Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2016 - 2016Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 - 2015Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 - 2013Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bililmsel Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2015En İyi Sözel Bildiri 3.lük Ödülü

  Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 54

h-indeksi (WOS): 4