Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Thymoquinone attenuates doxorubicin-cardiotoxicity in rats.

Journal of biochemical and molecular toxicology, vol.35, 2021 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of Melatonin Against Thioacetamide-Induced Testicular Toxicity in Rats

International Journal Of Morphology, vol.38, no.5, pp.1455-1462, 2020 (Journal Indexed in SCI Expanded)

Histological, immunohistochemical and biochemical effects of bee bread on stomach tissue of obese rats

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, vol.121, no.7, pp.504-511, 2020 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Protective effect of Vaccinium myrtillus on ischemia- reperfusion injury in rat ovary

TAIWANESE JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY, vol.57, no.6, pp.836-841, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Acute effects of grayanotoxin in rhododendron honey on kidney functions in rats

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, vol.23, no.4, pp.3300-3309, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Filiform papillae do not have taste buds

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, vol.78, pp.7, 2012 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Vitamin B12 Regulates the Expression of Methotrexate-Induced Increased Markers of Autophagy: An Immunohistochemical Study

Open Access Journal of Toxicology, vol.4, no.5, pp.139-143, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Chloroquine inhibits adriamycin-induced cardiotoxicity in rats by inhibiting endoplasmic reticulum stress and inflammation

Turkish bulletin of hygiene and experimental biology, vol.77, no.4, pp.459-466, 2020 (International Refereed University Journal)

Klorokuin endoplazmik retikulum stresini ve enflamasyonuinhibe ederek sıçanlarda adriamisin uyarılı kardiyotoksisiteyiengeller

Türk Hijyen ve Deneysel Biyoloji Dergisi, vol.77, no.4, pp.459-466, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

Antioxidative role of propolis on LPS induced renal damage

EUROBIOTECH JOURNAL, vol.4, no.3, pp.156-160, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

ETİLEN GLİKOLÜN MİDE ÜZERİNE ETKİSİ: HİSTOLOJİK

Sağlık Bilimleri Dergisi, vol.10, no.2, pp.111-116, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

The effects of feeding obese rats with bee braed on leptin and ghrelin expression

Turkish Journal of Zoology, vol.44, pp.114-125, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

INVESTIGATION OF THE PROTECTIVE EFFECT OF RESVERATROL ON THE TESTES DAMAGE CREATED BY PACLITAXEL

Sağlık Bilimleri Dergisi, no.3, pp.158-163, 2019 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Analysis of Ovariectomy Effects of Ghrelin Expression in Female Rat Stomach

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), vol.7, no.1, pp.22-31, 2017 (National Refreed University Journal)

A Concise Review:Ghrelin and Reproductive System.Ghrelin ve Üreme Sistemi İlişkisine Dair Kısa Bir Derleme.

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, vol.33, no.4, pp.317-320, 2011 (National Refreed University Journal)

Sıçan jejunum mukozal mast hücrelerinin ph 2,5' ta boyanmasına fiksasyonun etkisi.

Erciyes University Journal of Health Sciences, vol.10, no.1, pp.43-49, 2001 (National Refreed University Journal)

Fötüs, yenidoğmuş ve erişkin farede incebağırsakların histolojik ve histokimyasal kıyaslı yapısı

ERCİYES TIP DERGİSİ, vol.22, no.1, pp.7-15, 2000 (National Refreed University Journal)

Tüberküloz perikarditin mikroskobik yapısı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.8, no.1, pp.66-69, 1998 (National Refreed University Journal)

Gömük ve sürmüş dişlerde yaşlanmanın sement üzerindeki bazı etkileri

The Journal of The Dental Faculty of Atatürk University, vol.7, no.2, pp.33-37, 1997 (National Refreed University Journal)

Deneysel sıcak renal iskemi ve reperfüzyonda lipid peroksidasyonu ve alpha-tocopherol tedavisinin değerlendirilmesi

Official Journal of the Turkish Nephrology Association, vol.1, no.1, pp.5-10, 1996 (Other Refereed National Journals)

Deneysel diabetes mellitusda böbreklerin ince yapısı ve selenyumun düzeltici etkileri.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.15, no.4, pp.255-259, 1995 (Other Refereed National Journals)

Otitis externa and anti-inflamatory activity of SC-41930, a selective leukotriene B4 receptor antagonist.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.24, no.3, pp.129-132, 1995 (Other Refereed National Journals)

Odunsu konjonktivitte histopatolojik ve ultrastrüktürel bulgular ile siklosporin tedavisi.

Medical Network Oftalmoloji, vol.2, no.4, pp.308-311, 1995 (Other Refereed National Journals)

Cisplatin ototoxicity:Light microscobic study.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.23, no.1, pp.37-41, 1995 (Other Refereed National Journals)

Ultrastructural changes in the guinea pig tympanic membrane after middle ear application of propylene glycol.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.23, no.2, pp.187-191, 1995 (Other Refereed National Journals)

The ultrastructure oh healthy and periodontally diseased gums.

