Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Application of triz inventive principles to innovate the multi-tool drill machine

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.37, no.1, pp.317-328, 2022 (SCI-Expanded) identifier identifier

Experimental analysis of frictional power loss of hydrostatic slipper bearings

INDUSTRIAL LUBRICATION AND TRIBOLOGY, vol.61, pp.123-131, 2009 (SCI-Expanded) identifier identifier

The experimental analyses of the effects of the geometric and working parameters on the circular hydrostatic thrust bearings

JSME INTERNATIONAL JOURNAL SERIES C-MECHANICAL SYSTEMS MACHINE ELEMENTS AND MANUFACTURING, vol.48, no.4, pp.715-722, 2005 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

An investigation on the performance of hydrostatic pumps using artificial neural network

JSME INTERNATIONAL JOURNAL SERIES C-MECHANICAL SYSTEMS MACHINE ELEMENTS AND MANUFACTURING, vol.47, no.3, pp.864-872, 2004 (SCI-Expanded) Creative Commons License identifier identifier

Eksenel Pistonlu Pompa ve Motorlarda Kayıcı Pabuç Performans Araştırması-Akış ve Viskoz Güç Kaybı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.3, no.1, pp.13-20, 1997 (SCI-Expanded)

Articles Published in Other Journals

Influence of Working Parameters on the Temperature of Slipper in Hydrostatic Bearings with Circular Pockets of Axial Piston Pump.

Congo Sciences Journal en ligne de l’ACASTI et du CEDESURK ACASTI and CEDESURK Online Journal, vol.8, no.1, pp.14-25, 2020 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Use of Brainstorming and TRIZ in Design: Case Study of Base Scissor Lift System

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part: C Tasarım ve Teknoloji, vol.7, no.3, pp.614-626, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

Mühendislik Fakültesi Yapısına Uygun Eğitim Sistemi Modeli Seçimi ve Sistem Geliştirme Önerileri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Mühendislik Yapısına Uygun Eğitim Sistemi Modeli Seçimi ve Sistem Geliştirme Önerileri

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.17, pp.49-60, 2001 (Peer-Reviewed Journal)

Tabii Kısıtlayıcılarda (Orifis/Kılcal Boru) Küçük Reynolds Sayılarındaki Akışın Deneysel Analizi

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.9, no.2, pp.26-34, 1994 (Peer-Reviewed Journal)

Dairesel Cepli Hidrostatik Yataklarda Sıcaklık Dağılımının Araştırılması

Türk Isı Bilim ve Tekniği Dergisi, vol.17, no.1, pp.13-19, 1994 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Dişli Pompa ve Motorlarda Dişli Elastik Deformasyonları ve Sistem Performansına Etkileri

Ç.Ü. Müh. Müm. Fak. Dergisi, vol.8, no.2, pp.61-77, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Hidrostatik Pompalarda Performans Araştırması-II,Hidro-Mekaniksel ve Genel Verim

İstanbul Teknik Üniversite Dergisi, vol.51, no.2, pp.21-27, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Hidrostatik Pompalarda Performans Araştırması-I, Kaçak (Volümetrik ) Verim

İstanbul Teknik Üniversite Dergisi, vol.51, no.2, pp.13-20, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Dişli Pompa ve Motorlarda Dişli Elastik Deformasyonları ve Sistem Performansına Etkiler

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.8, no.2, pp.14-20, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Hidrostatik ve Hidrodinamik Yatak Test Düzeneği ve Deneysel Bulgular

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.8, no.1, pp.20-27, 1993 (Peer-Reviewed Journal)

Dairesel Cepli Hidrostatik Kaymalı Yatakların Teorik Analizi- Pİstonlu pompa Pabuç Örneği

Çukuova Üniversitesi Müh. Mim. Fak. Derg., vol.6, no.2, pp.127-140, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Dairesel Cepli Hidrostatik Yatakların Teorik Analizi-Pistonlu Pompa Pabuç Örneği

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.17-25, 1991 (Peer-Reviewed Journal)

Hidrolik dişli pompa ve motor imalatında hassas toleranslar ve bunların sistem performansına etkisi

TMMOB Makina Mühendissleri Odası- Mühendis ve Makina, vol.29, no.338, pp.32-34, 1988 (Peer-Reviewed Journal)

Pozitif Deplasmanlı Pompa ve Motorlarda İç Akışkan Kaçağı

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.1, pp.20-27, 1985 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Experimental Study on the Load Carrying Capacity of Slipper Bearings in Axial Piston Pumps

8th INTERNATIONAL CONFERENCE ON TRIBOLOGY, SINALA, Romania, 30 October - 01 November 2014, vol.1, pp.170-173

Analysis of effects of Sizez of Orifice and Pockets on The Rigidity of Slipper Bearing In The Axial Piston Pump

6th International Conference on Tribology, Sozopol, Bulgaria, 12 - 14 June 2008, vol.1, pp.123-128

