Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Preschool Children’s ScienceMotivations and Process Skills during Inquiry-Based STEM Activities

Journal of Education in Science, Environment and Health, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Children’s Geometric Understanding through Digital Activities: The Case of Basic Geometric Shapes

International Journal of Progressive Education, cilt.15, ss.108-122, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Development of Disaster Awareness Scale:A Validity and Reliability Study

Review of International Geographical Education Online, cilt.8, ss.206-220, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Faculty Technology Mentoring Program Facilitates- A Case Study

Malaysian Online Journal of Educational Technology (MOJET), cilt.6, ss.38-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Preschool Children’s Interaction with ICT at Home

International Journal of Research in Education and Science, cilt.3, ss.571-581, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.12, ss.1273-1289, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Parental e nvolvement a phenomenological research on electronic parental involvement

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDAGOGIES & LEARNING, cilt.11, ss.163-186, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

İlkokul Başlangıcında Velilerin Aile Katılım Düzeylerinin İncelenmesi

Eğitimde Kuram ve Uygulama, cilt.12, ss.891-908, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Eğitimine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, ss.331-342, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Attitudes of preschool teachers towards using information and communication technologies ICT

International Journal of Research in Education and Science (IJRES), cilt.2, ss.10-15, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Young children’xxs social cooperation behaviors while using ICT: a case study

28th EECERA Annual Conference, Budapest, Macaristan, 28 - 31 Ağustos 2018

Öğretmen Adaylarının Millî Park Algı Düzeylerinin İncelenmesi

6. International Congress on Current Debates in Social Science, 14 - 16 Aralık 2017

Information and communication technologies use of Turkish preschool teachers

27th EECERA Annual Conference, Bologna, İtalya, 29 Ağustos - 01 Eylül 2017, ss.229

Afet Bilinci Algı Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

IX. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

Afet Bilinci Algı Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

9. Uluslarası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

SINIF EĞİTİMİ VE FEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ AFET BİLİNCİ ALGISI

9. ULUSLARASI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Ordu, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2017

An Investigation of Preservice Teachers’ Disaster Consciousness

Third Sarajevo International ConferenceIrregular Migration towards EU and Balkan Countries, 27 - 30 Nisan 2017

An Investigation of Preservice Teachers Environmental Consciousness

The 2016 International Academic Research Conference in Berlin, 20 - 22 Ekim 2016

Factors Affecting Preservice Teachers Environmental Consciousness

The 2016 International Academic Research Conference in Berlin, 20 - 22 Ekim 2016

STEM Activities in Early Childhood Education The Concept of Force

International Conference on Education in Mathematics, Science Technology 2016, 19 - 22 Mayıs 2016

Effects of Early Childhood STEM Activities to the Children s Problem Solving Skills

International Conference on Education in Mathematics, Science & Technology 2016, 19 - 22 Mayıs 2016

Tüketici Çevre Bilinci Algı Ölçeği Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması

15th International Primary Teacher Education Symposium, 11 - 14 Mayıs 2016

Okul Öncesi Dönemde Bilgi ve İletişim Teknolojileri OÖBİT Ölçme Aracının Geliştirilmesi

4th International Preschool Education Conference, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Yabancı Dil Eğitimine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

4th International Preschool Education Conference, Ankara, Türkiye, 2 - 05 Eylül 2015

Attitudes of Pre School Teachers Towards Using Information and Communication Technologies

International Conference on Education, Mathematics, Science & Technology (ICEMST), Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

An Investigation on Prespective Pre School Teachers Perception of Their Adequacy on Teaching Foreign Languages to Young Children

International Conference on Research in Education and Science (ICRES), Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Kitap & Kitap Bölümleri

Lev Semyenovich Vygotsky and His Contributions to Education

New Horizons in Educational Sciences, Çetin Turhan, Hamzaoğlu Ergin, Dikmenli Yurdal, Kılcan Bahadır, Editör, Strategic Researches Academy, ss.139-150, 2019