Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Egzersiz Yapan Bireylerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılım Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, vol.10, no.1, pp.56-68, 2019 (Other Refereed National Journals)

Examining the Social Appearance Anxiety and Self-Esteem Levels of Students of the Sport Management Department

Asian Journal of Education and Training, vol.5, no.1, pp.74-79, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the social media teacher-student interactions of physical education teachers

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.21, no.1, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Role of 21st century Learner Skills of Physical Education and Sports Teachers and Teacher Candidates on Teacher Skills

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.22, no.2, pp.395-402, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examining the Personality Traits and Empathetic Tendency Levels of Students of the Coaching Education Department

Asian Journal of Education and Training, vol.5, no.1, pp.255-259, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of football players’ perfectionism features and subjective stress perceptions

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.20, no.3, pp.283-291, 2018 (Other Refereed National Journals)

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin AdilÖğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları ileYabancılaşma Düzeyleri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.23, no.4, pp.264-281, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

PROFESSIONAL EXPERIENCE, TOLERANCE, EMPATHY AND READING INTERESTS ASVARIABLES PREDICTING COGNITIVE FLEXIBILITIES OF PHYSICAL EDUCATIONTEACHERS

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, vol.8, no.3, pp.41-51, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reviewing Emotional Intelligence Levels and Time Management Skills among Students of School of Physical Education and Sports

Journal of Education and Learning, vol.7, no.4, pp.114-121, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Hayallerime Güneş Doğuyor Projesinin Lise Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Hâli ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), vol.2, no.42, pp.272-286, 2017 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Kopya Çekme Eğilimleri ve Akademik Kontrol Odaklarının İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, vol.6, no.2, pp.259-271, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Başarılarını Yordayan Değişkenler

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri Dergisi, vol.7, no.2, pp.27-54, 2016 (Other Refereed National Journals)

THE RESEARCH OF EFFICACY PERCEPTION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WHO TRANSFERRED FROM PRIMARY SCHOOL TEACHING

Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, vol.10, no.3, pp.405-415, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

An Examinatin of Recreational Sports Programs in Turkey

International Journal of Humanities and Social Science Invention, vol.5, no.11, pp.22-27, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİNSALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

INES JOURNAL ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, vol.3, no.7, pp.33-48, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Analyzing job satisfaction levels of physical educationteachers who work in different cities in terms ofdemographic features

Analyzing job satisfaction levels of physical educationteachers who work in different cities in terms ofdemographic features, vol.6, no.5, pp.2089-2095, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlikleri İle Örgütsel Adanmışlıklarının İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.17, no.1, pp.135-146, 2016 (Other Refereed National Journals)

Analyzing mobbing levels of physical educationteachers who work in different cities in terms ofdemographic features

Prime Journal of Social Science (PJSS), vol.5, no.5, pp.1363-1369, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Examination of self sufficiency beliefs of the physical education and sports academies students towards english lesson

Turkish Journal of Sport ans Exercise, vol.18, no.3, pp.67-72, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigation of Self Reported Teaching Style Preferences and Perceptions of Physical Education and Sport Teacher Candidates

International journal of Science Culture and Sport, vol.3, pp.116-124, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

The Relationship with Life Satisfaction Between Health Promoting Behaviours of Special Education Teachers Kayseri City Sample

International journal of Science Culture and Sport, pp.125-131, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Investıgatıng Self Efficacy Levels Of Physical Education And Sports Teachers in Terms Of Some Variables

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating Self Efficacy Levels of Physical Education and Sports Teachers in Terms of Some Variables

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, vol.15, pp.158-163, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Investigating The Level of Professional Attitude of Physical Educatıon and Sports Teachers in Terms of Some Variables

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, vol.15, pp.164-170, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Relationship with the Personal Qualities of Ability about Conflict Resolution of Physical Education and Sport Teacher Candidates

Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol.174, pp.3390-3396, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier

Investıgatıng The Level of Professional Attıtude Of Physical Educatıon And Sports Teachers in Terms of Some Variables

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Empathic Tendency Levels of Active Football Referees of Ankara Region

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, vol.14, pp.238-242, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

THE CORRELATION BETWEEN CRITICAL THINKING DISPOSITION AND INTERNAL EXTERNALLOCUS OF CONTROL OF CANDIDATE STUDENTS WHO PARTICIPATED IN SPECIAL TALENTEXAMINATION IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EGE UNIVERSITY

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, vol.14, no.2, pp.332-337, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

