Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Metaplastic Conditions in The Bladder in Patient with Epidermolysis Bullosa.

International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology, cilt.42, ss.838-41, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Pediatric urolithiasis: an 8-year experience of single centre

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.40, ss.3-9, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

EPR of some irradiated renal stones

RADIATION MEASUREMENTS, cilt.40, ss.65-68, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Epidermoid cyst of the testicle: Unusual magnetic resonance imaging findings

ACTA RADIOLOGICA, cilt.45, ss.882-884, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Prostatic adenocarcinoma metastasis in the thyroid gland

ENDOCRINE JOURNAL, cilt.51, ss.445-448, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Retroperitoneoscopic ureterolithotomy for the treatment of ureteral calculi

UROLOGIA INTERNATIONALIS, cilt.73, ss.234-237, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Big bladder stones around an intravesical migrated intrauterine device.

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.35, ss.495-496, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Electrified urinary drainage bag: an in vitro study

WORLD JOURNAL OF UROLOGY, cilt.20, ss.240-243, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

The laparoscopic stylet

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, ss.331-333, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Frequency of flutamide induced hepatotoxicity in patients with prostate carcinoma

HUMAN & EXPERIMENTAL TOXICOLOGY, cilt.18, ss.137-140, 1999 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sünnet ve İdrar Yolu Enfeksiyonu

Türkiye Klinikleri Üroloji Özel Dergisi, cilt.11, ss.30-32, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Parafimozis ve Tedavisi

Turkiye Klinikleri Journal of Urology Special Topics, cilt.10, ss.317-320, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Solitary Fibrous Tumor of the Kidney: A Case Report.

Case Reports in Urology, cilt.2013, ss.1-4, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuk Hasta Grubunda Perkütan Nefrolitotomi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.31, ss.49-52, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fournier Kangreni: 38 Olgunun Değerlendirilmesi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.32, ss.416-421, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntravezikal (Bcg) Immünoterapi Uygulamaları Öncesi Bakteriüri Sıklığı

Türk Üroloji Dergisi, cilt.28, ss.401-405, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Erektil işlev bozukluğunda intrakavernoz enjeksiyon tedavisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.28, ss.181-186, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rete testisin tübüler dilatasyonu.

Türk Üroloji Dergisi, ss.460-462, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erektil işlev bozukluğu tedavisinde Sildenafil Sitrat.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.27, ss.172-175, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Retroperitoneoskopik nefrektomi ve nefroüreterektomi: ön rapor.

Türk Üroloji Dergisi, ss.357-360, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prepusyum retraktilitesi ve sünnetle ilişkisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.174-177, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yirmibir hastada vezikovajinal fistül onarım sonuçlarımız.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.81-83, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bölgemizde Penis boyutları.

Türk Üroloji Dergisi, ss.66-71, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ksantogranülomatöz pyelonefrit: 19 hastada klinik deneyim

Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.416-419, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Palpe edilemeyen testisterin tanısında laparoskopinin yeri

Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.259-262, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

The comparison of clinical and bone scintigraphy findings in prostate cancer.

Turkish Journal of Cancer, cilt.28, ss.179-185, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet hastalığının ürolojik yönden değerlendirilmesi.

Türk Üroloji Dergisi, ss.310-312, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perkütan nefrostomi komplikasyonları.

Türk Üroloji Dergisi, ss.313-315, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Varikosel ve infertilite.

cerrahi tıp arşivi, ss.163-169, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik Varikoselektomi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.452-456, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perkütan sistostomi kateteri ucunun üretere yerleşmesi.

üroloji bülteni, ss.249-250, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sık İdrar Yolu Enfeksiyonu Geçiren Çocuklarda VUR Tanısında PIC Sistografinin Yeri

9. Ulusal Çocuk Nefroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 24 November 2016 - 27 January 2017, ss.138

Laparoskopik retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi.

25. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 6 - 09 October 2016, ss.82

Nephrogenic adenoma as a cause of recurrent gross hematuria in a child with renal transplant

17th Congress of the International Pediatric Nephrology Association, Iguaçu, Brezilya, 20 - 24 September 2016, cilt.31, no.10, ss.1936-1937
Link

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.117

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

Results of Retroperitoneoscopic Cystectomy for Renal Cystic Disease.

25th World Congress on Videourology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.56

Laparoscopic Mass Enucleation Without Ischemia in Small Renal Masses.

25th World Congress on Videourology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.14

Factors That Affecting the Success of Retrograde Intrarenal Surgery.

25th World Congress on Videourology, Sofya, Bulgaristan, 19 - 22 June 2014, ss.62-63

Çocuk Hastalarda Laparoskopik Pyeloplasti Deneyimimiz

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.90

Üreteropelvik Bileşke Tıkanıklığının Nadir Bir Sebebi: Fibroepitelyal Polip

12. Türk Çocuk Ürolojisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 November 2013, ss.166

Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Deneyimimiz

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.142-143

Laparoscopıc Radıcal Prostatectomy Experıence: The Fırst 12 Cases

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1322

Our Experience in Upper Urinary Tract Urothelial Tumors

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, ss.1215

Retrograd İntrarenal Cerrahide Başarıyı Etkileyen Faktörler

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.118

Supin Pozisyonda Mikro Perkütan Nefrolitotomi: Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.225

ESWL Dirençli Böbrek Taşlarında Mikro PNL Uygulaması

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.224

Perkütan Nefrolitotomide Üst Kaliks Girişlerinde Akciğer Komplikasyonları

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.117-118

Our Results of Patients with Bladder Cancer Treated with Radical Cystectomy and Ureterocutaneostomy

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1224

The Results of Radical Nephrectomy

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1359

Percutaneous Nephrolithotomy: A Single Center Experience of 1262 Cases

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1344

Böbreğin Kistik Hastalıklarında Retroperitoneoskopik Kistektomi Sonuçlarımız

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.68-69

Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 May 2012, ss.135-136

Üreterosel İçindeki Taşın Endoskopik Tedavisi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.309

Sıcak Kesi İle Endopyelolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.310

Çocuk Yaş Grubunda Perkütan Sistotripsi ve Eş Zamanlı Perkütan Nefrolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.295

Çocuk Yaş Grubunda Laparoskopik Retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.292

Epididim Önde mi, Arkada mı?

7. Ulusal Androloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 6 - 09 June 2007, ss.109

Sol Varikosel Varlığı Boyla İlişkili Mi?

19. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 15 June 2006, ss.144

Palpe Edilemeyen Testislerin Tanı ve Tedavisinde Laparoskopinin yeri

VII. Ulusal Çocuk Üroloji Kongresi ve ESPU Eğitim Komitesi Kursu, Nevşehir, Türkiye, 11 - 14 September 2003, ss.99

Retroperitoneskopik Böbrek ve Üreter Cerrahisi

15. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 29 October 1998, ss.151

Kitap & Kitap Bölümleri

Travma El Kitabı

Ürogenital Yaralanmalar, Sözüer E., İkizceli İ., Editör, Nobel Kitabevi, Adana, ss.493-526, 2011