Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

USING COVER CROPS TO IMPROVE SOIL QUALITY AND HAZELNUT YIELD

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.29, no.4, pp.1974-1987, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effects of Different Cover Crops on Soil Quality Parameters and Yield in an Apricot Orchard

INTERNATIONAL JOURNAL OF AGRICULTURE AND BIOLOGY, vol.21, no.2, pp.399-408, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

EFFECTS OF COVER CROP TREATMENTS ON SOME SOIL QUALITY PARAMETERS AND YIELD IN A KIWIFRUIT ORCHARD IN TURKEY

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.28, no.9, pp.6988-6997, 2019 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Assessment of Weed Competition Critical Period in Sugar Beet

TARIM BILIMLERI DERGISI-JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCES, vol.24, no.1, pp.82-90, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The Critical Period for Weed Control (CPWC) in Potato (Solanum tuberosum L.)

NOTULAE BOTANICAE HORTI AGROBOTANICI CLUJ-NAPOCA, vol.43, no.2, pp.355-360, 2015 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

The critical period for weed control in corn in Turkey

WEED TECHNOLOGY, vol.20, no.4, pp.867-872, 2006 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Economic thresholds of Avena spp., and Alopecurus myosuroides in winter wheat fields

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.35, no.2, pp.147-154, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Invasive weed species in onion production systems during the last 25 years in Amasya, Turkey

PAKISTAN JOURNAL OF BOTANY, vol.35, no.2, pp.155-160, 2003 (Journal Indexed in SCI) identifier

Economic thresholds of Avena spp. and Alopecurus myosuroides HUDS. in winter wheat

ZEITSCHRIFT FUR PFLANZENKRANKHEITEN UND PFLANZENSCHUTZ-JOURNAL OF PLANT DISEASES AND PROTECTION, pp.375-381, 2002 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Bazı Örtücü Bitkilerin Trabzon Hurması (Diospyros kaki L.)’nda Verim ve Meyve Kalitesine Etkilerinin Araştırılması

Türkiye Tarımsal Araştırmalar Dergisi, vol.7, no.2, pp.128-135, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kayseri İli Çerezlik Kabak Ekiliş Alanlarında Görülen Yabancı Otların Tespiti

Türkiye Herboloji Dergisi (Turkish Journal of Weed Science), vol.23, no.1, pp.74-80, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Role of Different Cover Crops on DTPA-Extractable Micronutrients in an Apricot Orchard

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.7, no.5, pp.698-706, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Comparative Effects of Different Cover Crops on DTPA-ExtractableMicronutrients in Orchards with Loam and Clay Textured Soils

Journal of Agricultural Faculty of Gaziosmanpasa University, vol.36, pp.107-116, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Yarı Bodur Elma Bahçelerinde Bazı Örtücü Bitkilerin Verim ve Kalite Üzerine Etkileri.

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Fen Bilimleri Dergisi,, vol.34, no.2, pp.61-75, 2018 (National Refreed University Journal)

Asetolaktat sentetaz (ALS) İnhibitörü Herbisitlere Galium aparine L. (Dilkanatan) Dayanıklılığı.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.34, no.3, pp.92-100, 2017 (National Refreed University Journal)

Buğday ekim alanlarında sorun olan Bifora radians Bieb. (Kokarot)’ın ALS inhibitörü herbisitlere dayanıklılığının PCR temelli olarak belirlenmesi.

Anadolu Tarım Bilimleri Dergisi (E.A. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi), vol.32, pp.153-163, 2017 (National Refreed University Journal)

Kayseri – Sivas ve Kayseri Yeşilhisar Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergis, vol.32, no.3, pp.1-8, 2016 (National Refreed University Journal)

Kayseri ili şeker pancarı (Beta vulgaris L.) ekiliş alanlarında bulunan yabancı otların tespit

Bitki Koruma Bülteni, vol.56, no.1, pp.115-124, 2016 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Kayseri ili şeker pancarı Beta vulgaris L ekiliş alanlarında bulunan yabancı otların tespiti

Bitki Koruma Bülteni, vol.56, no.1, pp.115-124, 2016 (Other Refereed National Journals)

Kayseri İli Elma Bahçelerinde Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi

Meyve Bilimi Dergisi, vol.3, no.1, pp.1-9, 2016 (Other Refereed National Journals)

Use of Cover Crops for Weed Suppression in Hazelnut (Corylus avellana L.) in Turkey

Comm. Appl. Biol. Sci, Ghent University, vol.79, no.2, pp.105-110, 2014 (International Refereed University Journal)

Koruyucu Toprak İşleme Ve Doğrudan Ekim Sistemlerinde Yabancı Ot Mücadelesi.

Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, vol.27, pp.45-57, 2010 (Other Refereed National Journals)

Plant Protection Products: Markets And The European Union. Turkish Journal of Scientific Reviews

(Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi) Nobel Internatıonal Journals, vol.3, pp.43-54, 2010 (Other Refereed National Journals)

Transgenik Bitkilere Genel Bir Bakış

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.18, pp.83-92, 2003 (National Refreed University Journal)

Samsun İli Çeltik Ekim Alanlarında Görülen Yabancı Ot Türlerinin Belirlenmesi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.15, pp.99-104, 2000 (Other Refereed National Journals)

Karadeniz Bölgesi Fındık Bahçelerinde Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Saptanması.

Türkiye Herboloji Dergisi, no.2, pp.13-21, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Use of Robotics in Weed Control

1st International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, 24 - 27 April 2019 identifier

Sugar beet weeds as natural host of Beet necrotic yellow vein virüs

International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, 24 - 27 April 2019

Identification of Existing Weed Flora on Railways

1st International Erciyes Agriculture, Animal Food Sciences Conference, 24 - 27 April 2019

Effectiveness of the Cover Crops on the Weed Management in the No-tilled Production Systems

1stInternational Erciyes Agriculture, AnimalandFoodSciencesConference, 24 - 27 April 2019

Use of Cover Crops for Weed Management in Fruit Orchards1STINTERNATIONAL

theOrganizingCommittee1stInternational Erciyes Agriculture, AnimalandFoodSciencesConference, 24 - 27 April 2019

Examination Of Cherry Producers In Terms Of Plant Protection Applications In Eskişehir

1stInternational Erciyes Agriculture, AnimalandFoodSciencesConference, 24 - 27 April 2019

Effects of Herbicides on Human Health

5 th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, vol.2, pp.68-74

Importance of Bacteria in Weed Control

5 th International Eurasian Congress on Natural Nutrition, Healthy Life Sport, Ankara, Turkey, 2 - 06 October 2019, vol.2, pp.75-80

Investigation of Potential Use of Some Corn Lines and Cultivars as a Trap Plant Against Broomrape (Orabanche Spp.).

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.430-434

Bazı Yabancı ot Türlerinin Plum Pox Virus’e Konukçuluk Etme Potansiyeli.

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.159-163

Allelopathic Potential of Some Essential Oil Bearing Plant Extracts on Setaria spp.

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.435-443

DETERMİNATİON OF PLANT PROTECTİON PROBLEMS İN SUGAR BEET GARDEN İNKAYSERİ PROVİNCE OF TURKEY

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Turkey, 13 - 16 December 2018, pp.152-157

Allelopathic Potential of Some Essential Oil Bearing Plant Extracts on Chenepodium album L.

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.443-447

Determination of plant protection problems in Peache garden in Mersin province of Turkey. .

2nd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Samsun, Turkey, 30 November - 02 December 2018, pp.741-743

Organik Tarımda Zararlı Hastalık ve Yabancı Otlarla Mücadelede Uçucu Yağların Etkisi.

International‘ EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.245-248

Erzincan’da Gıda ve Tıbbi Olarak Kullanılan Yabancı Otlar.

International‘ EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.111-115

Erzincan’da Gıda ve Tıbbi Olarak Kullanılan Yabancı Otlar. International

EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.100-104

Develi’de Gıda ve Tıbbi Olarak Kullanılan Yabancı Otlar.

International‘ EURASIAN Natural Nutrition and Healthy Life Congress, Ankara, Turkey, 12 - 15 July 2018, pp.84-87

Türkiye’de Entomofagi Hakkında Bir Kamuoyu Araştırması

Uluslararası Tarım Kongresi, Komrat, Moldova, 3 - 06 May 2018, pp.161

Public Attitudes Towards Insects as Animal Feed

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, İzmir, Turkey, 2 - 05 April 2018, pp.82

A COMPARISON OF DTPA EXTRACTABLE MICRONUTRIENT CONTENTSINFLUENCED BY DIFFERENT COVER CROP SPECIES

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ONENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapesşte, Hungary, 19 - 23 October 2017, pp.207

MICROBIAL PESTICIDES IN IPM

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapeşte, Hungary, 19 - 23 October 2017, pp.10

INVESTIGATION OF THE EFFECT OF THE COVER CROPS ON WEEDS,SILAGE PRODUCTIVITY AND QUALITY IN THE SILAGE CORNPRODUCTION

3RD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ENVIRONMENTAL SCIENCE AND TECHNOLOGY, Budapeşte, Hungary, 17 - 23 October 2017, pp.8

Determination of plant protection problems in potato field in Kayseri province of Turkey

