Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIOURS OF ADULTS IN KAYSERI PROVINCE CENTRE

JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PROTECTION AND ECOLOGY, cilt.19, ss.1378-1388, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Preferences of referring physicians regarding the role of radiologists as direct communicators of test results.

Diagnostic and interventional radiology (Ankara, Turkey), cilt.23, ss.81-85, 2017 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The prevalence of depression and behavioral problems in the high school students

ANADOLU PSIKIYATRI DERGISI-ANATOLIAN JOURNAL OF PSYCHIATRY, cilt.12, ss.204-211, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Awareness, knowledge, and use of folic acid among women: a study from Turkey

ARCHIVES OF GYNECOLOGY AND OBSTETRICS, cilt.283, ss.1249-1253, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Tetanus antitoxin levels among adults over 40 years of age in Central Anatolia, Turkey

CLINICAL MICROBIOLOGY AND INFECTION, cilt.9, ss.33-38, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Risk factors for depression in postnatal first year, in eastern Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF EPIDEMIOLOGY, cilt.31, ss.1201-1207, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Opinions of imams about family planning and their use of methods in Kayseri, Turkey

EUROPEAN JOURNAL OF CONTRACEPTION AND REPRODUCTIVE HEALTH CARE, cilt.7, ss.144-149, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Düşmede Çevresel Faktörlerin Değerlendirilmesi

Ege Tıp Bilimleri Dergisi, ss.133-139, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri İl Merkezinde Aile Sağlığı Merkezlerine Başvuranların Hazır Su Kullanımına İlişkin Görüş ve Davranışları

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, cilt.74, ss.113-118, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Göçlerin Kadın Sağlığına Etkileri

Turkiye Klinikleri J Public Health, cilt.3, ss.113-118, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlköğretim öğrencilerinde obezite prevalansı ve ilişkili risk faktörleri.

TAF Preventive Medicine Bulletin, cilt.10, ss.53-60, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri Melikgazi Eğitim Araştırma Bölgesi’nde 0-5 yaş grubunda malnütrisyon durumu

ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI DERGİSİ, cilt.53, ss.107-113, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dünya da ve Türkiye de metabolik sendromun dağılımı

Turkiye Klinikleri J Int Med Sci, cilt.2, ss.18-24, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

‘Erlerde kızamık antikor düzeyi’

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.35, ss.300-303, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

15-49 Yaş Kadınlarda Dismenore Sıklığı ve Etkileyen Faktörler.

Klinik bilimler & Doktor ( Kadın-Doğum) Dergisi, cilt.10, ss.208-213, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Doğum Sonrası Dönemde Verilen Aile Planlaması Eğitiminin Yöntem Kullanmaya Etkisi.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.122-130, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kapadokya Bölgesinde Bulunan Otellerde Çalışanların AIDS Konusundaki Bilgi Düzeyleri.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.25, ss.61-72, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kayseri’de Halkın Sağlık Ocaklarından Yararlanma Ve Memnuniyet Durumu.

Aile Hekimliği Dergisi, cilt.6, ss.114-120, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kadınların acil kontrasepsiyon konusundaki bilgi ve deneyimleri.

Klinik bilimler & Doktor ( Kadın-Doğum) Dergisi,, cilt.8, ss.387-391, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kan basıncı ölçümü eğitiminde simülatör kullanımının etkinliği.

Tıp Eğitimi Dünyası, ss.17-20, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kayseri’de Gerçekleşen Bebek Ölümlerinin Değerlendirilmesi.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.24, ss.14-22, 2002 (Hakemli Üniversite Dergisi)

40 yaş üstü erişkinlerde tetanoz antitoksin düzeyi

TÜRK MİKROBİYOLOJİ CEMİYETİ DERGİSİ, cilt.31, ss.266-271, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sağlık Ocaklarında Çalışan Hekimlerin Adli Tıp Çalışmaları ve Bu Konudaki Bilgileri.

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.22, ss.80-86, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Aile Planlaması : Artık Tartışılmaması Gereken Bir Konu

Jinekoloji ve Obstetride Yeni Görüş ve Gelişmeler, cilt.2, ss.13-22, 1991 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar