Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hanedân-ı Saltanat Nizamnâmesi ve Uygulanması

BELLETEN, sa.269, ss.139-166, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Fatma Aliye Hanim and Historiography

BILIG, sa.53, ss.139-166, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fatma Aliye Hanım’ın Tarihe Dair Bir Eseri: Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, cilt.12, ss.251-264, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İskân isyan ve değişim XIX yüzyılın ikinci yarısında Kadirli

OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), sa.40, ss.407-439, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELIK TUTUMLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, sa.1, ss.205-227, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Tarih Öğretimi: Sorunlar ve Fırsatlar

Yeni Türkiye, cilt.2, sa.58, ss.1193-1207, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Şehzade Evliliklerinde Değişim"

OTAM, sa.26, ss.165-192, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"II. Meşrutiyet'ten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim"

S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, sa.21, ss.99-130, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Anadolu'da Savaş, İstanbul'da Kanun Hazırlığı ve Hanedân-ı Âl-i Osman Kararnamesi,”

S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, sa.19, ss.1-24, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Anadolu Da Savaş İstanbul Da Kanun Hazırlığı Ve Hanedân I Âl I Osman Kararnamesi

SDÜ Fen Edebiyat FakültesiSosyal Bilimler Dergisi, sa.19, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Nizamname Dışı Bir Evlilik Şehzade Sayılmayan İki Çocuk"

Toplumsal Tarih, sa.170, ss.48-55, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehzade Eğitimini Çağdaşlaştırma Teşebbüsleri

BELLETEN, sa.261, ss.575-612, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Osmanlı İmparatorluğunda Modernleşme Sancıları: Fes-Şapka Çatışması”

Toplumsal Tarih, sa.162, ss.14-22, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Abdülkadir ve İbrahim Tevfik Efendi: Yargı Karşısında İki Şehzade"

Toplumsal Tarih, sa.167, ss.26-32, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Propaganda ve Provokasyon: Müslüman Kıyafetiyle Terörist Ermeni Eylemleri”,

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, sa.170, ss.191-208, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Propaganda Ve Provokasyon Müslüman Kıyafetiyle Terörist Ermeni Eylemler

Türk Dünyasi Arastirmalari, sa.170, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Osmanlı Devletinde Faaliyet Gösteren Yabancı Şirketlerde Kıyafet Meselesi,”

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, sa.161, ss.131-137, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Loncadan Cemiyete Osmanlı Hamal Teşkilatlarında Değişim,”

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, sa.158, ss.95-108, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“1830 Numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon’da Müslüman Gayrimüslim Münasebetleri (1643-1644),”

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.35-50, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Differentiated Instruction in Social Studies and History Education in Turkey

24th EUROCLIO Annual Conference- Intersections: How Can History Education Change Today?, SAN SEBASTIAN, İspanya, 2 - 07 Nisan 2017

Osmanlı dan Cumhuriyete Adana Tarım İşçileri

Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu Bildirileri Kitabı (17-19 Nisan 2015) Adana-Türkiye, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Nisan 2015, cilt.3, ss.391-410

“Osmanlı Devleti'nde Ermeni İşçiler ve Milliyetçilik,”

Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler I, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2009, ss.0-443

“1830 numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon’da Ekonomik Hayat,”

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2002, ss.237-248

“1830 numaralı Şer’iye Siciline Göre (1643-1644) Trabzon Toplumunda Kadın,”

Trabzon Tarihi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Şubat 1999, ss.267-286

Kitap & Kitap Bölümleri

H. .I. Abdülmecid Dönemi (1839-1861)

İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof. Dr. Mehmet Şeker, Editör, SİYER, İstanbul, ss.860-902, 2017

Küçük Kaynarca Antlaşması

İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof.Dr. Mehmet Şeker, Editör, SİYER, İstanbul, ss.8-15, 2017

Abdülaziz Dönemi

İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof. Dr. Mehmet Şeker, Editör, SİYER, İstanbul, ss.904-949, 2017

Osmanlı'da Şehzade Eğitimi

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2016

İlkokul Öğretmenlerinin Gözünden Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

Demokrasi Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi İlkokul 4 Sınıf İçin Etkinlik Örnekleri, Öztürk Mustafa, Saydam Abdullah, Palancı Mehmet, Editör, Orka, ss.19-50, 2015

Osmanlıdan Cumhuriyete Başlıkların Değişimi

YENİLİKÇİ TARİH ÖĞRETİMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ, Köksal H, Tural G., Sungur H, Gök A., Genç C., Bilgiç A., , Editör, Harf, Ankara, ss.185-196, 2012

, "Active Learning in History and Social Studies,"

Teaching History and Social Studies for Multicultural Europe, Semih Aktekin, Penelope Harnett, Mustafa ,Öztürk, Dean Smart, Editör, Harf, Ankara, ss.65-80, 2009