Turkish Journal of Medical Research, vol.13, no.3, pp.90-93, 1995 (Other Refereed National Journals)

Sıçan dilinin karbonik anhidraz enzim aktivitesi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergsi, vol.2, no.2, pp.135-140, 1995 (National Refreed University Journal)

Sağlıklı ve periodontal hastalıklı diş etlerinin histokimyasal ve histopatolojik kyaslı incelenmesi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.4, no.2, pp.70-74, 1994 (National Refreed University Journal)

Deneysel diabetes mellitus'da böbrek histolojisi ve selenyum ile E vitamininin yarattığı düzeltici etkiler.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.25, no.3, pp.593-601, 1993 (National Refreed University Journal)

Fötüs, yeni doğmuş ve erişkin farede midenin histolojik ve histokimyasal kıyaslı yapısı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.25, no.2, pp.203-214, 1993 (National Refreed University Journal)

Erişkin fare ve kedide dil filiform papillalarının histolojik kıyaslı incelenmesi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.24, no.3, pp.589-596, 1992 (National Refreed University Journal)

Fötüs, yeni doğmuş ve erşkin farede özofagusun histolojik ve histokimyasal kıyaslı yapısı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.24, no.2, pp.489-499, 1992 (National Refreed University Journal)

Muscular Dystrophy'nin ultrastrüktürü

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.24, no.2, pp.351-362, 1992 (National Refreed University Journal)

Erişkin farede makrofajlar ile Kupffer hücrelerinin trypan blue vital boyama yöntemiyle gösterilmesi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.23, no.4, pp.297-305, 1991 (National Refreed University Journal)

Sinir hücreleri ve fibrillerinin metakromatik boyanma yömtemleri

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, vol.23, no.2, pp.391-396, 1991 (National Refreed University Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sisplatin-induklenmis Sıcanların Epididimis Dokusunun Degerlendirilmesi

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology, 20 - 23 July 2020

Evaluation of Epididymitis Tissue of Cisplatin-Induced Rats

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2020)., Nevşehir, Turkey, 20 - 24 July 2020

Metotreksat-kaynaklı Akciger Hasarında B12 vitamini etkisinin degerlendirilmesi

4. Uluslararası GAP MATEMATIK-MÜHENDISLIK-FEN VE SAGLIK BILIMLERI KONGRESI, 3 - 05 April 2020

Metotreksat Kaynaklı Akciğer Hasarında B12 Vitamininin Etkisinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Gaziantep, Turkey, 3 - 05 April 2020, pp.12

THE EFFECT OF ERYTHROPOIETIN AND UMBILICAL CORD MEDIATED MESENCHYMAL STEM CELLS ON NERVE REGENERATION IN RATS WITH SCIATIC NERVE INJURY

VIII. UMTEB INTERNATIONAL CONGRESS ON VOCATIONAL & TECHNICAL SCIENCES, Sivas, Turkey, 11 - 13 October 2019, vol.1, no.1, pp.253-255 Creative Commons License

Effect of chloroquine in hypoxia-inducedbowel damage

20. National Anatomy Congress, İstanbul, Turkey, 27 - 31 August 2019, vol.13

ASETAMİNOFEN İLE SIÇANLARDA OLUŞTURULAN AKUT KARACİĞER HASARINA UMBLİKAL KORDDAN ELDE EDİLEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRE VE ERİTROPOİETİNİN ETKİSİ

MAS 6th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL&MEDICAL SCIENCES, Kyyiv, Ukraine, 12 - 14 July 2019, vol.0, no.0, pp.42-67 Creative Commons License

Kronik Hipoksiye Maruz Bırakılan Ratlardaki Mide Ghrelin Miktarı Üzerine Klorokuin’in Etkisi

6th INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON ACADEMİC STUDIES IN HEALTH AND SPORT SCIENCES, Ankara, Turkey, 13 - 15 June 2019, vol.1, pp.78-79

Kronik Hipoksiye Maruz Bırakılan Ratlardaki Mide Ghrelin Miktarı Uzerine Klorokuin’in Etkisi

International Symposium on Academic Studies in Helath and Sport Sciences, 13 - 15 June 2019

Effects of Bee Bread on Apoptosis in Hypothalamus in Obese Rats

3rd International Congress of the Turkish-Neuroendocrinology-Society, Malatya, Turkey, 29 June - 01 July 2018, vol.107, pp.30 identifier

Investigation of Protective Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Testicular Damage Which Was Caused by Cisplatin

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.366

Protective Effect of Origanum Majorana Against Nephrotoxicity Induced by Gentamicin

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.457

Protective Effect of Caffeic Acid Phenetyl Ester Against Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Turkey, 18 - 21 May 2017, pp.456

Sıçan Ovaryumundaki İskemi Reperfüzyon Hasarında Yaban Mersininin Koruyucu Etkisi

14.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Turkey, 5 - 09 October 2016, pp.616

Farklı varikosel dereceli erkekler arasında sperm DNA hasarının değerlendirilmesi

XIII.Ulusal Histoloji ve Embryoloji kongresi, İzmir, Turkey, 30 April - 03 May 2016, pp.301

Varikosel Olgularında Sperm Morfolojisi ve DNA Hasarlarının İncelenmesi

12.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Ankara, Turkey, 27 - 30 May 2014, pp.29

DNA changes and liver MDA level during endotoxemia induced by LPS in female rats: protective effect of propolis

First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, Kayseri, Turkey, 22 - 26 February 2012, pp.85

Embryo and fetus: ethical perspectives.

Second International Conference on Science and Moral Philosophy (Ethics) of Assisted Human Reproduction, Turkey, 1 - 04 February 2007, vol.14, pp.98-101

Books & Book Chapters

Temel Histoloji

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2020

Plasenta ve Fetal Zarlar

in: Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Prof. Dr. Hakkı DALÇIK, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1-528, 2016

Plasenta ve Fetal Zarlar

in: Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Prof. Dr. Hakkı DALÇIK, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.1-528, 2016

Plasenta ve Fetal Zarlar

in: Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Yıldırım M, Okar İ, Dalçık H., Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.129-166, 2002

Mitokondriyon & Mitokondriyal DNA Patolojileri

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Ofset Tesisleri, Erzurum, 2000