A RESEARCH ON HEALTHY LIVING BEHAVIORS OF ARCHERYCOACHES AND BOXING COACHES

International Journal of Science Culture and Sport, pp.88-96, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF EMPATHY AND SELF ESTEEM IN DECISION MAKING AND DECISION MAKING STYLES AMONG THOSE WHO PLAYEDTEAM SPORTS

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, vol.7, no.1, pp.16-27, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

ASSESSMENT OF FEAR OF NEGATIVEEVALUATION LEVELS AND EMPATHICTENDENCY LEVELS OF NATIONAL JUNIORJUDO TEAM12

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, vol.7, no.2, pp.108-115, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Haltercilerde Benlik Saygısı ile Yaşam Doyum ve Vücut Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.14, no.3, 2013 (Other Refereed National Journals)

Performance appraisal of physical education teachers.

African Journal Of Pharmacy And Pharmacology, vol.8, no.7, pp.345-353, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Life Values of Candidate Teachers of Physical Educationin Terms of Gender, Class and Playing Sports

World Applied Sciences Journal, vol.23, no.3, pp.309-314, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

EVALUATION OF LIFE SATISFACTION, SELF-ESTEEM IN DECISION-MAKING ANDDECISION-MAKING STYLES OF WEIGHTLIFTING REFEREES

Series Physical Education and Sport, vol.13, no.2, pp.582-587, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

INVESTIGATION OF FEARS OF NEGATIVE EVALUATION OF YOUNG NATIONAL KICK BOXERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Series Physical Education and Sport, vol.13, no.2, pp.183-187, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of curiosity levels of physical educationteachers to the teachers of other branches

Turkish Journal of Sport and Exercise, vol.15, no.1, pp.1-8, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Evaluation of Trait Anger – Anger Expression in Team and individual Sports According to Gender and Sport Experience

Series Physical Education and Sport, vol.13, no.2, pp.576-581, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

A RESEARCH ON THE CLASS MANAGEMENT BEHAVIORS AND LIFE SATISFACTION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

International Journal of Academic Research, vol.5, no.4, pp.170-175, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Okul Spor Kulüplerinin Gelirlerinin İncelenmesi ve bu gelirlerinin artırılmasına yönelik öneriler

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, vol.15, no.3, pp.33-43, 2013 (Other Refereed National Journals)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançları ve DenetimOdaklarının İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.54-65, 2012 (Other Refereed National Journals)

Takım Sporu Yapan Sporcularda Benlik Saygısı ve SürekliÖfke ve Öfke İfade Tarz İlişkisinin İncelenmesi

SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, vol.14, no.2, pp.157-164, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

The Effect of Physical Education and Sports Courses on Motoric Properties of Mentally Disabled Students (Comparison Between Turkey and Germany)

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, vol.1, pp.967-969, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

A RESEARCH ON CURIOSITY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATIONAND SPORTS TEACHERS (Kayseri Province Sample)

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, vol.6, no.3, pp.340-348, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

HALTERCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİNFARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 2011 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Özellikleri Görüşleri

2. Uluslararası Herkes İçin Spor Ve Wellness Kongresi, 25 - 28 April 2019

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ SPORTMENLİK DAVRANIŞLARI

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 31 October - 03 November 2018, pp.1

Sporcuların İletişim Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi

6th International Conference on Science, Culture, and Sport, Lviv, Ukraine, 25 - 27 April 2018, pp.256

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN KİMLİĞİ İLE MESLEĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ

Uluslarası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 08 April 2018

The Examination of Early and Mid-term Adolescents’ Levelsof Leisure Satisfaction

International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science, Budapest, Hungary, 16 - 17 March 2018, pp.23

PROFILES OF STUDENTS’ STUDY PROCESSES AND DOMINANT INTELLIGENCES IN THE FACULTY OF SPORT SCIENCES

14. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCİENCES, Frankfurt, Germany, 2 - 03 March 2018

The Examınation of Mental Toughness and Emotional Intelligence of Students in Faculty of Sport Sciences

Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science, Prague, Czech Republic, 8 - 10 December 2017, pp.341-350

A Study on Cognitive Flexibility of Candidates Applying to Special Talent Examination of Faculty of Sport Sciences at Akdenız Unıversity

Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science, Prague, Czech Republic, 8 - 10 December 2017, pp.386-393

Determination of School Atmosphere Perception and Critical Thinking Standards of Physical Education and Sports Academy Students

Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science, Prague, Czech Republic, 8 - 10 December 2017, pp.394-402