3rd INTERNATIONAL AGRICULTURE CONGRESS, Skopje, Macedonia, 14 - 18 August 2017, pp.90

Allelopathic effects of medical plants essential oils on Parapholis incurva

3rd International Agriculture Congress (IAC), Skopje, Macedonia, 14 - 18 August 2017

Efects Of Cover Crops On Soıl Organıc Matter And Hazelnut Yıeld

IX. International Congress on Hazelnut, Samsun, Turkey, 15 - 17 August 2017, pp.128

Allelopathic effects of medical plants essential oils on Parapholis incurva

3rd IAC and 3rd ICVAS CONGRESS, Skopje, Macedonia, 14 - 18 August 2017, pp.32

Effects of Cover Crops on Some Soil Chemical Quality parameters in a Apricot Orchard

International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, 15 - 17 May 2017

The Role of Biopesticides in Crop Protection

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.134

Effects of Cover Crops on Some Soil Physical Quality parameters in a Apricot Orchard

International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, 15 - 17 May 2017

"Investigation On The Herbicidal Effects Of Essential Oil Obtained From Two Mint Species On Parapholis İncurva

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 ], Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, vol.1, pp.522

Investigation of usage possibilities of cover cropsin weeds control in apricot orchards

International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, 15 - 17 May 2017

New Approach to Plant Protection

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017 Cappadocia / Turkey), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.489

Investigation on the Herbicidal Effects of Essential Oil Obtained from Two Mint Species on Parapholis incurva

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017), Nevşehir, Turkey, 15 - 17 May 2017, pp.522

Allelopathic Potential of Some Aromatic Plant Essential Oils on Chenopodium album L. Seed Germination

ICSD International Conference on Sustainable Development, Skopje, Macedonia, 19 - 23 October 2016, pp.270-275

Determination of Weed Species in Garlic Allium sativum L Fields in Taşköprü County in Kastamonu Province in Turkey

ICSD International Conference on Sustainable Development, Skopje, Macedonia, 19 - 23 October 2016, pp.276-279

Kivi Bahçelerindeki Yabancı Otlarla Mücadelede Örtücü Bitkilerin Kullanılma Olanaklarının Araştırılması

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.839

Örtücü Bitkilerin Meyve Bahçelerindeki Fauna ya etkileri

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.323

Bazı Fiğ Türlerinin Amaranthus retroflexus L Tohumlarının Çimlenmesi Üzerine Etkilerinin Araştırılması

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.815

Demir Yollarında Sorun Olan Yabancı Ot Türlerinin Rastlama Sıklıkları ve Yoğunluklarının Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.888

Mısır Yetiştiriciliğinde Yabancı Otlarla Mücadelede Örtücü Bitkilerin Kullanılma Olanaklarının Araştırılması

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.840 Creative Commons License

Yarı Bodur Elma Bahçelerindeki Yabancı Otlarla Mücadelede Örtücü Bitkilerin Kullanılması

Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi, Konya, Turkey, 5 - 08 September 2016, pp.841

The role of soil parameters on weed distribution in apple orchards

7th International Weed Science Congress, Prag, Czech Republic, 20 - 24 June 2016, pp.101

The Critical Period for Weed Control (CPWC) in Potato Crops

7th International Weed Science Congress, Prag, Czech Republic, 20 - 24 June 2016, pp.396

THE CRITICAL PERIOD FOR WEED CONTROL IN SUGAR BEET (BETA VULGARIS L.) IN KAYSERI-TURKEY

17th European Weed Research Society Symposium “Weed management in changing environments", 23-26 June 2015, Montpellier, France, Montpellier, France, 23 - 26 June 2015, pp.181

Cover Crops for Weed Suppression in Persimmon Orchards in Turkey

17th EWRS, European Weed Research Society, Symposium Weed management in changing environments, Montpellier,, France, 23 - 26 June 2015, pp.182

Cover crops for weed suppression in semi-dwarf apple orchards in Turkey

50th Croatian and 10th International Symposium on Agriculture, Opatija, Croatia, 16 - 20 February 2015, pp.265

Invasive Weeds in Black Sea Region of Turkey

4th ESENIAS Workshop: International Workshop on IAS in Agricultural and Non-Agricultural Areas in ESENIAS Region, Çanakkale, Turkey, 16 - 17 December 2013, pp.72-78

Possible Use of Cover Crops in Weed Control on Kiwi Orchards in Black Sea Region of Turkey

Joint Workshop Of The Ewrs Working Groups:Novel and Sustainable Weed Management in Arid and Semi-arid Agro Ecosystems and Weed Mapping, Chania, Greece, 29 September - 03 October 2013, pp.45

Determination of Weed Species in Apple(Malus Domestica) Orchards in Kayseri Provice in Turkey

