Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Egzersiz Yapan Bireylerin Boş Zaman Etkinliklerine Katılım Motivasyonlarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi

Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.1, ss.56-68, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the Social Appearance Anxiety and Self-Esteem Levels of Students of the Sport Management Department

Asian Journal of Education and Training, cilt.5, sa.1, ss.74-79, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the social media teacher-student interactions of physical education teachers

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.21, sa.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Role of 21st century Learner Skills of Physical Education and Sports Teachers and Teacher Candidates on Teacher Skills

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.22, sa.2, ss.395-402, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examining the Personality Traits and Empathetic Tendency Levels of Students of the Coaching Education Department

Asian Journal of Education and Training, cilt.5, sa.1, ss.255-259, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of football players’ perfectionism features and subjective stress perceptions

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.20, sa.3, ss.283-291, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin AdilÖğrenme Ortamlarına İlişkin Algıları ileYabancılaşma Düzeyleri

Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.23, sa.4, ss.264-281, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PROFESSIONAL EXPERIENCE, TOLERANCE, EMPATHY AND READING INTERESTS ASVARIABLES PREDICTING COGNITIVE FLEXIBILITIES OF PHYSICAL EDUCATIONTEACHERS

International Journal on New Trends in Education and Their Implications, cilt.8, sa.3, ss.41-51, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reviewing Emotional Intelligence Levels and Time Management Skills among Students of School of Physical Education and Sports

Journal of Education and Learning, cilt.7, sa.4, ss.114-121, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hayallerime Güneş Doğuyor Projesinin Lise Öğrencilerinin Psikolojik İyi Olma Hâli ve Umutsuzluk Düzeylerine Etkisi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ) (elektronik), cilt.2, sa.42, ss.272-286, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Kopya Çekme Eğilimleri ve Akademik Kontrol Odaklarının İncelenmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.259-271, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Başarılarını Yordayan Değişkenler

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim FakültesiEğitim Bilimleri Dergisi, cilt.7, sa.2, ss.27-54, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE RESEARCH OF EFFICACY PERCEPTION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS WHO TRANSFERRED FROM PRIMARY SCHOOL TEACHING

Niğde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.10, sa.3, ss.405-415, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Examinatin of Recreational Sports Programs in Turkey

International Journal of Humanities and Social Science Invention, cilt.5, sa.11, ss.22-27, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİNSALDIRGANLIK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

INES JOURNAL ULUSLARARASI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.3, sa.7, ss.33-48, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing job satisfaction levels of physical educationteachers who work in different cities in terms ofdemographic features

Analyzing job satisfaction levels of physical educationteachers who work in different cities in terms ofdemographic features, cilt.6, sa.5, ss.2089-2095, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgütsel Sessizlikleri İle Örgütsel Adanmışlıklarının İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.135-146, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyzing mobbing levels of physical educationteachers who work in different cities in terms ofdemographic features

Prime Journal of Social Science (PJSS), cilt.5, sa.5, ss.1363-1369, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Examination of self sufficiency beliefs of the physical education and sports academies students towards english lesson

Turkish Journal of Sport ans Exercise, cilt.18, sa.3, ss.67-72, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Self Reported Teaching Style Preferences and Perceptions of Physical Education and Sport Teacher Candidates

International journal of Science Culture and Sport, cilt.3, ss.116-124, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

The Relationship with Life Satisfaction Between Health Promoting Behaviours of Special Education Teachers Kayseri City Sample

International journal of Science Culture and Sport, ss.125-131, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Investıgatıng Self Efficacy Levels Of Physical Education And Sports Teachers in Terms Of Some Variables

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating Self Efficacy Levels of Physical Education and Sports Teachers in Terms of Some Variables

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.15, ss.158-163, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigating The Level of Professional Attitude of Physical Educatıon and Sports Teachers in Terms of Some Variables

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.15, ss.164-170, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Relationship with the Personal Qualities of Ability about Conflict Resolution of Physical Education and Sport Teacher Candidates