The Examination of Relationship Between Attidutes Towards School andAntisocial Beliefs and Attitudes of High School Students

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALLICLEL 2017 / September 12-14, 2017 / Polytechnic Institute of Porto, Porto – PORTUGAL, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017

The Examination of Creativity Fostering Teacher Behavior and Occupational Self-Efficacy of Physical Education Teachers

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALLICLEL 2017 / September 12-14, 2017 / Polytechnic Institute of Porto, Porto – PORTUGAL, Porto, Portugal, 12 - 14 September 2017

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan Mezun Olup Formasyon Alan Öğrencilerin Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi

4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm, ve rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Turkey, 21 - 23 April 2017

Investigation Of Profession Attitute Levels Of Physical Education And Sport Teachers Yozgat City Sample

Internatıonal Scientific Conference “Perspectıves in Physical Education And Sport, 22 - 23 May 2015

INVESTIGATING SELF-EFFICACY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta, Romania, 22 - 23 May 2015, pp.41

Investıgatıon of Self Efficacy Levels of Physical Education And Sport Teachers Kayseri Cıty Sample

Internatıonal Scientific Conference “Perspectıves in Physical Education And Sport”, 22 - 23 May 2015

Gender roles of women athletes from 11 sport branches in inter-universities competitions

IAPESGW Regional Symposium: International Gender Issues and Sport, 4 - 05 September 2014 Sustainable Development

The relationship with the personal qualities of ability about conflictresolution of physical education and sport teacher candidates

International Conference on New Horizons in Education, Paris, France, 25 - 27 June 2014, vol.5, pp.10-15

A Research on Healthy Living Behaviors of Archery Coaches and Boxing Coaches

3rd İnternational Conference on Science Culture and Sport “Sport and Culture as Powerful Means to Achie ve Social Understanding and Peace”, Bosna, 24 - 26 May 2014

Evaluatıon of Empathic Tendency Levels of Active Football Referees of Ankara Region

International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, 14th edition, 23 - 24 May 2014

EVALUATION OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS OF ACTIVE FOOTBALL REFEREES OF ANKARA REGION

Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta, Romania, 23 - 24 May 2014, pp.27

Examination of Assertiveness Levels of Young Athletes

55.Ichper SD Anniversary World Congress Exposition, 19 - 21 December 2013

Investigation Of Learning Approach And Academic Self-Efficacy Of Physical Education Teacher Students

4th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Roma, 25 - 27 June 2013

Investigation Of Healthy Lifestyle Behaviours Of Physical Education and Sport School Students

4th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Roma, 25 - 27 June 2013 Sustainable Development

Investigatıon of Fears of Negative Evaluation of Young National Kick Boxers in Terms of Some Variables

International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, Constanta, Romania, 24 - 25 May 2013

Evaluation of Life Satisfaction, Self-Esteem in Decision-Making and Decision-Making Styles of Weightlifting Referees

International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, Constanta, Romania, 24 - 25 May 2013

Evaluation of Trait Anger – Anger Expression in Team and individual Sports According to Gender and Sport Experience

International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, Constanta, Romania, 24 - 25 May 2013

A study of the level of mobbing (intimidation) amongst sports experts from various variables

12th International Sports Sciences Congress, Denizli, Turkey, 12 - 14 December 2012

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Yaşam Değerlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 16 - 18 November 2012

The Effect of Cooperative Learning and Traditional Exercise Method Used in Physical Education and Sports upon Social Skills of the Students

12th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing Social Aspects, Atina, 9 - 12 July 2012

Spor Yapan Ve Yapmayan Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Ve Empatik Eğilim Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin geliştirilmesi Sempozyumu, Erzurum, Turkey, 28 - 29 June 2012

Haltercilerde benlik saygısı ile yaşam doyum ve vücut benlik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Investigation of Curiosity Levels of Pysical Education and Sports Teachers in Terms of Some Variables

2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Evaluation of the Correlation between Self Esteem and Satisfaction With and Body Image Perception in Weight Lifters

2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Analysis of the Relationship Between Self Esteem, Trait Anger and Anger Expression in Athletes Making Team Sports

2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Turkey, 31 May - 02 June 2012

Polis Adaylarının Değer Algıları ve Karar verme Eğilimleri

Değerler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 26 - 28 October 2011

The Unethical Behaviors which Female Judokas in National Team Observe on Club Trainers

The 2nd Poster Exhibition of ResearchEuropean Judo Union, Research Symposium, 21 April 2011

Books & Book Chapters