Taguchi Metodunun Endüstriyel UygulamalardaKullanılması

15. İstatistik ve Araştırma Sempozyumu, Ankara, Turkey, 11 - 12 May 2006, vol.1, pp.426-440

Dairesel cepli hidrostatik+hidrodinamik yataklarda sürtünme güç kaybı

YA/EM’2005: Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi, İstanbul, Turkey, 4 - 06 July 2005, pp.37

Dairesel Cepli Hidrostatik+Hidrodinamik Yataklarda güç kaybı

Ya-Em 2005 Ulusal Kongre, İstanbul, Turkey, 4 - 06 July 2005, vol.1, pp.37

Dairesel cebli HidrostatikHidrodinamik Yataklarda Sürtünme Kaybı

YA-EM 2005 25. Ulusal KOngre 04-06 Temmuz KOÇ Üniversitesi, Turkey, 4 - 06 July 2005

Load Carriage Performance of Journal Bearings Considering Effects Of Transverse and Longitudinal Profile

The 5th International Conference of Tribology Balkantrib’05, Kragujevac, Serbia And Montenegro, 12 - 15 June 2005, vol.1, pp.344-351

Detemination of the faktors Affecting Bearing Performance by means of full factorial design and taguchi methots and comparasion of these two methots

The 2nd International Conference on Tribology(Mediteraneantrib), Kayseri, Turkey, 12 - 14 June 2002, vol.1, pp.311-318

The effects of lubricating oil onthe internel combustion engine

The first mediterranean tribology canference, 8 - 09 November 2000, vol.1

Müşteri beklentilerinin doğru belirlenmesi ve bir uygulama

II. Ulısal Endüstri-İşletme Mühendisliği Kurultayı, Ankara, Turkey, 20 November 1999, vol.1, pp.51-61

Kayseri’de Faaliyet Gösteren İmalat İşletmelerinde ISO 9000 Kalite Güvence Sisteminin Algılanma ve Uygulanma Durumu

I. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 30 - 31 October 1997, vol.1, pp.23-27

Hidrodinamik Yağlamada Yüzey Basınç Oluşumuna İşleme Parametrelerinin Etkisi

6. Denizli Malzeme Sempozyumu, Denizli, Turkey, 12 - 14 April 1995, vol.1, pp.23-30

Hidrolik yağlamada basınç oluşumuna yüzey işleme parametrelerinin etkisi

. Denizli malzeme sempozyumu, Turkey, 12 - 14 April 1995, vol.1, pp.422-433

Kapiler Boru ve Cep Büyüklüğünün hidrostatik Cep Büyüklüğüne Etkisi

5. Ulusal Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 16 - 18 September 1992, vol.1, pp.174-180

Eksenel Hidrostatik-Hidrodinamik yatak Deney Düzeneği Tasarım Ve İmalatı

4. Ulusal Makina Tasarım ve İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 19 - 21 September 1990, vol.1, pp.561-570

Plastik Bölgeye Kadar Ön Yükleme Verilen Civatalar İçin Dizayn Esasları

II.. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 25 June 1988, vol.1, pp.57-63

Eksenel Pistonlu Eğik Plakalı Bir Pompanın Analiz

II.. Ulusal Üniversite Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 23 - 25 June 1988, vol.1, pp.27-33

Eksenel Pistonlu Eğik Plakalı Bir Pompanın Analizi

ıı. Üniversite Sanayi İşbirliği, Kayseri, Turkey, 23 - 25 June 1988

Metallerde Isıl ve Kısa Ömürlü Yorulmanın Dizayn Açısından Etüdü

Orta Anadolu Sanayi ve Problemleri Sempozyumu, Konya, Turkey, 21 - 22 March 1988, pp.48-53

Metallerde ısıl ve kısa ömürlü yorulmanın dizayn açısından önemi

Orta anadolu sanayii ve problemleri sempozyumu, Turkey, 21 - 22 March 1988

Yüksek Basınçlı Pompa ve Motorlarda Dişli Elastik Deformasyonunun Teorik Analizi

2. Makina tasarım İmalat Kongresi, Ankara, Turkey, 17 - 19 September 1986, pp.95-102

Yüksek Basınçlı Dişli Pompalarda Tahrik Momenti ve Viskoz Moment Kayıpları

I. Ulusal Üniversite-Sanayi İşbirliği Sempozyumu, Kayseri, Turkey, 14 - 16 November 1985, pp.4-10

The Effects of Lubricating oil on the Internal Combustion Engine

The First Mediterranean Tribology Conference, Jurusalem, Israel, 12 June 2000 - 14 June 0200, vol.1, pp.12-16

Eksenel Hidrostatik-Hidrodinamik Yatak Deney Düzeneği Tasarımı

MatimiOdtü, Ankara, Turkey, 01 September 1990 - 05 September 0199, pp.115-120

Expert Reports