Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Oribatid mite fauna (Acari) of Cat Forest, Sivas Province, Turkey

TURKIYE ENTOMOLOJI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF ENTOMOLOGY, cilt.41, ss.293-307, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Histological Examination of Rat Heart Tissue with Chronic Diabetes

Experimental and Applied Medical Science, cilt.1, no.3, ss.17-22, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Etilen Glikolün Mide Üzerine Etkisi: Histolojik Çalışma

Bozok Tıp Dergisi, cilt.10, ss.111-116, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Chloroquine Improves Adriamycin-Induced Brain Injury By Reducing Endoplasmic Reticulum Stress

INSAC Natural and Health Sciences (INHS-2020), Ankara, Türkiye, 22 Mayıs - 23 Haziran 2020, ss.368

Metotreksat Kaynaklı Akciğer Hasarında B12 Vitamininin Etkisinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2020, ss.12

Kronik Hipoksiye Maruz Bırakılan Ratlardaki Mide Ghrelin Miktarı Üzerine Klorokuin’in Etkisi

6th INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON ACADEMİC STUDIES IN HEALTH AND SPORT SCIENCES, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, cilt.1, ss.78-79

THE DOSE-DEPENDENT EFFECTS OF DOXORUBICIN IN RAT LIVER TISSUE

1st İnternational Ahi Evran Medicine and Health Science Congress, Kırşehir, Türkiye, 11 - 14 Nisan 2019, ss.225

ROLE OF INFLAMMATION IN ACUTE AND CHRONIC ADRIAMYCIN-INDUCED NEPHROPATHY

I. Avrasya Uygulamalı Bilimler Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 Kasım - 02 Aralık 2018, ss.27

The Effects of Doxorubicin Administered Acute and Cronic Doses On Heart Tissue in Rats

5th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MULTIDISCIPLINARY STUDIES, Ankara, Türkiye, 16 - 17 Kasım 2018, cilt.1, no.1, ss.905

Effects of Grayanatoxin (GTX III) on BNP Expression in Rat Heart Tissue

The International Congress on Biological and Medical Sciences 2018, Niğde, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.1

Protective Effect of Origanum Majorana Against Nephrotoxicity Induced by Gentamicin

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.457

“Sivas Çat Ormanlarının Oribatid Akar Faunası (Acari, Oribatida)”

23. Ulusal Biyoloji Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 5 - 07 Mayıs 2016, ss.54-55

Inflammation In Doxorubicin-Induced Testis Injury

Çukurova I. Uluslararası Multidisipliner Çalışmalar Kongresi, Adana, Türkiye, 13 - 16 Aralık 0201, ss.9