16th EWRS, European Weed Research Society, Turkey, 1 - 04 June 2013, pp.133

Yelpaze Hüzmeli Meme Tiplerinin Samsun İlinde Mısır Alanlarında Yabancı Ot İlaçlama Teknikleri

I. Bitki Koruma Ürünleri ve Makineleri Kongresi, Antalya, Turkey, 2 - 05 April 2013, vol.3, pp.141-150

2011 Rice stems as mulch for weed control in Orchards

Proceeding of the 6th Intemational Weed Science Congress, China, 1 - 04 June 2012

Samsun Yöresinde Gıda Olarak Kullanılan Yabancı Otlar

SAMSUN SEMPOZYUMU, Samsun, Turkey, 13 - 16 October 2011, vol.3, pp.217-220

Stale seedbed techniques for corn production in Samsun – Turkey

9th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, Turkey, 1 - 04 July 2011

Türkiye’de Canavar Otu Türlerinin (Orobanche spp.) Dağılımlarının Haritalanmasıyla İlgili Araştırmalar

Türkiye IV. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Kahramanmaraş, Turkey, 1 - 04 June 2011, pp.146

Effects of cover crops on weed populations in hazelnut (Corylus avellana L.)

9th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, Turkey, 1 - 04 March 2011

Orobanche Survey in Tomato and Tobacco Field in Samsun, Turkey

15th European Weed Research Society Symposium, Hungary, 1 - 04 July 2010, pp.115

Integrated winter and summer cover crops into weed management program in organically grown vegetables

8th EWRS Workshop on Physical and Cultural Weed Control, Spain, 1 - 04 October 2009, pp.1

Bazı İstilâcı Yabancı Bitki Türlerinin Türkiye’deki Durumu

Türkiye III. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Van, Turkey, 1 - 04 July 2009, pp.270

National broomrape project in Turkey.

10th World Congress of Parasıtıc Plants, Aydın, Turkey, 8 - 12 June 2009, pp.82-83

A survey on broomrape in tobacco fields in Samsun Turkey

10Th World Congress On parasitic Plants, Turkey, 1 - 04 June 2009

Broomrape survey in tomato fields in Samsun Turkey

10Th World Congress on Parasitic Plants, Turkey, 1 - 04 June 2009

Samsun İli Soya Fasulyesi (Glycina max (L.) Merr.) Ekim Alanlarındaki Yabancı Otların Tespiti

Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi Bildirileri, Isparta, Turkey, 1 - 04 August 2007, pp.152

Yabancı Otların Ve Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Soyada Nodozıte Oluşumuna Etkileri

Allelopati Çalıştayı (Türkiye'de Allelopati Kullanımı: Dün, Bugün, Yarın), Turkey, 1 - 04 September 2006

Yabancı Otların ve Yabancı Ot Kontrol Yöntemlerinin Soya’da Nodozite Oluşumuna Etkileri

Türkiye I. Bitki Koruma Kongresi, Samsun, Turkey, 1 - 04 September 2002, pp.229

Herbisitlerin Tarımsal Çevre Kirliliğine Etkileri

T.C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü, Tarımsal Çevre ve Su Kirliliği Semineri, Samsun, Turkey, 1 - 04 March 2000, pp.55-78

Samsun İlinde Sebze Seracılığının Fitopatolojik Sorunları ve Çözüm Önerileri

Karadeniz Bölgesi Tarım Sempozyumu, Samsun, Turkey, 1 - 04 January 1999, vol.2, pp.467-477

Books & Book Chapters

Abutilon theophrasti.

in: Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu, HÜSEYİN ÖNEN, Editor, Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı. Tarımsal Araştırmalar Ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Ankara, pp.132-142, 2015

Abutilon theophrasti

in: Türkiye İstilacı Bitkiler Kataloğu, Hüseyin ÖNEN, Editor, Ezgi Ofset Matbacılık, pp.132-142, 2015

Organik Tarım Eğitim Kitabı

Yenilikçi Yöntemlerle İstihdamın Teşviki Hibe Programı, Yahyalı Araştırma ve İstihdamı Geliştirme Merkezi Projesi., 2011

Organik Tarımda Yabancıot Yönetimi.

in: Organik Tarım Eğitim Kitabı, ?, Editor, M Grup Matbaacılık A.Ş, Kayseri, pp.184-196, 2011

Yabancı otlar

in: Zirai Mücadele Teknik Talimatları Yabancı Otlar Cilt 6, Mete Aydemir, Editor, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, pp.56-165, 2008

Yabancı otlar

in: Zirai Mücadele Teknik Talimatları, Yabancı Otlar Cilt 6., Mete Aydemir, Editor, Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı, Ankara, pp.67-218, 2008