına Bağlı Gelişen Stevens-Johnson Sendromu

21. ULUSAL YOĞUN BAKIM KONGRESİ, Antalya, Turkey, 17 - 20 March 2022, pp.166

Lipid İnfüzyon tedavisi

24.Ulusal Multidisipliner Klinik toksikoloji Kongresi, Turkey, 26 - 27 May 2019

Hepatotoksik maddeler

22. ulusal multidisipliner klinik toksikoloji kongresi, Ankara, Turkey, 21 - 23 April 2017

VANKOMİSİN NEFROTOKSİSİTESİ ÜZERİNE DEKSMEDETOMİDİNİN ETKİSİ

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi, Turkey, 25 - 29 October 2017

Levobpivakaine eklenen deksmedetomidinin spinal blok üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2014, vol.4, pp.6

Toxic Epidermal Necrolysis During Treatment of Valproate and Ceftriaxone

19.th International Intensive Care Symposium 2013, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2013, vol.5, pp.3

Acute Renal Failure Due to Ethylen Glycol Intoxication

19.th International Intensive Care Symposium. 2013, Antalya, Turkey, 19 - 22 May 2013, vol.5, pp.9

Mantar Zehirlenmesine Bağlı Submasif Hepatik Nekroz

16. Klinik Toksikoloji Kongresi 2012, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2012, vol.3, pp.1

Books & Book Chapters

Çeşitli Antineoplastikler

in: Zehirlenmeler Akıl Notları, Hülya Ulusoy, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.435-441, 2019

Demir Zehirlenmesi ve Deferoksamin

in: Zehirlenmeler Akıl Notları, Hülye Ulusoy, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.309-314, 2019

Travma İlişkili Koagülopati

in: olgularla Yoğun Bakım Protokolleri, Şenoğlu N, Editor, Ankara Adana Nobel Kitabevi, Ankara, pp.697-708, 2019

Çoklu travmalı hastaya yaklaşım

in: Olgularla yoğun Bakım Protokolleri, Şenoğlu N, Editor, Ankara Adana Nobel Kitabevi, Ankara, pp.685-696, 2019

Nörocerrahide postoperatif yoğun bakım

in: cerrahi Yoğun Bakım, Lale Karabıyık, Editor, Türkiye Klinikleri, Ankara, pp.19-25, 2018

Isı regülasyonu

in: Pediyatrik Anestezi, Dilek Özcengiz, Sibel Barış, Editor, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, pp.99-118, 2014

Metrics

Publication

109

Citation (WoS)

1411

H-Index (WoS)

19

Citation (Scopus)

1675

H-Index (Scopus)

22

Project

12

Thesis Advisory

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals