Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Obturator nerve block and transurethral surgery for bladder cancer.

MINERVA UROLOGICA E NEFROLOGICA, cilt.59, ss.137-141, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Is adjuvant chemotherapy for bladder cancer safer in patients with an ileal conduit than a neobladder?

british journal of urology international, cilt.97, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Direct nipple ureteroneocystostomy in adults with primary obstructed megaureter

JOURNAL OF UROLOGY, cilt.173, ss.877-880, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Talc sclerotherapy for hydroceles

BRITISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.82, ss.440-441, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The first case of periureteric hibernoma

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.31, ss.203-204, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

URETHROCUTANEOUS FISTULA DUE TO A COIL OF HAIR

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.33, ss.191-193, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Small cell prostate carcinoma: a case report and review of the literature.

Case Reports in Urology, no.2013, ss.1-3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prostatik leiomyosarkom: Nadir bir olgu sunumu.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.35, ss.371-373, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek kitlelerinin tanısında perkütan iğne kor biyopsisinin rolü nedir?

Türk Üroloji Dergisi, cilt.33, ss.405-410, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perivezikal paragangliyoma: Olgu sunumu.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.32, ss.433-435, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesane kanserli doku kültürlerindeki mikronükleus üzerine propolis ve Mitomisin-C’nin etkileri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, ss.15-20, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntravezikal (Bcg) Immünoterapi Uygulamaları Öncesi Bakteriüri Sıklığı

Türk Üroloji Dergisi, cilt.28, ss.401-405, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ürogenital Mikobakteri İnfeksiyonları

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.33, ss.290-294, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erektil işlev bozukluğunda intrakavernoz enjeksiyon tedavisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.28, ss.181-186, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erektil işlev bozukluğu tedavisinde Sildenafil Sitrat.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.27, ss.172-175, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prepusyum retraktilitesi ve sünnetle ilişkisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.174-177, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yirmibir hastada vezikovajinal fistül onarım sonuçlarımız.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.81-83, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The comparison of clinical and bone scintigraphy findings in prostate cancer.

Turkish Journal of Cancer, cilt.28, ss.179-185, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzeyel mesane kanseri tedavisinde BCG ve thiotepa uygulamaları.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.28-33, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Semen parametrelerinin aylık ve mevsimsel değişimi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.23, ss.101-108, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesane leiyomyomu.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.19, ss.50-51, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Angiomyolipoma of the kidney with lymph node involvement.

Turkish Journal of Cancer, ss.84-87, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tretment of advanced prostatic cancer with orchiectomy and cyproterone acetate.

Turkish Journal of Cancer, cilt.27, ss.98-103, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paratestiküler liposarkoma: report of a case and review of the literature.

Turkish Journal of Cancer, ss.43-46, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genitoüriner sistem tüberkülozunda kısa süreli tedavi.

Mikrobiyoloji Bülteni, cilt.31, ss.53-60, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik Varikoselektomi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.452-456, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urine cytology in the diagnosis and follow-up of bladder carcinoma.

Turkish Journal of Cancer, cilt.26, ss.154-158, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESWL açık taş ameliyatlarımızı azalttı mı ?

Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.253-255, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdrar yolu enfeksiyonlarında tanı.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.17, ss.81-87, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Double J stent deneyimimiz.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.42-47, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epididimo-orşitli 18 olgunun değerlendirilmesi.

Mikrobiyoloji Bülteni, cilt.27, ss.36-41, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzeyel mesane tümöründe tedavi şekilleri.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.14, ss.206-213, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı ürogenital malign hastalıklarda Ebstein-Barr Virüsü (EBV) kapsid antijenine karşı antikorlar.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.21, ss.51-54, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik ve iyatrojenik üreter yaralanmaları.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.390-396, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bladder stone formed on the segment of both ends cut foley catheter.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.460-462, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Varikoselektominin infertiliteye etkisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.16, ss.121-124, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Üretral darlıkların tedavisinde optik üretrotominin etkinliği.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.384-389, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Urethral Manipulation Syndrome.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.61-64, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Torsion of the spermatic cord in the neonate of four days old.

hacettepe medical journal, cilt.22, ss.57-59, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ksantogranülomatöz pyelonefrit(9 olgunun analizi).

Türk Üroloji Dergisi, cilt.15, ss.131-136, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jinekolojik ve obstetrik travmalar sonucu gelişen mesane fistülleri.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.15, ss.573-575, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herpes Zostere bağlı akut idrar retansiyonu.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.11, ss.121-124, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Testis torsiyonu.

türkiye klinikleri, cilt.8, ss.435-438, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kliniğimizde yapılan üretroplastiler.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.10, ss.165-168, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Splenogonadal fusion.

hacettepe medical journal, cilt.19, ss.129-132, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koledok kanalına fistülize olmuş sağ böbrek kist hidatiği olgusu.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.12, ss.483-487, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ürogenital tüberküloza bağlı tüberküloz peritoniti olgusu.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.12, ss.579-586, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The value of stained smear of semen.

acta reproductiva turcica, cilt.4, ss.24-28, 1982 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Distal üretral stenoz ve meatal stenoz: vaka takdimi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.4, ss.179-186, 1982 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Enürezislilerin klinik yönleri

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.4, ss.75-79, 1982 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.117

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.116

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2014, ss.116

Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Deneyimimiz

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 Kasım 2013, ss.142-143

The results of radical nephrectomy

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1359251

Our experience in upper urinary tract urothelial tumors

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1215107

Thermochemotherapy application for non-muscle invasive bladder cancers in middle and high risk: Initial experience

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1223115

Nadir Testis Stromal Tümörü: Bilateral Leydig Hücreli Tümör- Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2013, ss.102

Our results of patients with bladder cancer treated with radical cystectomy and ureterocutaneostomy

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.12241161-12241162

Our experience on radical cystectomy of non-urothelial bladder cancer

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1227119

Comparing prostate specific antigen doubling time and prostate specific antigen velocity as predictors of prognosis and survival in hormone-resistant prostate cancer patients

EAU 13th Central European Meeting (CEM) and the EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 Kasım 2013, cilt.12, ss.1315207

Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2012, ss.135-136

Radikal Sistektomi Sonrası Lenf Nodu Dansitesinin Surveye Etkisi

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 Mayıs 2012, ss.96-97

Çocuk Yaş Grubunda Perkütan Sistotripsi ve Eş Zamanlı Perkütan Nefrolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.295

Sıcak Kesi İle Endopyelolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.310

Çocuk Yaş Grubunda Laparoskopik Retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Kasım 2009, ss.292