Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Emergency resection of brainstem cavernous malformations

JOURNAL OF NEUROSURGERY, cilt.128, no.5, ss.1289-1296, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Surgical Strategies for Spondylodiscitis due to Lumbar Disc Surgery

TURKISH NEUROSURGERY, cilt.27, ss.95-98, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

A Rare Cause of Back Pain: Spontaneous Spinal Epidural Hematomas

JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, cilt.33, ss.600-605, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet
Link

Torticollis in children: an alert symptom not to be turned away

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.31, ss.1461-1470, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Chiari type I malformation with high foramen magnum anomaly

FOLIA MORPHOLOGICA, cilt.74, ss.402-406, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Different etiologies of acquired torticollis in childhood

CHILDS NERVOUS SYSTEM, cilt.30, ss.431-440, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fasiyal Sinir Schwannomaları

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.26, ss.44-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Lomber Dejeneratif Disk Hastalıklarında Minimal İnvaziv Yaklaşımlar

Türkiye Klinikleri Nöroşirürji Özel Dergisi, cilt.5, ss.63-67, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primer Beyin sapı lenfoması: Olgu sunumu Primary lymphomas of the brainstem: A case report

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, ss.326-329, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Behçet Hastalığı ile Psödotümör Serebri Birlikteliği

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, ss.58-61, 2015 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Behçet Hastalığı ile Psödotümör Serebri Birlikteliği: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, ss.58-61, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Santral Nöropatik Ağrıda Motor Korteks Stimülasyonu

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.24, ss.99-103, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavernöz Sinüs Tümörlerine Cerrahi Yaklaşımlar

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.24, ss.57-61, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Optik Sinir Kavernöz Hemanjiyomu: Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.25, ss.46-50, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Prematür bebeklerde gelişen germinal matriks kanamaları

Selçuk Pediatri, cilt.1, ss.248-257, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Galen veni Anevrizması

Selçuk Pediatri, cilt.1, ss.241-247, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Dandy- Walker Malformasyonu

Türk Nöroşirürji Dergisi, cilt.23, ss.180-184, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOLUNUM SIKINTISI VE AĞIR NÖROLOJIK DEFISITE YOL AÇAN SERVIKAL MENENJIYOM

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 April 2018, ss.281

HERPES SIMPLEKS ENFEKSIYONUNA BAĞLI MYELORADIKÜLIT

Türk Nöroşirürji Derneği 32. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 April 2018, ss.281

Vertebral artery releasing to carry out maximal cervical tumor resection

Joint Meeting of İstanbul Spine Masters ISMISS Turkey 2017, İstanbul, Türkiye, 26 - 29 October 2017

Isolated Dural-Calvarial Metastasis Associated with Cholangiocarcinoma; Case Report

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 August 2017, cilt.27, ss.513

Outcomes After Suboccipital Decompression without Dural Opening in Chiari Malformation Type I

WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery, İstanbul, Türkiye, 20 - 25 August 2017, cilt.27, ss.218
Link

Tip 2 Odontoid Kırığında Anterior Odontoid Vida ile Fiksasyon

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.250

L1-2 Juvenil Spondilodiskit

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.220

Kolanjiokarsinoma Bağlı İzole Dural-Kalvaryal Metastaz; Olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.180-181

Pineal Metastaz; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.190

Silvian Fissür Yerleşimli İntrakraniyal Lipoma; Olgu Sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.197

C2-3 Travmatik Servikal Disk Hernisi

Türk Nöroşirürji Derneği 31. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 March - 02 April 2017, ss.206

LOMBER DİSK FRAGMANININ POSTERİOR EPİDURAL MESAFEYE MİGRASYONU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 30. BİLİMSEL KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 8 - 12 April 2016, ss.286

İntrakranial Kitlenin Nadir Bir Nedeni :Frontoetmoid Dev Mukosel

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 28 October - 01 November 2015, ss.3128

İntrakranial Kitlenin Nadir Bir Nedeni Frontoetmoid Dev Mukosel

37.TÜRK ULUSAL KULAK BURUN BOĞAZ VE BAŞ BOYUN CERRAHİSİ KONGRESİ, Türkiye, 28 October - 01 November 2015

Acquired Torticollis related to nervous system pathologies in childhood

43rd Annual Meeting of International Society for Pediatric Neurosurgery, İzmir, Türkiye, 4 - 08 October 2015, cilt.31, no.10, ss.1964

Pediatric CNS Tumors: Result of a reference center in middle Anatolia

43rd Annual Meeting of İnternational Society for Pediatric Neurosurgery, İzmir, Türkiye, 4 - 08 October 2015, cilt.31, no.10, ss.1959

Torticollis: Different etiologic conditions in childhood

11th EPNS Congress, Vienna, Avusturya, 27 - 30 May 2015, cilt.19, no.1, ss.137

Treatment of Atlantoaxial instability related to Os Odontoideum due to Smith-McCort Dysplasia

3rd Middle East Spine Meeting, Kahire, Mısır, 12 - 14 May 2015, cilt.9, no.1, ss.20-21

SİNÜS PERİKRANİ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 April 2015, ss.234

SUBDERMAL KONTRASEPSİYON SONRASI GELİŞEN ULNAR SİNİR PARALİZİSİ: OLGU SUNUMU

Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 17 - 21 April 2015, ss.171

Barrel Stave Osteotomi yapılan nonsendromik kraniosinostozlu olgularda kan kaybının yönetimi

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 April 2014, ss.65-66

Epidural hematomlarda konservatif tedavi kriterlerinin gözden geçirilmesi

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 April 2014, ss.346-347

Spontan spinal epidural hematomlu üç olguda tedavi: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 28. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 08 April 2014, ss.142

Torakal osteoid osteoma

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.152

Psödotümörserebri ile Behçet Hastalığı Birlikteliği:olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.335

Cribriformplate orijinli spontan rinorenin tanı ve tedavisi

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.332

Spontan Gelişen Servikal Spinal Epidural Apse

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.160

Olfaktor sinir schwannomu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.255

Subaraknoid kanama olmaksızın anteriyor kominikan anevrizma rüptürü

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.287

Bifokal İntrakraniyal Germinomlar

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.238

C1-C2 kırıklarında posterior yaklaşımda alternatif cerrahi yöntem

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.165

Beyin sapında yerleşmiş primer santral sinir sistemi lenfoması

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.257

3. ventrikül yerleşimli kordoid menenjiyoma: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2013, ss.265

Optic Chiasma Schwannomas: case report

4. Uludağ Nöroşirurji Günleri, Bursa, Türkiye, 1 - 04 March 2013, ss.15

Optik Kiazma Schwannoması: Olgu sunumu

4. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 04 March 2013, ss.1-2

VP şantı olan olguda ventriküler ucun cilt altına migrasyonu: olgu sunumu

4. Uludağ Nöroşirürji Kış Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 1 - 04 March 2013, ss.2-3

Dev intraventriküler fibroblastik meninjiom:olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.289

Multiple intrakranal metastaz ile karışan nokardia olgusu

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.318

Spontan torakal spinal Subdural Hematom: Olgu sunumu

Türk Nöröşirürji Derneği 26. bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.166

Üç roottan oluşan oldukça nadir bir conjoined root anomalisi: olgu sunumu

Türk Nöroşirürji Derneği 26. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 2012, ss.170

Discectomy and anesthetic experiences in a secondary care hospital

XXVI Annual ESRA Congress - Valencia, Spain, İspanya, 1 - 04 September 2007, ss.180

İskemik Stroklu Olgularda Dekompresif Kraniotomi ve duraplasti ile Cerrahi Tedavi

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.44-45

Üçüncü Ventrikül Kolloid Kistleri

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.33-34

Talamik Kanamaların Kontralateral Transkallozal Yaklaşımla Cerrahi Tedavisi

Türk Nöroşirürji derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.55

Lateral Ventrikül ve Talamik Lezyonlara Kontralateral transkallozal yaklaşım

Türk Nöroşirürji Derneği 13. Bilimsel Kongresi, İstanbul, Türkiye, 1 - 04 May 1999, ss.28-29

C7 osteoblastom

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 April 1999, ss.158

Meningiomların Yeni Bir Subgrubu: Vaka raporu

Türk Nöroşirürji derneği 12. Bilimsel Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 May 1998, ss.184-185

Beyin Ölümünün tespitinde Transkranial Dopplerin rolü

Türk Nöroşirürji derneği 10. Bilimsel Kongresi, İzmir, Türkiye, 1 - 04 May 1996, ss.169

Kitap & Kitap Bölümleri

Principles of Spine Surgery

Chapter 94: Spinal Injections and Neuromodulation, Ali Fahir Özer, Ali Arslantaş, Sedat Dalbayrak, Editör, Publishers: Intertıp Yayınevi (Intertıp Publishing House), Ankara, ss.1057-1086, 2016

Principles of Spine Surgery

Chapter 3: Pain and Pain Pathways, Ali Fahir Özer, Ali Arslantaş, Sedat Dalbayrak, Editör, Intertıp Yayınevi (Intertıp Publishing House), Ankara, ss.13-23, 2016

Temel Spinal Cerrahi

Bölüm 94: Spinal Enjeksiyonlar ve Nöromodülasyon, Ali Fahir Özer, Ali Arslantaş, Sedat Dalbayrak, Editör, İntertıp Yayınevi, Ankara, ss.1055-1082, 2016

Temel Spinal Cerrahi

Bölüm 3: Ağrı ve Ağrı Yolları, Ali Fahir Özer, Ali Arslantaş, Sedat Dalbayrak, Editör, İntertıp Yayınevi, Ankara, ss.13-22, 2016