İskân isyan ve değişim XIX yüzyılın ikinci yarısında Kadirli


KIRPIK C.

OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), no.40, pp.407-439, 2016 (Peer-Reviewed Journal)