Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A multiobjective post-sales guarantee and repair services network design problem

International Journal of Production Economics, cilt.216, ss.305-320, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A multiobjective hub-airport location problem for an airline network design

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, cilt.277, sa.2, ss.412-425, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The search-and-remove algorithm for biobjective mixed-integer linear programming problems

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, cilt.268, sa.1, ss.281-299, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An algorithm for approximating the Pareto set of the multiobjective set covering problem

ANNALS OF OPERATIONS RESEARCH, cilt.248, ss.493-514, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Fathoming rules for biobjective mixed integer linear programs: Review and extensions

DISCRETE OPTIMIZATION, cilt.22, ss.341-363, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An exact algorithm for biobjective mixed integer linear programming problems

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, cilt.72, ss.204-213, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A general variable neighborhood search heuristic for multiple traveling salesmen problem

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.90, ss.390-401, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Heuristic approaches for biobjective mixed 0-1 integer linear programming problems

EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH, cilt.245, sa.3, ss.690-703, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Multi-criteria inventory classification with reference items

COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING, cilt.69, ss.12-20, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A preference ordered classification for a multi-objective max-min redundancy allocation problem

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, cilt.38, sa.12, ss.1855-1866, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A multi-criteria sorting procedure with Tchebycheff utility function

COMPUTERS & OPERATIONS RESEARCH, cilt.38, sa.8, ss.1091-1102, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Bicriteria p-Hub Location Problems and Evolutionary Algorithms

INFORMS JOURNAL ON COMPUTING, cilt.22, sa.4, ss.528-542, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

INTEGRATING PROMETHEEII WITH THE TCHEBYCHEFF FUNCTION FOR MULTI CRITERIA DECISION MAKING

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATION TECHNOLOGY & DECISION MAKING, cilt.9, sa.4, ss.525-545, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Favorable Weight-Based Evolutionary Algorithm for Multiple Criteria Problems

IEEE TRANSACTIONS ON EVOLUTIONARY COMPUTATION, cilt.14, sa.2, ss.191-205, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Flow shop-sequencing problem with synchronous transfers and makespan minimization

INTERNATIONAL JOURNAL OF PRODUCTION RESEARCH, cilt.45, sa.15, ss.3311-3331, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Multi-criteria Warehouse Space Allocation Problem and an Application

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.20, sa.3, ss.613-621, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Tedarikçinin Süreçlerini İyileştirme Amaçlı Tedarikçi Seçim Problemi

Endüstri Mühendisliği Dergisi, cilt.2011, ss.4-15, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretim Üyelerinin İş Yükü Seviyelerinin Bir Analitik Ağ Modeli ile Değerlendirilmesi: Mühendislik Fakültesinde Bir Uygulama

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.150-167, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

A special case of the p-hub center network problem

International Conference on Data Science, Machine Learning and Statistics (DMS-2019), 26 - 29 Haziran 2019

Shifting from job-shop to cellular manufacturing in a factory with high production flexibility: A simulation model

European Conference on Science, Art Culture ECSAC2018, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

A new formulation for the uncapacitated p-hub center problem

European Conference on Science, Art Culture ECSAC2018, Antalya, Türkiye, 19 - 22 Nisan 2018

Stochastic Modeling of a Refrigerated Food Logistics Chain in order to Optimize Food Quality

International Advanced Researches and Engineering Congress-2017, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

Improving Logistics Operations in a Cold Supply Chain: An Experimental Analysis

International Advanced Researches and Engineering Congress-2017, Osmaniye, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017

A Biobjective p-hub center problem

2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

A Biobjective Reverse Logitics NetworkDesign Problem: Solution Methods and an Application

2ndInternational Mediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

A biobjective p-hub median problem:properties and algorithms for the Pareto frontier

2nd InternationalMediterranean Science and Engineering Congress (IMSEC 2017), Adana, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2017

YÜKSEK ÜRETİM ESNEKLİĞİNE SAHİP BİR İŞLETMEDE HÜCRESEL ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMI

37. YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI VE ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ULUSAL KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 5 - 07 Temmuz 2017

Discrimination of the origin of black tea samples: A data mining application

International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

The design of a cold chain logistics network for perishable food products and an application

International Conference on Agriculture, Forest, Food Science and Technologies, Nevşehir, Türkiye, 15 - 17 Mayıs 2017

MULTI-FRAGMENT MELTING ANALYSIS SYSTEM (MFMAS) FOR IDENTIFICATION OF CANDIDA SPECIES

IWBBIO 2017 (5th International Work-Conference on Bioinformatics and Biomedical Engineering), Granada, İspanya, 26 - 28 Nisan 2017, ss.44-48

Effects of storage conditions on aflatoxin production and expression levels of some biosynthesis genes of Aspergillus flavus in red pepper

