Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hanedân-ı Saltanat Nizamnâmesi ve Uygulanması

BELLETEN, ss.139-166, 2010 (AHCI İndekslerine Giren Dergi)

Fatma Aliye Hanim and Historiography

BILIG, ss.139-166, 2010 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELIK TUTUMLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.2, ss.205-227, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye'de Tarih Öğretimi: Sorunlar ve Fırsatlar

Yeni Türkiye, cilt.2, ss.1193-1207, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Şehzade Evliliklerinde Değişim"

OTAM, ss.165-192, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"II. Meşrutiyet'ten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim"

S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, ss.99-130, 2010 (Hakemli Üniversite Dergisi)

“Anadolu'da Savaş, İstanbul'da Kanun Hazırlığı ve Hanedân-ı Âl-i Osman Kararnamesi,”

S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, ss.1-24, 2009 (Hakemli Üniversite Dergisi)

"Nizamname Dışı Bir Evlilik Şehzade Sayılmayan İki Çocuk"

Toplumsal Tarih, ss.48-55, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Şehzade Eğitimini Çağdaşlaştırma Teşebbüsleri

BELLETEN, ss.575-612, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Abdülkadir ve İbrahim Tevfik Efendi: Yargı Karşısında İki Şehzade"

Toplumsal Tarih, ss.26-32, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Propaganda ve Provokasyon: Müslüman Kıyafetiyle Terörist Ermeni Eylemleri”,

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.191-208, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Osmanlı Devletinde Faaliyet Gösteren Yabancı Şirketlerde Kıyafet Meselesi,”

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.131-137, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Loncadan Cemiyete Osmanlı Hamal Teşkilatlarında Değişim,”

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, ss.95-108, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“1830 Numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon’da Müslüman Gayrimüslim Münasebetleri (1643-1644),”

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, ss.35-50, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

“Osmanlı Devleti'nde Ermeni İşçiler ve Milliyetçilik,”

Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler I, Türkiye, 1 - 04 Ocak 2009, ss.0-443

“1830 numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon’da Ekonomik Hayat,”

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2002, ss.237-248

“1830 numaralı Şer’iye Siciline Göre (1643-1644) Trabzon Toplumunda Kadın,”

Trabzon Tarihi Sempozyumu, Türkiye, 1 - 04 Şubat 1999, ss.267-286

Kitap & Kitap Bölümleri

H. .I. Abdülmecid Dönemi (1839-1861)

İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof. Dr. Mehmet Şeker, Editör, SİYER, İstanbul, ss.860-902, 2017

Küçük Kaynarca Antlaşması

İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof.Dr. Mehmet Şeker, Editör, SİYER, İstanbul, ss.8-15, 2017

Abdülaziz Dönemi

İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof. Dr. Mehmet Şeker, Editör, SİYER, İstanbul, ss.904-949, 2017

Osmanlı'da Şehzade Eğitimi

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2016

Osmanlıdan Cumhuriyete Başlıkların Değişimi

YENİLİKÇİ TARİH ÖĞRETİMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ, Köksal H, Tural G., Sungur H, Gök A., Genç C., Bilgiç A., , Editör, Harf, Ankara, ss.185-196, 2012

, "Active Learning in History and Social Studies,"

Teaching History and Social Studies for Multicultural Europe, Semih Aktekin, Penelope Harnett, Mustafa ,Öztürk, Dean Smart, Editör, Harf, Ankara, ss.65-80, 2009