Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Sinema Hareketi Çerçevesinde Halit Refiğ Sinemasında Doğu-Batı İkilemi

Erciyes İletişim Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.1501-1523, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Türkiye’de Ulusal Bir Sinema Hareketi Oluşturma Çabaları Ve Halit Refiğ

Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD), cilt.4, ss.232-240, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İletişim Alanında İçerik Analizi Yöntemi Kullanılarak Yapılan Yüksek Lisans Ve Doktora Tezleri Üzerine Bir İnceleme

Erciyes İletişim Dergisi Akademia, cilt.5, sa.1, ss.148-160, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

"Ulak" Filminin Vladimir Propp'un Biçimbilimsel Yaklaşımı Açısından İncelenmesi

International Congress of Management, Economy and Policy 2018 Spring, İstanbul, Türkiye, 28 - 29 Nisan 2018, ss.299-312

Türkiye’de Ulusal Bir Sinema Hareketi Oluşturma Çabaları Ve Halit Refiğ

ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 21 - 23 Ekim 2017

Belgesel Sinemada Toplumsal Bellek Oluşumu: “Ahıska Türkleri Sürgün” Belgeseli Örneği

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİULUSLARARASI AHISKA TÜRKLERİ SEMPOZYUMU, Erzincan, Türkiye, 11 - 13 Mayıs 2017, cilt.2, ss.349-357

Turkish Cinema in the Light of Social Change: The Case of Lutfi Akad's " Migration Trilogy"

X. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 19 - 22 Mayıs 2016

Popüler Kültür İçerisinde Çocuk Edebiyatı Ürünlerinin Yeri

I. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2014, ss.143-149

Kitap & Kitap Bölümleri

Çağan Irmak’ın Dedemin İnsanları Filminin Zaman- Mekân, Aidiyet ve Toplumsal Bellek Kavramlarının İlişkileri Bağlamında İncelenmesi

Türk Sinemasını Yeniden Okumak: Değişen Öykü, Karakter Mekan Anlayışları Üzerine, Erol Gülbuğ Erol,Sadakaoğlu Mustafa C., Editör, Hiper Yayın, İstanbul, ss.69-94, 2020

Turkish Cinema in the Light of Social Change; The Case of Lutfi Akad's "Migration Trilogy"

Communation and Media Research, Arslan, H., Icbay, M. A., & Ruggiero, C., Editör, E-Bwn, Saraybosna, ss.169-177, 2017