Procedia - Social and Behavioral Sciences, cilt.174, ss.3390-3396, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Investıgatıng The Level of Professional Attıtude Of Physical Educatıon And Sports Teachers in Terms of Some Variables

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Empathic Tendency Levels of Active Football Referees of Ankara Region

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.14, ss.238-242, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

THE CORRELATION BETWEEN CRITICAL THINKING DISPOSITION AND INTERNAL EXTERNALLOCUS OF CONTROL OF CANDIDATE STUDENTS WHO PARTICIPATED IN SPECIAL TALENTEXAMINATION IN SCHOOL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS EGE UNIVERSITY

Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / SCIENCE, MOVEMENT AND HEALTH, cilt.14, sa.2, ss.332-337, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A RESEARCH ON HEALTHY LIVING BEHAVIORS OF ARCHERYCOACHES AND BOXING COACHES

International Journal of Science Culture and Sport, ss.88-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF EMPATHY AND SELF ESTEEM IN DECISION MAKING AND DECISION MAKING STYLES AMONG THOSE WHO PLAYEDTEAM SPORTS

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.7, sa.1, ss.16-27, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ASSESSMENT OF FEAR OF NEGATIVEEVALUATION LEVELS AND EMPATHICTENDENCY LEVELS OF NATIONAL JUNIORJUDO TEAM12

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.7, sa.2, ss.108-115, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Haltercilerde Benlik Saygısı ile Yaşam Doyum ve Vücut Benlik Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Performance appraisal of physical education teachers.

African Journal Of Pharmacy And Pharmacology, cilt.8, sa.7, ss.345-353, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Life Values of Candidate Teachers of Physical Educationin Terms of Gender, Class and Playing Sports

World Applied Sciences Journal, cilt.23, sa.3, ss.309-314, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

EVALUATION OF LIFE SATISFACTION, SELF-ESTEEM IN DECISION-MAKING ANDDECISION-MAKING STYLES OF WEIGHTLIFTING REFEREES

Series Physical Education and Sport, cilt.13, sa.2, ss.582-587, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

INVESTIGATION OF FEARS OF NEGATIVE EVALUATION OF YOUNG NATIONAL KICK BOXERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Series Physical Education and Sport, cilt.13, sa.2, ss.183-187, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of curiosity levels of physical educationteachers to the teachers of other branches

Turkish Journal of Sport and Exercise, cilt.15, sa.1, ss.1-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of Trait Anger – Anger Expression in Team and individual Sports According to Gender and Sport Experience

Series Physical Education and Sport, cilt.13, sa.2, ss.576-581, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A RESEARCH ON THE CLASS MANAGEMENT BEHAVIORS AND LIFE SATISFACTION OF PHYSICAL EDUCATION TEACHERS

International Journal of Academic Research, cilt.5, sa.4, ss.170-175, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Spor Kulüplerinin Gelirlerinin İncelenmesi ve bu gelirlerinin artırılmasına yönelik öneriler

Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, cilt.15, sa.3, ss.33-43, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançları ve DenetimOdaklarının İncelenmesi

Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.54-65, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Takım Sporu Yapan Sporcularda Benlik Saygısı ve SürekliÖfke ve Öfke İfade Tarz İlişkisinin İncelenmesi

SELÇUK UNIVERSITY JOURNAL OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORT SCIENCE, cilt.14, sa.2, ss.157-164, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effect of Physical Education and Sports Courses on Motoric Properties of Mentally Disabled Students (Comparison Between Turkey and Germany)

Energy Education Science And Technology Part B-Social And Educational Studies, cilt.1, ss.967-969, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A RESEARCH ON CURIOSITY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATIONAND SPORTS TEACHERS (Kayseri Province Sample)

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, cilt.6, sa.3, ss.340-348, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

HALTERCİLERİN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİNFARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

Nigde University Journal of Physical Education And Sport Sciences, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenlerinin İş Özellikleri Görüşleri

