Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

CALCIFIED RENAL ARTERY ANEURISM IN SOLITARY KIDNEY CAUSING HYPERTENSION

PEDIATRIC NEPHROLOGY, cilt.33, ss.1904-1905, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Metaplastic Conditions in The Bladder in Patient with Epidermolysis Bullosa.

International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology, cilt.42, ss.838-41, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Pediatric urolithiasis: an 8-year experience of single centre

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.40, ss.3-9, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

EPR of some irradiated renal stones

RADIATION MEASUREMENTS, cilt.40, ss.65-68, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Epidermoid cyst of the testicle: Unusual magnetic resonance imaging findings

ACTA RADIOLOGICA, cilt.45, ss.882-884, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Prostatic adenocarcinoma metastasis in the thyroid gland

ENDOCRINE JOURNAL, cilt.51, ss.445-448, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Retroperitoneoscopic ureterolithotomy for the treatment of ureteral calculi

UROLOGIA INTERNATIONALIS, cilt.73, ss.234-237, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Big bladder stones around an intravesical migrated intrauterine device.

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.35, ss.495-496, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Electrified urinary drainage bag: an in vitro study

WORLD JOURNAL OF UROLOGY, cilt.20, ss.240-243, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The laparoscopic stylet

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, ss.331-333, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sünnet ve İdrar Yolu Enfeksiyonu

Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi, cilt.11, ss.30-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parafimozis ve Tedavisi

Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, cilt.10, ss.317-320, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solitary Fibrous Tumor of the Kidney: A Case Report.

Case Reports in Urology, cilt.2013, ss.1-4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Hasta Grubunda Perkütan Nefrolitotomi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.31, ss.49-52, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fournier Kangreni: 38 Olgunun Değerlendirilmesi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.32, ss.416-421, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntravezikal (Bcg) Immünoterapi Uygulamaları Öncesi Bakteriüri Sıklığı

Türk Üroloji Dergisi, cilt.28, ss.401-405, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erektil işlev bozukluğunda intrakavernoz enjeksiyon tedavisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.28, ss.181-186, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rete testisin tübüler dilatasyonu.

Türk Üroloji Dergisi, ss.460-462, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erektil işlev bozukluğu tedavisinde Sildenafil Sitrat.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.27, ss.172-175, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retroperitoneoskopik nefrektomi ve nefroüreterektomi: ön rapor.

Türk Üroloji Dergisi, ss.357-360, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prepusyum retraktilitesi ve sünnetle ilişkisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.174-177, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yirmibir hastada vezikovajinal fistül onarım sonuçlarımız.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.81-83, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgemizde Penis boyutları.

Türk Üroloji Dergisi, ss.66-71, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ksantogranülomatöz pyelonefrit: 19 hastada klinik deneyim

Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.416-419, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The comparison of clinical and bone scintigraphy findings in prostate cancer.

Turkish Journal of Cancer, cilt.28, ss.179-185, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Palpe edilemeyen testisterin tanısında laparoskopinin yeri

Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.259-262, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perkütan nefrostomi komplikasyonları.

Türk Üroloji Dergisi, ss.313-315, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet hastalığının ürolojik yönden değerlendirilmesi.

Türk Üroloji Dergisi, ss.310-312, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Varikosel ve infertilite.

cerrahi tıp arşivi, ss.163-169, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik Varikoselektomi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.452-456, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perkütan sistostomi kateteri ucunun üretere yerleşmesi.

üroloji bülteni, ss.249-250, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A COMPELLING GROUP OF CHILDHOOD URINARY SYSTEMSTONES: CYSTINE STONES

1. International Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, Kırşehir, Türkiye, 11 - 14 April 2019

Sık İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda VUR Tanısında PIC Sistografinin Yeri

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 November 2016 - 27 January 2017, ss.138

Laparoskopik retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi.

25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 09 October 2016, ss.82

Nephrogenic adenoma as a cause of recurrent gross hematuria in a child with renal transplant

17th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Iguaçu, Brezilya, 20 - 24 September 2016, cilt.31, no.10, ss.1936-1937

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.117

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

Pulmonary Complications in Percutaneous Nephrolithotomy with Upper Calyx Access

34th Congress of the Societe Internationale d’Urologie, GLASKOW, İSKOÇYA, 12 - 15 October 2014

Is pyelo-pyelostomy sufficient and effective for ureteropelvic junction obstruction with vascular compression?

29th Annual Congress of the European Association of Urology, Stockholm, İsveç, 11 - 15 April 2014, cilt.13, ss.552

Üreteropelvik Bileşke Tıkanıklığının Nadir Bir Sebebi: Fibroepitelyal Polip

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.166

Çocuk Hastalarda Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimimiz

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.90

Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Deneyimimiz

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.142-143

Böbreğin Kistik Hastalıklarında Retroperitoneoskopik Kistektomi Sonuçlarımız

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.68-69

Our experience in upper urinary tract urothelial tumors

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1215107

Laparoscopic radical prostatectomy experience: The first 12 cases

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1322214

Supin Pozisyonda Mikro Perkütan Nefrolitotomi: Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.225

Perkütan Nefrolitotomide Üst Kaliks Girişlerinde Akciğer Komplikasyonları

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.117-118

Percutaneous nephrolithotomy A single center experience of 1,262 cases

Abstracts of the EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1344236

ESWL Dirençli Böbrek Taşlarında Mikro PNL Uygulaması

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.224

Comparing prostate specific antigen doubling time and prostate specific antigen velocity as predictors of prognosis and survival in hormone-resistant prostate cancer patients

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1315207

The results of radical nephrectomy

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1359251

Our results of patients with bladder cancer treated with radical cystectomy and ureterocutaneostomy

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.12241161-12241162

Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy Experıence: The Fırst 12 Cases

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1322

A different tool for endopyelotomyWire Guide Sphincterotom (Choledochal scissors)

30th WORLD CONGRESSOF ENDOUROLOGY SWL, İstanbul, Türkiye, 4 - 08 September 2012, cilt.26, ss.1-572

Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 May 2012, ss.135-136

Sıcak Kesi İle Endopyelolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.310

Üreterosel İçindeki Taşın Endoskopik Tedavisi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.309

Çocuk Yaş Grubunda Laparoskopik Retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.292

Çocuk Yaş Grubunda Perkütan Sistotripsi ve Eş Zamanlı Perkütan Nefrolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.295

Epididim Önde mi, Arkada mı?

7. Ulusal Androloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 June 2007, ss.109

Sol Varikosel Varlığı Boyla İlişkili Mi?

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 15 June 2006, ss.144

Palpe Edilemeyen Testislerin Tanı ve Tedavisinde Laparoskopinin yeri

VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Nevşehir, Türkiye, 11 - 14 September 2003, ss.99

Retroperitoneskopik Böbrek ve Üreter Cerrahisi

15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 October 1998, ss.151

Kitap & Kitap Bölümleri

Güncel Üroloji 2. Baskı

Megaüreter ve Üreterosel, Prof. Dr. M. Önder YAMAN Prof. Dr. Ateş KADIOĞLU Prof. Dr. Ali İhsan TAŞÇI, Editör, Türk Üroloji Derneği/ Turkish Association of Urology, Ankara, ss.953-966, 2018

Travma El Kitabı

Ürogenital Yaralanmalar, Sözüer E., İkizceli İ., Editör, Nobel Kitabevi, Adana, ss.493-526, 2011