Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Experimental analysis of frictional power loss of hydrostatic slipper bearings

INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, cilt.61, ss.123-131, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Design of artificial neural networks for slipper analysis of axial piston pumps

INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, cilt.61, ss.67-77, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The experimental analyses of the effects of the geometric and working parameters on the circular hydrostatic thrust bearings

JSME INTERNATIONAL JOURNAL SERIES C-MECHANICAL SYSTEMS MACHINE ELEMENTS AND MANUFACTURING, cilt.48, ss.715-722, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

An investigation on the performance of hydrostatic pumps using artificial neural network

JSME INTERNATIONAL JOURNAL SERIES C-MECHANICAL SYSTEMS MACHINE ELEMENTS AND MANUFACTURING, cilt.47, ss.864-872, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Neural network analysis of leakage oil quantity in the design of partially hydrostatic slipper bearings

INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, cilt.56, ss.231-243, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Mühendislik Fakültesi Yapısına Uygun Eğitim Sistemi Modeli Seçimi ve Sistem Geliştirme Önerileri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.17, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlarda Kayıcı Pabuç Performans Araştırması-Akış ve Viskoz Güç Kaybı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.3, ss.13-20, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hidrostatik eksenel kaymalı yatakların teorik ve deneysel analizi-sistem rijitliği

Mühendis ve Makina, cilt.38, ss.22-27, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tabii Kısıtlayıcılarda (Orifis/Kılcal Boru) Küçük Reynolds Sayılarındaki Akışın Deneysel Analizi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.9, ss.26-34, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dairesel Cepli Hidrostatik Yataklarda Sıcaklık Dağılımının Araştırılması

Türk Isı Bilim ve Tekniği Dergisi, cilt.17, ss.13-19, 1994 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hidrostatik Pompalarda Performans Araştırması-II,Hidro-Mekaniksel ve Genel Verim

İstanbul Teknik Üniversite Dergisi, cilt.51, ss.21-27, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hidrostatik Pompalarda Performans Araştırması-I, Kaçak (Volümetrik ) Verim

İstanbul Teknik Üniversite Dergisi, cilt.51, ss.13-20, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dişli Pompa ve Motorlarda Dişli Elastik Deformasyonları ve Sistem Performansına Etkiler

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.14-20, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hidrostatik ve Hidrodinamik Yatak Test Düzeneği ve Deneysel Bulgular

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.8, ss.20-27, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dairesel Cepli Hidrostatik Yatakların Teorik Analizi-Pistonlu Pompa Pabuç Örneği

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.17-25, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yüksek Basınçlı Pozitif İletimli Dişli Pompalarda İdeal Moment ve Viskoz Moment Kayıpları

Türk Doğa ve Fen Dergisi, cilt.13, ss.12-17, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hidrolik Dişli Pompa ve Motor İmalatında Hassas Toleranslar ve Bunların Sistem Performansına Etkileri

Mühendis ve Makina, cilt.29, ss.10-17, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pozitif Deplasmanlı Pompa ve Motorlarda İç Akışkan Kaçağı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.20-27, 1985 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Analysis of effects of Sizez of Orifice and Pockets on The Rigidity of Slipper Bearing In The Axial Piston Pump

6th International Conference on Tribology, Sozopol, Bulgaristan, 12 - 14 Haziran 2008, cilt.1, ss.123-128

Dairesel cepli hidrostatik+hidrodinamik yataklarda sürtünme güç kaybı

YA/EM’2005: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2005, ss.37

Dairesel Cepli Hidrostatik+Hidrodinamik Yataklarda güç kaybı

Ya-Em 2005 Ulusal Kongre, İstanbul, Türkiye, 4 - 06 Temmuz 2005, cilt.1, ss.37

Load Carriage Performance of Journal Bearings Considering Effects Of Transverse and Longitudinal Profile

The 5th International Conference of Tribology Balkantrib’05, Kragujevac, Sırbistan Ve Karadağ, 12 - 15 Haziran 2005, cilt.1, ss.344-351

Kayseri’de Faaliyet Gösteren İmalat İşletmelerinde ISO 9000 Kalite Güvence Sisteminin Algılanma ve Uygulanma Durumu

I. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 30 - 31 Ekim 1997, cilt.1, ss.23-27

Hidrodinamik Yağlamada Yüzey Basınç Oluşumuna İşleme Parametrelerinin Etkisi

6. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Nisan 1995, cilt.1, ss.23-30

Kapiler Boru ve Cep Büyüklüğünün hidrostatik Cep Büyüklüğüne Etkisi

5. Ulusal Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Türkiye, 16 - 18 Eylül 1992, cilt.1, ss.174-180

Kapiler Boru ve Cep Büyüklüğünün Hidrostatik Yatak Rijitliğine Etkisi

MATİM-ODTÜ, Ankara, Türkiye, 1 - 05 Eylül 1992, ss.101-107

Plastik Bölgeye Kadar Ön Yükleme Verilen Civatalar İçin Dizayn Esasları

II.. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Haziran 1988, cilt.1, ss.57-63

Eksenel Pistonlu Eğik Plakalı Bir Pompanın Analiz

II.. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 23 - 25 Haziran 1988, cilt.1, ss.27-33

Metallerde Isıl ve Kısa Ömürlü Yorulmanın Dizayn Açısından Etüdü

Orta Anadolu Sanayi ve Problemleri Sempozyumu, Konya, Türkiye, 21 - 22 Mart 1988, ss.48-53

Yüksek Basınçlı Pompa ve Motorlarda Dişli Elastik Deformasyonunun Teorik Analizi

2. Makina tasarım İmalat Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 19 Eylül 1986, ss.95-102

Yüksek Basınçlı Dişli Pompalarda Tahrik Momenti ve Viskoz Moment Kayıpları

I. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 14 - 16 Kasım 1985, ss.4-10

The Effects of Lubricating oil on the Internal Combustion Engine

The First Mediterranean Tribology Conference, Jurusalem, İsrail, 12 Haziran 2000 - 14 Haziran 0200, cilt.1, ss.12-16

Eksenel Hidrostatik-Hidrodinamik Yatak Deney Düzeneği Tasarımı

MatimiOdtü, Ankara, Türkiye, 01 Eylül 1990 - 05 Eylül 0199, ss.115-120

Bilirkişi Raporları