2. Uluslararası Herkes İçin Spor Ve Wellness Kongresi, 25 - 28 Nisan 2019

ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN BEDEN EĞİTİMİ DERSİ SPORTMENLİK DAVRANIŞLARI

16. ULUSLARARASI SPOR BİLİMLERİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 31 Ekim - 03 Kasım 2018, ss.1

Sporcuların İletişim Ve Mutluluk Düzeylerinin İncelenmesi

6th International Conference on Science, Culture, and Sport, Lviv, Ukrayna, 25 - 27 Nisan 2018, ss.256

BİREYSEL SPOR ANTRENÖRLERİNİN VE ANTRENÖR ADAYLARININ DOPİNG BİLGİ DÜZEYLERİ VE DÜŞÜNCELERİ

Uluslarası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMEN KİMLİĞİ İLE MESLEĞİ TERCİH ETME NEDENLERİ

Uluslarası Herkes İçin Spor ve Wellness Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 08 Nisan 2018

The Examination of Early and Mid-term Adolescents’ Levelsof Leisure Satisfaction

International Academic Conference on Transport, Logistics, Tourism and Sport Science, Budapest, Macaristan, 16 - 17 Mart 2018, ss.23

PROFILES OF STUDENTS’ STUDY PROCESSES AND DOMINANT INTELLIGENCES IN THE FACULTY OF SPORT SCIENCES

14. INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCİAL SCİENCES, Frankfurt, Almanya, 2 - 03 Mart 2018

The Examınation of Mental Toughness and Emotional Intelligence of Students in Faculty of Sport Sciences

Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science, Prague, Çek Cumhuriyeti, 8 - 10 Aralık 2017, ss.341-350

A Study on Cognitive Flexibility of Candidates Applying to Special Talent Examination of Faculty of Sport Sciences at Akdenız Unıversity

Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science, Prague, Çek Cumhuriyeti, 8 - 10 Aralık 2017, ss.386-393

Determination of School Atmosphere Perception and Critical Thinking Standards of Physical Education and Sports Academy Students

Academic Conference on Transport, Tourism and Sport Science, Prague, Çek Cumhuriyeti, 8 - 10 Aralık 2017, ss.394-402

The Examination of Relationship Between Attidutes Towards School andAntisocial Beliefs and Attitudes of High School Students

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALLICLEL 2017 / September 12-14, 2017 / Polytechnic Institute of Porto, Porto – PORTUGAL, Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017

The Examination of Creativity Fostering Teacher Behavior and Occupational Self-Efficacy of Physical Education Teachers

3rd INTERNATIONAL CONFERENCE ON LIFELONG EDUCATION AND LEADERSHIP FOR ALLICLEL 2017 / September 12-14, 2017 / Polytechnic Institute of Porto, Porto – PORTUGAL, Porto, Portekiz, 12 - 14 Eylül 2017

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulundan Mezun Olup Formasyon Alan Öğrencilerin Öğretme ve Öğrenme Yaklaşımlarının İncelenmesi

4. Uluslararası Spor Bilimleri, Turizm, ve rekreasyon Öğrenci Kongresi, Burdur, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2017

Investigation Of Profession Attitute Levels Of Physical Education And Sport Teachers Yozgat City Sample

Internatıonal Scientific Conference “Perspectıves in Physical Education And Sport, 22 - 23 Mayıs 2015

INVESTIGATING SELF-EFFICACY LEVELS OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS TEACHERS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 22 - 23 Mayıs 2015, ss.41

Investıgatıon of Self Efficacy Levels of Physical Education And Sport Teachers Kayseri Cıty Sample

Internatıonal Scientific Conference “Perspectıves in Physical Education And Sport”, 22 - 23 Mayıs 2015

Gender roles of women athletes from 11 sport branches in inter-universities competitions

IAPESGW Regional Symposium: International Gender Issues and Sport, 4 - 05 Eylül 2014

The relationship with the personal qualities of ability about conflictresolution of physical education and sport teacher candidates

