Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2018 TND 32. Bilimsel Kongresi- Antalya

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2018 Prof Dr. Aydın Paşaoğlu Nöroşirürji Günleri

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2017 Cerrahi Nöroanatomi Nörovasküler cerrahi ve Nöroonkolojik Cerrahi eğitim ve Öğretim Grubu Vestibüler Schwannom ve infratentorial vasküler lezyonlar sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 WFNS XVI. World Congress of Neurosurgery Istanbul-Turkey, 20-25 August, 2017

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2017 Turnog Glial Tümörlerde Nöroonkolojik Araştırma Çalıştayı

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2017 Bozok Üniversitesi 2. Bozok Nöroşirürji Günleri

  Katılımcı

  Yozgat, Türkiye

 • 2017 TND Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu 2017 Kış Toplantısı

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2016 TND Nöroonkolojk Cerrahi öğretim ve Eğitim Grubu Sellar ve Parasellar Bölge Lezyonları sempozyumu

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2016 Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2016 Türk Nöroşirürji Derneği 30. Bilimsel Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 TND Nöroanatomi ve Nörovasküler Egitim ve Ögretim Grubu Ortak Sempozyumu, Pineal Bölge Nöroanatomisi ve Cerrahisi Arteriovenöz Malformasyonlar, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Ibni Sina Hastanesi Hasan Ali Yücel Salonu,

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2015 Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi

  Oturum Başkanı

  Antalya, Türkiye

 • 2015 Türk Nöroşirürji Derneği 29. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 41st Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery Mainz Germany

  Katılımcı

  Mainz, Almanya

 • 2013 Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bililmsel Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Antalya, Türkiye

 • 2013 Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

 • 2013 Mikrovasküler Dekompresyon Spinal Kord ve Periferik Sinir Stimülasyonu cerrahi ve Anatomik Kadavra Çalısması, Anatomik Kadavra Çalısması,

  Katılımcı

  Denizli, Türkiye

 • 2001 Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi

  Katılımcı

  Türkiye

Ödüller

 • Mayıs 2015 En İyi Sözel Bildiri 3.lük Ödülü

  Türkiye Çocuk Nörolojisi Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 66

h-indeksi (WOS): 5