15th International Conference on Food Processing and Technology, Roma, İtalya, 26 - 29 Kasım 2016, cilt.7, sa.12, ss.65

İki Amaçlı Karışık Tamsayılı Doğrusal Programlama Problemleri için Yinelemeli Araştırma Algoritması

36. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Türkiye, 12 Temmuz 2016

Çoklu Gezgin Satıcı Problemi İçin Genel Komşuluk Arama Sezgiseli

Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) 35. Ulusal Kongresi, Türkiye, 9 - 11 Eylül 2015

Küme Kapsama Problemi ve Ağ Ömrünün En Büyüklenmesi

34. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Haziran 2014

A Bi-objective Mixed-Binary Set Covering Problem

22nd International conference on Multiple Criteria decision Making, 15 Haziran 2013

A New Approach to Sort Inventory Items and An Application

INFORMS 2011 Annual Meeting, Charlotte, NC, US, 01 Kasım 2011

An Interactive Sorting Method and its Application to Sorting Sectors

21st International Conference on Multiple Criteria Decision Making, 20 Haziran 2011

A Bi-objective Max-Min Redundancy Allocation Problem and the Preference-ordered Classification

XXIVth Mini Euro Conference MEC-EurOpt 2010, Izmir University of Economics, 15 Haziran 2010

Süreç İyileştirme Amaçlı Tedarikçi seçim Problemi

30. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Türkiye, 15 Haziran 2010

A Warehouse Space Allocation Problem in a Carpet Factory Considering Multiple Criteria

23th European Conference on Operational Research, 05 Temmuz 2009

An Evolutionary Algorithm for the Multi-objective Multiple Knapsack Problem

20th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Chengdu, Çin, 21 - 26 Haziran 2009, cilt.35, ss.1-3 identifier identifier

Çok Kriterli Sıralı Gruplara Ayırma Problemi için Tchebycheff Fayda Fonksiyonu Temelli Bir Yaklaşım

29. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Türkiye, 15 Haziran 2009

A Multiple Criteria Sorting Approach with Tchebycheff Utility Function

INFORMS Annual Meeting, Washington-DC, USA, 10 Ekim 2008

Çok Kriterli ABC Stok Sınıflandırma Problemi için Tchebycheff Ölçüsü Temelli Bir Yaklaşım

28. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Türkiye, 01 Haziran 2008

Multiple Criteria Inventory Classification Problem

HDM 2008 International Conference on Multivariate Statistical Modeling and High Dimensional Data Mining, 01 Haziran 2008

A Bi-criteria Hub Location Problem

Euro XXII 22nd European Conference on Operational Research, Prague, Czech Republic, 08 Temmuz 2007

İki Kriterli p-Merkez Üssü Yerleştirme Problemi ve Evrimci Bir Algoritma

27. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Türkiye, 01 Temmuz 2007

Evolutionary Search for Efficient Solutions in Multiple Criteria Combinatorial Optimization

18th International Conference on Multiple Criteria Decision Making, Chania, Greece, 01 Haziran 2006

Çok Amaçlı Birleşi Problemleri için Evrimci Bir Algoritma

25. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Türkiye, 15 Temmuz 2005

An Evolutionary Algorithm for Multiobjective Combinatorial Optimization Problems

35th International Conference of Computers & Industrial Engineering, Istanbul, Turkey, 05 Haziran 2005

An Evolutionary Algorithm for Multiobjective Combinatorial Optimization

XI ELAVIO Latin American Summer Workshop on Operations Research, Bogota, Colombia, 01 Haziran 2005

Application of a Genetic Local Search Algorithm for Sequencing Problem on a Synchronous Flow Line

XX 20th European Conference on Operational Research, Rhodes-Greece, 04 Temmuz 2004

A Genetic Local Search Algorithm for Sequencing Problem on a Synchronous Flow Line

24. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Türkiye, 15 Haziran 2004

A Mixed Model Line Sequencing Problem with Makespan Minimization

EURO/INFORMS International Meeting, Istanbul-Turkey, 01 Haziran 2003

Karışık Modelli Montaj Hatlarında Toplam Çevrim Zamanının En Azlanması için Sıralama Problemi

22. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Türkiye, 01 Temmuz 2002

Kitap & Kitap Bölümleri

Risk Değerlendirme Uygulama Alanları

Risk Değerlendirmesi, M. Zeydan, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Erzurum, ss.1-16, 2015

Risk Değerlendirme Uygulama Alanları

Risk Değerlendirmesi, M. Zeydan, Editör, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, ss.7-16, 2015

An Evolutionary Algorithm for the Multi-objective Multiple Knapsack Problem

Cutting-Edge Research Topics on Multiple Criteria Decision Making,, Yong Shi, Shouyang Wang, Yi Peng, Jianping Li, Yong Zeng, Editör, Springer-Verlag, Berlin-Heidelberg, ss.1-8, 2009