International Conference on New Horizons in Education, Paris, Fransa, 25 - 27 Haziran 2014, cilt.5, ss.10-15

A Research on Healthy Living Behaviors of Archery Coaches and Boxing Coaches

3rd İnternational Conference on Science Culture and Sport “Sport and Culture as Powerful Means to Achie ve Social Understanding and Peace”, Bosna, 24 - 26 Mayıs 2014

Evaluatıon of Empathic Tendency Levels of Active Football Referees of Ankara Region

International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, 14th edition, 23 - 24 Mayıs 2014

EVALUATION OF EMPATHIC TENDENCY LEVELS OF ACTIVE FOOTBALL REFEREES OF ANKARA REGION

Perspectives in Physical Education and Sport, Constanta, Romanya, 23 - 24 Mayıs 2014, ss.27

Examination of Assertiveness Levels of Young Athletes

55.Ichper SD Anniversary World Congress Exposition, 19 - 21 Aralık 2013

Investigation Of Learning Approach And Academic Self-Efficacy Of Physical Education Teacher Students

4th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Roma, 25 - 27 Haziran 2013

Investigation Of Healthy Lifestyle Behaviours Of Physical Education and Sport School Students

4th International Conference on New Horizons in Education (INTE), Roma, 25 - 27 Haziran 2013

Investigatıon of Fears of Negative Evaluation of Young National Kick Boxers in Terms of Some Variables

International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, Constanta, Romanya, 24 - 25 Mayıs 2013

Evaluation of Life Satisfaction, Self-Esteem in Decision-Making and Decision-Making Styles of Weightlifting Referees

International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, Constanta, Romanya, 24 - 25 Mayıs 2013

Evaluation of Trait Anger – Anger Expression in Team and individual Sports According to Gender and Sport Experience

International Scientific Conference “Perspectives in Physical Education and Sport”, Constanta, Romanya, 24 - 25 Mayıs 2013

Öğretmen Adaylarının Meraklılık Düzeylerinin Cinsiyet, Bölüm ve Akademik Başarıya Göre İncelenmesi

VIII. Ulusal Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2013

A study of the level of mobbing (intimidation) amongst sports experts from various variables

12th International Sports Sciences Congress, Denizli, Türkiye, 12 - 14 Aralık 2012

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmen Adaylarının Yaşam Değerlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi

II. Uluslararası Değerler ve Eğitimi Sempozyumu, İstanbul, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2012

The Effect of Cooperative Learning and Traditional Exercise Method Used in Physical Education and Sports upon Social Skills of the Students

12th Annual International Conference on Sports: Economic, Management, Marketing Social Aspects, Atina, 9 - 12 Temmuz 2012

Spor Yapan Ve Yapmayan Polis Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin Saldırganlık Ve Empatik Eğilim Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi

Uluslararası Şiddetin Sosyal Dinamiklerinin Anlaşılması ve Önleyici Stratejilerin geliştirilmesi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 28 - 29 Haziran 2012

Haltercilerde benlik saygısı ile yaşam doyum ve vücut benlik algısı arasındaki ilişkinin incelenmesi

2. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Beden Eğitimi ve Spor Kongresi, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Life Satisfaction, Leisure Motivation, Leisure Participation: An Analysis on Physical Education and Sport Teachers (Kayseri City Example)

2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Investigation of Curiosity Levels of Pysical Education and Sports Teachers in Terms of Some Variables

2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Evaluation of the Correlation between Self Esteem and Satisfaction With and Body Image Perception in Weight Lifters

2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

Analysis of the Relationship Between Self Esteem, Trait Anger and Anger Expression in Athletes Making Team Sports

2nd International Social Sciences in Physical Education and Sport Congress, Ankara, Türkiye, 31 Mayıs - 02 Haziran 2012

The Unethical Behaviors which Female Judokas in National Team Observe on Club Trainers

The 2nd Poster Exhibition of ResearchEuropean Judo Union, Research Symposium, 21 Nisan 2011

Kitap & Kitap Bölümleri