Araştırma Alanları

  • Teknik Bilimler

  • İnşaat Mühendisliği

  • Yapı

  • Bina Türleri (Endüstriyel, Ticari, Kamu, Mesken vb).

  • Mimarlık

  • Bina Bilgisi

  • Bina Tasarımı

  • Mimarı Tasarım

  • Yapı Bilgisi

  • Fiziksel Çevre Kontrolü