Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • Endüstri Mühendisliği

  • Olasılıklı (Stokastik) Modelleme

  • Olasılıklı (Stokastik) Süreçler

  • Eniyileme Kuramı ve Yöntemleri

  • Çok Amaçlı Eniyileme

  • Doğrusal Programlama

  • Tamsayı ve Karışık Tamsayı Programlama

  • Karar Kuramı

  • Tedarik Zinciri ve Lojistik Yönetimi