Karışık Modelli Montaj Hatlarında Toplam Çevrim Zamanının En Azlanması için Sıralama Problemi


SOYLU B. , KIRCA Ö., AZİZOĞLU M.

22. Ulusal Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YAEM) Kongresi, Turkey, 01 July 2002

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey