Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Hanedân-ı Saltanat Nizamnâmesi ve Uygulanması

BELLETEN, no.269, pp.139-166, 2010 (Journal Indexed in AHCI)

Fatma Aliye Hanim and Historiography

BILIG, no.53, pp.139-166, 2010 (Journal Indexed in SSCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Fatma Aliye Hanım’ın Tarihe Dair Bir Eseri: Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, pp.251-264, 2017 (Other Refereed National Journals)

İskân isyan ve değişim XIX yüzyılın ikinci yarısında Kadirli

OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), no.40, pp.407-439, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELIK TUTUMLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.205-227, 2014 (National Refreed University Journal)

Türkiye'de Tarih Öğretimi: Sorunlar ve Fırsatlar

Yeni Türkiye, vol.2, no.58, pp.1193-1207, 2014 (Other Refereed National Journals)

"Şehzade Evliliklerinde Değişim"

OTAM, no.26, pp.165-192, 2011 (National Refreed University Journal)

"II. Meşrutiyet'ten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim"

S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, no.21, pp.99-130, 2010 (International Refereed University Journal) Sustainable Development

"Trablusgarp’ta Bir Osmanlı Şehzadesi: Osman Fuad Efendi Savaşı, Esareti ve Kurtuluşu”

Toplumsal Tarih, no.209, pp.56-63, 2010 (National Refreed University Journal)

Anadolu Da Savaş İstanbul Da Kanun Hazırlığı Ve Hanedân I Âl I Osman Kararnamesi

SDÜ Fen Edebiyat FakültesiSosyal Bilimler Dergisi, no.19, 2009 (Other Refereed National Journals)

“Anadolu'da Savaş, İstanbul'da Kanun Hazırlığı ve Hanedân-ı Âl-i Osman Kararnamesi,”

S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, no.19, pp.1-24, 2009 (International Refereed University Journal)

"Nizamname Dışı Bir Evlilik Şehzade Sayılmayan İki Çocuk"

Toplumsal Tarih, no.170, pp.48-55, 2008 (Other Refereed National Journals)

Şehzade Eğitimini Çağdaşlaştırma Teşebbüsleri

BELLETEN, no.261, pp.575-612, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

“Osmanlı İmparatorluğunda Modernleşme Sancıları: Fes-Şapka Çatışması”

Toplumsal Tarih, no.162, pp.14-22, 2007 (National Refreed University Journal)

“Propaganda ve Provokasyon: Müslüman Kıyafetiyle Terörist Ermeni Eylemleri”,

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.170, pp.191-208, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

"Abdülkadir ve İbrahim Tevfik Efendi: Yargı Karşısında İki Şehzade"

Toplumsal Tarih, no.167, pp.26-32, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

Propaganda Ve Provokasyon Müslüman Kıyafetiyle Terörist Ermeni Eylemler

Türk Dünyasi Arastirmalari, no.170, 2007 (Other Refereed National Journals) Sustainable Development

“Osmanlı Devletinde Faaliyet Gösteren Yabancı Şirketlerde Kıyafet Meselesi,”

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.161, pp.131-137, 2006 (Refereed Journals of Other Institutions)

“Loncadan Cemiyete Osmanlı Hamal Teşkilatlarında Değişim,”

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.158, pp.95-108, 2005 (Refereed Journals of Other Institutions)

“1830 Numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon’da Müslüman Gayrimüslim Münasebetleri (1643-1644),”

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp.35-50, 2002 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Differentiated Instruction in Social Studies and History Education in Turkey

24th EUROCLIO Annual Conference- Intersections: How Can History Education Change Today?, SAN SEBASTIAN, Spain, 2 - 07 April 2017

Osmanlı dan Cumhuriyete Adana Tarım İşçileri

Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu Bildirileri Kitabı (17-19 Nisan 2015) Adana-Türkiye, Ankara, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.3, pp.391-410

“Osmanlı Devleti'nde Ermeni İşçiler ve Milliyetçilik,”

Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler I, Turkey, 1 - 04 January 2009, pp.0-443

“1830 numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon’da Ekonomik Hayat,”

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 April 2002, pp.237-248

“1830 numaralı Şer’iye Siciline Göre (1643-1644) Trabzon Toplumunda Kadın,”

Trabzon Tarihi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 February 1999, pp.267-286

Books & Book Chapters

H. .I. Abdülmecid Dönemi (1839-1861)

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof. Dr. Mehmet Şeker, Editor, SİYER, İstanbul, pp.860-902, 2017

Küçük Kaynarca Antlaşması

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof.Dr. Mehmet Şeker, Editor, SİYER, İstanbul, pp.8-15, 2017

Abdülaziz Dönemi

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof. Dr. Mehmet Şeker, Editor, SİYER, İstanbul, pp.904-949, 2017

Osmanlı'da Şehzade Eğitimi

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2016

İlkokul Öğretmenlerinin Gözünden Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

in: Demokrasi Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi İlkokul 4 Sınıf İçin Etkinlik Örnekleri, Öztürk Mustafa, Saydam Abdullah, Palancı Mehmet, Editor, Orka, pp.19-50, 2015 Sustainable Development

Osmanlıdan Cumhuriyete Başlıkların Değişimi

in: YENİLİKÇİ TARİH ÖĞRETİMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ, Köksal H, Tural G., Sungur H, Gök A., Genç C., Bilgiç A., , Editor, Harf, Ankara, pp.185-196, 2012

, "Active Learning in History and Social Studies,"

in: Teaching History and Social Studies for Multicultural Europe, Semih Aktekin, Penelope Harnett, Mustafa ,Öztürk, Dean Smart, Editor, Harf, Ankara, pp.65-80, 2009