Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Obturator nerve block and transurethral surgery for bladder cancer.

MINERVA UROLOGICA E NEFROLOGICA, cilt.59, ss.137-141, 2007 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Is adjuvant chemotherapy for bladder cancer safer in patients with an ileal conduit than a neobladder?

british journal of urology international, cilt.97, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Direct nipple ureteroneocystostomy in adults with primary obstructed megaureter

JOURNAL OF UROLOGY, cilt.173, ss.877-880, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Talc sclerotherapy for hydroceles

BRITISH JOURNAL OF UROLOGY, cilt.82, ss.440-441, 1998 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

The first case of periureteric hibernoma

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.31, ss.203-204, 1997 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

URETHROCUTANEOUS FISTULA DUE TO A COIL OF HAIR

TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, cilt.33, ss.191-193, 1991 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Small cell prostate carcinoma: a case report and review of the literature.

Case Reports in Urology, no.2013, ss.1-3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prostatik leiomyosarkom: Nadir bir olgu sunumu.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.35, ss.371-373, 2009 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Böbrek kitlelerinin tanısında perkütan iğne kor biyopsisinin rolü nedir?

Türk Üroloji Dergisi, cilt.33, ss.405-410, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perivezikal paragangliyoma: Olgu sunumu.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.32, ss.433-435, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesane kanserli doku kültürlerindeki mikronükleus üzerine propolis ve Mitomisin-C’nin etkileri

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, ss.15-20, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İntravezikal (Bcg) Immünoterapi Uygulamaları Öncesi Bakteriüri Sıklığı

Türk Üroloji Dergisi, cilt.28, ss.401-405, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Ürogenital Mikobakteri İnfeksiyonları

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.33, ss.290-294, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erektil işlev bozukluğunda intrakavernoz enjeksiyon tedavisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.28, ss.181-186, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erektil işlev bozukluğu tedavisinde Sildenafil Sitrat.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.27, ss.172-175, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prepusyum retraktilitesi ve sünnetle ilişkisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.174-177, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yirmibir hastada vezikovajinal fistül onarım sonuçlarımız.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.25, ss.81-83, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The comparison of clinical and bone scintigraphy findings in prostate cancer.

Turkish Journal of Cancer, cilt.28, ss.179-185, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzeyel mesane kanseri tedavisinde BCG ve thiotepa uygulamaları.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.24, ss.28-33, 1998 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Semen parametrelerinin aylık ve mevsimsel değişimi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.23, ss.101-108, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Paratestiküler liposarkoma: report of a case and review of the literature.

Turkish Journal of Cancer, ss.43-46, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tretment of advanced prostatic cancer with orchiectomy and cyproterone acetate.

Turkish Journal of Cancer, cilt.27, ss.98-103, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Angiomyolipoma of the kidney with lymph node involvement.

Turkish Journal of Cancer, ss.84-87, 1997 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mesane leiyomyomu.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.19, ss.50-51, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Genitoüriner sistem tüberkülozunda kısa süreli tedavi.

Mikrobiyoloji Bülteni, cilt.31, ss.53-60, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Laparoskopik Varikoselektomi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.22, ss.452-456, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Urine cytology in the diagnosis and follow-up of bladder carcinoma.

Turkish Journal of Cancer, cilt.26, ss.154-158, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ESWL açık taş ameliyatlarımızı azalttı mı ?

Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.253-255, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İdrar yolu enfeksiyonlarında tanı.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.17, ss.81-87, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Double J stent deneyimimiz.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.21, ss.42-47, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Epididimo-orşitli 18 olgunun değerlendirilmesi.

Mikrobiyoloji Bülteni, cilt.27, ss.36-41, 1993 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yüzeyel mesane tümöründe tedavi şekilleri.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.14, ss.206-213, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bazı ürogenital malign hastalıklarda Ebstein-Barr Virüsü (EBV) kapsid antijenine karşı antikorlar.

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.21, ss.51-54, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Varikoselektominin infertiliteye etkisi.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.16, ss.121-124, 1990 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Travmatik ve iyatrojenik üreter yaralanmaları.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.390-396, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Bladder stone formed on the segment of both ends cut foley catheter.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.460-462, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Üretral darlıkların tedavisinde optik üretrotominin etkinliği.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.384-389, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Urethral Manipulation Syndrome.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.12, ss.61-64, 1990 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Torsion of the spermatic cord in the neonate of four days old.

hacettepe medical journal, cilt.22, ss.57-59, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Jinekolojik ve obstetrik travmalar sonucu gelişen mesane fistülleri.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.15, ss.573-575, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ksantogranülomatöz pyelonefrit(9 olgunun analizi).

Türk Üroloji Dergisi, cilt.15, ss.131-136, 1989 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Herpes Zostere bağlı akut idrar retansiyonu.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.11, ss.121-124, 1989 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kliniğimizde yapılan üretroplastiler.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.10, ss.165-168, 1988 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Testis torsiyonu.

türkiye klinikleri, cilt.8, ss.435-438, 1988 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Splenogonadal fusion.

hacettepe medical journal, cilt.19, ss.129-132, 1986 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Koledok kanalına fistülize olmuş sağ böbrek kist hidatiği olgusu.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.12, ss.483-487, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ürogenital tüberküloza bağlı tüberküloz peritoniti olgusu.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.12, ss.579-586, 1986 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The value of stained smear of semen.

acta reproductiva turcica, cilt.4, ss.24-28, 1982 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Enürezislilerin klinik yönleri

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.4, ss.75-79, 1982 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Distal üretral stenoz ve meatal stenoz: vaka takdimi.

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.4, ss.179-186, 1982 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.117

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

Açık Radikal Retropubik Prostatektomi Deneyimimiz

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.142-143

Mesane Tümörü ile Kan Grupları Arasında İlişki Var mıdır?

11. Üroonkoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 6 - 10 November 2013, ss.336-337

The Results of Radical Nephrectomy

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1359

Nadir Testis Stromal Tümörü: Bilateral Leydig Hücreli Tümör- Olgu Sunumu

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.102

Our Experience in Upper Urinary Tract Urothelial Tumors

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, ss.1215

Thermochemotherapy Application for Non-muscle Invasive Bladder Cancers in Middle and High Risk: Initial Experience

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1223

Our Results of Patients with Bladder Cancer Treated with Radical Cystectomy and Ureterocutaneostomy

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1224

Our Experience on Radical Cystectomy of Non-urothelial Bladder Cancer

EAU 9th South Eastern European Meeting (SEEM), Thessaloniki, Yunanistan, 1 - 03 November 2013, cilt.12, ss.1227

Parsiyel Nefrektomi Sonuçlarımız

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 May 2012, ss.135-136

Sıcak Kesi İle Endopyelolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.310

Çocuk Yaş Grubunda Perkütan Sistotripsi ve Eş Zamanlı Perkütan Nefrolitotomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.295

Çocuk Yaş Grubunda Laparoskopik Retroperitoneoskopik Nefroüreterektomi

8. Ulusal Endoüroloji Kongresi ve Avrupa Üro-Teknoloji Derneği 2009 Toplantısı, Antalya, Türkiye, 4 - 07 November 2009, ss.292