Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evaluation of Augmented Reality in Architecture Through SampleApplications

Eurasian Journal of Civil Engineering and Architecture, cilt.1, ss.42-52, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Talas’taki Kentsel Dönüşüme Eleştirel Bir Bakiş

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.1, ss.95-130, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip İmar Yönetmeliğine Uygun Vaziyet Planlarının Yapay Arı Kolonisi Yöntemiyle Eniyilenmesi

Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.30, sa.2, ss.133-140, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

An Augmented Approach for the Occupational Health and Safety Education

EURASIAN CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 17 - 18 Haziran 2019

Evaluation of Augmented Reality In Architecture Through Sample Applications

2nd INTERNATIONAL CONFERENCE ONCIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING, 8 - 10 Mayıs 2017

Kentsel Yenilemeye Farklı Bir Yaklaşım Önerisi, Sahabiye ve Fatih Mahalleleri

Uluslararası Kent Araştırmaları kongresi, Eskişehir, Türkiye, 15 - 17 Nisan 2015, ss.390-416

Mimarlık Eğitiminde Etkileşimli Ve Üç Boyutlu Dijital Prototip Uygulamalarının Etkinliğinin Değerlendirilmesi

1. Sanat Ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu - Dün Bugün Gelecek, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2018, cilt.1, ss.522-528

MİMARLIK EĞİTİMİNDE ETKİLEŞİMLİ VE ÜÇ BOYUTLU DİJİTAL PROTOTİP UYGULAMALARININ ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

1. Sanat Ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu - Dün Bugün Gelecek, Ankara, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2011, cilt.1, ss.522-525

Kitap & Kitap Bölümleri

Theme II-Urbanism, Chapter III Urbanization Process of Kayseri in the 20th Century

Academic Studies in Architectural Sciences, Kozlu, Hale, Editör, • Livre de Lyon, Lyon, ss.39-74, 2020

TEKNOLOJİK GELİŞMELER IŞIĞINDA İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ SAĞLIĞI veGÜVENLİĞİ: Sanal Gerçeklik ve Artırılmış Gerçeklik Kullanımına Dair Bir İnceleme

AKADEMİSYENLER, PROFESYONELLER VE ÖĞRENCİLER İÇİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ, Zübeyde Özlem Parlak Biçer, Editör, Nobel akademik yayıncılık, Ankara, ss.203-250, 2019

Mimarlık Eğitiminde Artırılmış Gerçekliğin Kullanımının Değerlendirilmesi: Yapı Bilgisi Dersi Örneği

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Araştırmaları, Parlak Biçer, Zübeyde Özlem, Editör, Nobel, Ankara, ss.419-444, 2018

Atölye 2012- Doku Nitelikleri

"Kentsel Dokuda Arayışlar" Kayseri Hacılar 2012-2013 Çalıştay Kitabı, Büyükmıhçı, G., Zengin, H., Baydoğan, M. Ç., Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, Kayseri, ss.47-62, 2015

Genel Değerlendirme

Kentsel Dokuda Arayışlar, Büyükmıhçı Gonca, Zengin Hayat, Baydoğan Murat Çağlar, Editör, Erciyes Üniversitesi, Kayseri, ss.119-124, 2015

Genel Değerlendirme

Kentsel Dokuda Arayışlar Kayseri Hacılar 2012 2013 Çalıştay Kitabı, Büyükmıhçı Gonca, Zengin Hayat, Baydoğan Murat Çağlar, Editör, Erciyes Üniversitesi Yayınları, 2015

Doku Nitelikleri

Kentsel Dokuda Arayışlar Kayseri Hacılar 2012-2013 Çalıştay Kitabı, Büyükmıhçı, Gonca; Zengin, Hayat; Baydoğan, Çağlar, Editör, ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, Kayseri, ss.47-62, 2015

20. Yüzyılda Kayseri Cumhuriyet Meydanının Değişim Süreci

Kayseri’xxnin 20. yüzyılı, Burak Asiliskender Burcu Ceylan Ahmet Erdem Tozoğlu, Editör, Abdullah Gül Üniversitesi, Kayseri, ss.103-118, 2012