Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Abstracts

Pain Practice, cilt.16, ss.6-176, 2016 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)
Link

Involvement of adenosine receptors in the anticonvulsant effect of agmatine in mice

EUROPEAN NEUROPSYCHOPHARMACOLOGY, ss.260, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi)
Link

Ephedrine enhances the antinociceptive effect of dexmedetomidine in mice

Neuro Endocrinol Lett., cilt.32, ss.552-556, 2011 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Ephedrine enhances the antinociceptive effect of dexmedetomidine in mice

NEUROENDOCRINOLOGY LETTERS, cilt.32, ss.552-556, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Interaction between venlafaxine and caffeine on antinociception in mice

PHARMAZIE, cilt.61, ss.60-62, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Özet

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Peripheral antinociceptive effect of venlafaxine in rats

2017 PNS Annual Meeting, İspanya, 8 - 12 July 2017, cilt.22, ss.226-414
Link

Antidepressant drug venlafaxine has peripheral antinociceptive effect

4th International Symposium on Peripheral Nerve Regeneration, Barselona, İspanya, 6 - 08 July 2017
Link

Role of Adenosine And Adenosine A2A Receptors in the Antidepressant Effectof Amitriptyline

9th International Congress onPsychopharmacology 5th InternationalSymposium on Child and AdolescentPsychopharmacology, Antalya, Türkiye, 26 - 30 April 2017
Link

Prasugrel effect on In Vitro bleeding time tests in a single dose bioequivalence study

7th World Congress onBioavailability & Bioequivalence: BA/BE Studies Summit, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 31 August 2016

Overview of bioavailability bioequivalence trials in a phase 1 clinic in Turkey

7th World Congress onBioavailability & Bioequivalence: BA/BE Studies Summit, Atlanta, Amerika Birleşik Devletleri, 29 - 31 August 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Klinik Araştırmalar Kitabı-2014

Biyoyararlanım/Biyoeşdeğerlik Çalışmaları., Dr. Zafer SEZER, Dr. Ahmet İNAL, Dr. Aydın ERENMEMİŞOĞLU , Editör, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, ss.221-232, 2014