Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Hanedân-ı Saltanat Nizamnâmesi ve Uygulanması

BELLETEN, no.269, pp.139-166, 2010 (AHCI)

Fatma Aliye Hanim and Historiography

BILIG, no.53, pp.139-166, 2010 (SSCI) Sustainable Development identifier

Articles Published in Other Journals

Geçmişi Sözlü Tarihle Anlamak: Kadirli’den Katılan Gazilere Göre Kore Savaşı

Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları, no.40, pp.135-167, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Osmanlı’da Eğitime Başlama Töreni

Uluslararası Maarif Dergisi, no.5, pp.94-99, 2021 (Non Peer-Reviewed Journal)

Avrupa’yı Yeniden Keşfetmek Ya Da 1909’da Osmanlı’dan Avusturya-Macaristan’a Yapılan Toplu Bir Seyahat

International Journal of History, vol.13, no.2, pp.685-708, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

ONDÖRTLERİN TASFİYESİNDE CEMAL MADANOĞLU’NUN ROLÜ

Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi, vol.21, no.42, pp.361-396, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ HÜKÜMETİ DÖNEMİNDE TÜRK-SOVYET İLİŞKİLERİ

International Journal of History, vol.13, no.1, pp.285-300, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Fatma Aliye Hanım’ın Tarihçiliği

Kadın/Woman 2000, vol.21, no.1, pp.135-158, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Fatma Aliye Hanım’ın Tarihe Dair Bir Eseri: Ahmet Cevdet Paşa ve Zamanı

Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.12, pp.251-264, 2017 (Peer-Reviewed Journal)

İskân isyan ve değişim XIX yüzyılın ikinci yarısında Kadirli

OTAM(Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), no.40, pp.407-439, 2016 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÇEVRE SORUNLARINA YÖNELIK TUTUMLARI

MERSİN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.205-227, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

Türkiye'de Tarih Öğretimi: Sorunlar ve Fırsatlar

Yeni Türkiye, vol.2, no.58, pp.1193-1207, 2014 (Peer-Reviewed Journal)

"Şehzade Evliliklerinde Değişim"

OTAM, no.26, pp.165-192, 2011 (Peer-Reviewed Journal)

"II. Meşrutiyet'ten Sonra Şehzade Eğitiminde Değişim"

S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, no.21, pp.99-130, 2010 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Anadolu Da Savaş İstanbul Da Kanun Hazırlığı Ve Hanedân I Âl I Osman Kararnamesi

SDÜ Fen Edebiyat FakültesiSosyal Bilimler Dergisi, no.19, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

“Anadolu'da Savaş, İstanbul'da Kanun Hazırlığı ve Hanedân-ı Âl-i Osman Kararnamesi,”

S.D.Ü. Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi,, no.19, pp.1-24, 2009 (Peer-Reviewed Journal)

"Nizamname Dışı Bir Evlilik Şehzade Sayılmayan İki Çocuk"

Toplumsal Tarih, no.170, pp.48-55, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Şehzade Eğitimini Çağdaşlaştırma Teşebbüsleri

BELLETEN, no.261, pp.575-612, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

“Osmanlı İmparatorluğunda Modernleşme Sancıları: Fes-Şapka Çatışması”

Toplumsal Tarih, no.162, pp.14-22, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

"Abdülkadir ve İbrahim Tevfik Efendi: Yargı Karşısında İki Şehzade"

Toplumsal Tarih, no.167, pp.26-32, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

“Propaganda ve Provokasyon: Müslüman Kıyafetiyle Terörist Ermeni Eylemleri”,

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.170, pp.191-208, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Propaganda Ve Provokasyon Müslüman Kıyafetiyle Terörist Ermeni Eylemler

Türk Dünyasi Arastirmalari, no.170, 2007 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

“Osmanlı Devletinde Faaliyet Gösteren Yabancı Şirketlerde Kıyafet Meselesi,”

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.161, pp.131-137, 2006 (Peer-Reviewed Journal)

“Loncadan Cemiyete Osmanlı Hamal Teşkilatlarında Değişim,”

TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI, no.158, pp.95-108, 2005 (Peer-Reviewed Journal)

“1830 Numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon’da Müslüman Gayrimüslim Münasebetleri (1643-1644),”

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, pp.35-50, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Differentiated Instruction in Social Studies and History Education in Turkey

24th EUROCLIO Annual Conference- Intersections: How Can History Education Change Today?, SAN SEBASTIAN, Spain, 2 - 07 April 2017

Osmanlı dan Cumhuriyete Adana Tarım İşçileri

Uluslararası Tarihte Adana ve Çukurova Sempozyumu Bildirileri Kitabı (17-19 Nisan 2015) Adana-Türkiye, Ankara, Turkey, 17 - 19 April 2015, vol.3, pp.391-410

“Osmanlı Devleti'nde Ermeni İşçiler ve Milliyetçilik,”

Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler I, Turkey, 1 - 04 January 2009, pp.0-443

“1830 numaralı Şeriye Siciline Göre Trabzon’da Ekonomik Hayat,”

Trabzon ve Çevresi Uluslararası Tarih-Dil-Edebiyat Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 April 2002, pp.237-248

“1830 numaralı Şer’iye Siciline Göre (1643-1644) Trabzon Toplumunda Kadın,”

Trabzon Tarihi Sempozyumu, Turkey, 1 - 04 February 1999, pp.267-286

Books & Book Chapters

II. ABDÜLHAMID DÖNEMINDE (1876-1908) KAYSERI’DE İLKÖĞRETIMI ÇAĞDAŞLAŞTIRMA TEŞEBBÜSLERI

in: KAYSERİ EĞİTİM ARAŞTIRMALARI TARİHİ, Aziz Altı, Serpil Sevim Kartal, Editor, KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR YAYINLARI, Kayseri, pp.293-322, 2021

Küçük Kaynarca Antlaşması

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof.Dr. Mehmet Şeker, Editor, SİYER, İstanbul, pp.8-15, 2017

Abdülaziz Dönemi

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof. Dr. Mehmet Şeker, Editor, SİYER, İstanbul, pp.904-949, 2017

H. .I. Abdülmecid Dönemi (1839-1861)

in: İslam Tarihi ve Medeniyeti, Prof. Dr. Mehmet Şeker, Editor, SİYER, İstanbul, pp.860-902, 2017

Osmanlı'da Şehzade Eğitimi

Ötüken Neşriyat, İstanbul, 2016

İlkokul Öğretmenlerinin Gözünden Demokrasi ve İnsan Hakları Eğitimi

in: Demokrasi Yurttaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi İlkokul 4 Sınıf İçin Etkinlik Örnekleri, Öztürk Mustafa, Saydam Abdullah, Palancı Mehmet, Editor, Orka, pp.19-50, 2015 Sustainable Development

Osmanlıdan Cumhuriyete Başlıkların Değişimi

in: YENİLİKÇİ TARİH ÖĞRETİMİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ, Köksal H, Tural G., Sungur H, Gök A., Genç C., Bilgiç A., , Editor, Harf, Ankara, pp.185-196, 2012

, "Active Learning in History and Social Studies,"

in: Teaching History and Social Studies for Multicultural Europe, Semih Aktekin, Penelope Harnett, Mustafa ,Öztürk, Dean Smart, Editor, Harf, Ankara, pp.65-80, 2009