Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS OF ADULTS IN KAYSERI PROVINCE CENTRE

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.19, ss.1378-1388, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Preferences of referring physicians regarding the role of radiologists as direct communicators of test results.

Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), cilt.23, ss.81-85, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

The prevalence of depression and behavioral problems in the high school students

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.12, ss.204-211, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Awareness, knowledge, and use of folic acid among women: a study from Turkey

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.283, ss.1249-1253, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Tetanus antitoxin levels among adults over 40 years of age in Central Anatolia, Turkey

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, cilt.9, ss.33-38, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Risk factors for depression in postnatal first year, in eastern Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, cilt.31, ss.1201-1207, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Opinions of imams about family planning and their use of methods in Kayseri, Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.7, ss.144-149, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Düşmede Çevresel Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ege Tıp Bilimleri Dergisi, ss.133-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuranların Hazır Su Kullanımına İlişkin Görüş ve Davranışları

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.74, ss.113-118, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Göçlerin Kadın Sağlığına Etkileri

Turkiye Klinikleri J Public Health, cilt.3, ss.113-118, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörleri.

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.10, ss.53-60, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim Araştırma Bölgesi’nde 0-5 yaş grubunda malnütrisyon durumu

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.53, ss.107-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya da ve Türkiye de metabolik sendromun dağılımı

Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, cilt.2, ss.18-24, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

‘Erlerde kızamık antikor düzeyi’

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.35, ss.300-303, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

15-49 Yaş Kadınlarda Dismenore Sıklığı ve Etkileyen Faktörler.

Klinik bilimler & Doktor ( Kadın-Doğum) Dergisi, cilt.10, ss.208-213, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Sonrası Dönemde Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Yöntem Kullanmaya Etkisi.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.122-130, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kapadokya Bölgesinde Bulunan Otellerde Çalışanların AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.61-72, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri’de Halkın Sağlık Ocaklarından Yararlanma Ve Memnuniyet Durumu.

Aile Hekimliği Dergisi, cilt.6, ss.114-120, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan basıncı ölçümü eğitiminde simülatör kullanımının etkinliği.

Tıp Eğitimi Dünyası, ss.17-20, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların acil kontrasepsiyon konusundaki bilgi ve deneyimleri.

Klinik bilimler & Doktor ( Kadın-Doğum) Dergisi,, cilt.8, ss.387-391, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de Gerçekleşen Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.24, ss.14-22, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

40 yaş üstü erişkinlerde tetanoz antitoksin düzeyi

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.31, ss.266-271, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Ocaklarında Çalışan Hekimlerin Adli Tıp Çalışmaları ve Bu Konudaki Bilgileri.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.22, ss.80-86, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aile Planlaması : Artık Tartışılmaması Gereken Bir Konu

Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, cilt.2, ss.13-22, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar