Bilimsel Faaliyetler

Jüri Üyelikleri

 • Temmuz 2018ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

  ERCİYES ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ

  DR ALİ ŞAHİN'İN UZMANLIK SINAV JÜRİSİ

Bilimsel, Dernek Organizasyon ve Kuruluşlarındaki Üyelikler / Görevler

 • 2010 - Devam Ediyor

  Üye

 • 1999 - Devam Ediyor

  Üye

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

 • Nisan 2018TND 32. Bilimsel Kongresi- Antalya

  Antalya

 • Mart 2018Prof Dr. Aydın Paşaoğlu Nöroşirürji Günleri

  Kayseri

 • Aralık 2017Cerrahi Nöroanatomi Nörovasküler cerrahi ve Nöroonkolojik Cerrahi eğitim ve Öğretim Grubu Vestibüler Schwannom ve infratentorial vasküler lezyonlar sempozyumu

  İstanbul

 • Ağustos 2017WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery Istanbul-Turkey, 20-25 August, 2017

  İstanbul

 • Mayıs 2017Turnog Glial Tümörlerde Nöroonkolojik Araştırma Çalıştayı

  Kayseri

 • Mart 2017Bozok Üniversitesi 2. Bozok Nöroşirürji Günleri

  Yozgat

 • Şubat 2017TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu 2017 Kış Toplantısı

  Kayseri

 • Aralık 2016TND Nöroonkolojk Cerrahi öğretim ve Eğitim Grubu Sellar ve Parasellar Bölge Lezyonları sempozyumu

  İstanbul

 • Nisan 2016Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi

  Antalya

 • Aralık 2015TND Nöroanatomi ve Nörovasküler Egitim ve Ögretim Grubu Ortak Sempozyumu, Pineal Bölge Nöroanatomisi ve Cerrahisi Arteriovenöz Malformasyonlar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu,

  Ankara

 • Nisan 2015Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi

  Antalya

 • Ekim 201341st Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery Mainz Germany

  Mainz

 • Nisan 2013Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi

 • Mart 2013Mikrovasküler Dekompresyon Spinal Kord ve Periferik Sinir Stimülasyonu cerrahi ve Anatomik Kadavra Çalısması, Anatomik Kadavra Çalısması,

  Denizli

 • Mayıs 2001Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi

Bilimsel Hakemlikler

 • Kasım 2018Journal of Neurosciences in Rural Practice

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Eylül 2018Journal of Medical Case Report

  SCI Kapsamındaki Dergi

 • Aralık 2017Child's Nervous System

  SCI Kapsamındaki Dergi

Bilimsel Araştırma / Çalışma Grubu Üyelikleri

 • 2015 - Devam Ediyor Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu

  Türk Nöroşirürji Derneği, Turkey

 • 2014 - Devam Ediyor TNDer Sterotaktik ve Fonksiyonel Nörosirürji Ögretim ve Egitim gurubu

  Türk Nöroşirürji Derneği, Turkey