Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Effects of Melatonin Against Thioacetamide-Induced Testicular Toxicity in Rats

International Journal Of Morphology, cilt.38, ss.1455-1462, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Histological, immunohistochemical and biochemical effects of bee bread on stomach tissue of obese rats

BRATISLAVA MEDICAL JOURNAL-BRATISLAVSKE LEKARSKE LISTY, cilt.121, ss.504-511, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Protective effect of Vaccinium myrtillus on ischemia- reperfusion injury in rat ovary

TAIWANESE JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY, cilt.57, ss.836-841, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The evaluation of sperm morphology and DNA damage at different varicocele degrees

JOURNAL OF ANDROLOGY, cilt.68, ss.10-15, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi)

Acute effects of grayanotoxin in rhododendron honey on kidney functions in rats

ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH, cilt.23, ss.3300-3309, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Filiform papillae do not have taste buds

BRAZILIAN JOURNAL OF OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.78, ss.7, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Antioxidative role of propolis on LPS induced renal damage

EUROBIOTECH JOURNAL, cilt.4, ss.156-160, 2020 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Etilen Glikolün Mide Üzerine Etkisi: Histolojik Çalışma

Bozok Tıp Dergisi, cilt.10, ss.111-116, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Analysis of Ovariectomy Effects of Ghrelin Expression in Female Rat Stomach

Bozok Tıp Dergisi (Bozok Medical Journal), cilt.7, no.1, ss.22-31, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sıçan jejunum mukozal mast hücrelerinin ph 2,5' ta boyanmasına fiksasyonun etkisi.

Erciyes University Journal of Health Sciences, cilt.10, ss.43-49, 2001 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Antioxidant and hepatoprotective activity of vitamin E and Egb 761 in experimental endotoxemic rats.

Turkish Journal of Medical Sciences, cilt.30, ss.427-432, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüberküloz perikarditin mikroskobik yapısı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.8, ss.66-69, 1998 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gömük ve sürmüş dişlerde yaşlanmanın sement üzerindeki bazı etkileri

The Journal of The Dental Faculty of Atatürk University, cilt.7, ss.33-37, 1997 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deneysel sıcak renal iskemi ve reperfüzyonda lipid peroksidasyonu ve alpha-tocopherol tedavisinin değerlendirilmesi

Official Journal of the Turkish Nephrology Association, cilt.1, ss.5-10, 1996 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deneysel diabetes mellitusda böbreklerin ince yapısı ve selenyumun düzeltici etkileri.

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.15, ss.255-259, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Odunsu konjonktivitte histopatolojik ve ultrastrüktürel bulgular ile siklosporin tedavisi.

Medical Network Oftalmoloji, cilt.2, ss.308-311, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Otitis externa and anti-inflamatory activity of SC-41930, a selective leukotriene B4 receptor antagonist.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.24, ss.129-132, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cisplatin ototoxicity:Light microscobic study.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.23, ss.37-41, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ultrastructural changes in the guinea pig tympanic membrane after middle ear application of propylene glycol.

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.23, ss.187-191, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The ultrastructure oh healthy and periodontally diseased gums.

Turkish Journal of Medical Research, cilt.13, ss.90-93, 1995 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sıçan dilinin karbonik anhidraz enzim aktivitesi

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi Dergsi, cilt.2, ss.135-140, 1995 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sağlıklı ve periodontal hastalıklı diş etlerinin histokimyasal ve histopatolojik kyaslı incelenmesi.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.4, ss.70-74, 1994 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Deneysel diabetes mellitus'da böbrek histolojisi ve selenyum ile E vitamininin yarattığı düzeltici etkiler.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.25, ss.593-601, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fötüs, yeni doğmuş ve erişkin farede midenin histolojik ve histokimyasal kıyaslı yapısı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.25, ss.203-214, 1993 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erişkin fare ve kedide dil filiform papillalarının histolojik kıyaslı incelenmesi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.24, ss.589-596, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Fötüs, yeni doğmuş ve erşkin farede özofagusun histolojik ve histokimyasal kıyaslı yapısı.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.24, ss.489-499, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Muscular Dystrophy'nin ultrastrüktürü

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.24, ss.351-362, 1992 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Erişkin farede makrofajlar ile Kupffer hücrelerinin trypan blue vital boyama yöntemiyle gösterilmesi.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.23, ss.297-305, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sinir hücreleri ve fibrillerinin metakromatik boyanma yömtemleri

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bülteni, cilt.23, ss.391-396, 1991 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Evaluation of Epididymitis Tissue of Cisplatin-Induced Rats

2nd International Congress on Sports, Anthropology, Nutrition, Anatomy and Radiology (SANAR2020)., Nevşehir, Türkiye, 20 - 24 Temmuz 2020

Metotreksat Kaynaklı Akciğer Hasarında B12 Vitamininin Etkisinin Değerlendirilmesi

4. Uluslararası GAP Matematik-Mühendislik-Fen ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 3 - 05 Nisan 2020, ss.12

Effect of chloroquine in hypoxia-inducedbowel damage

20. National Anatomy Congress, İstanbul, Türkiye, 27 - 31 Ağustos 2019, cilt.13

ASETAMİNOFEN İLE SIÇANLARDA OLUŞTURULAN AKUT KARACİĞER HASARINA UMBLİKAL KORDDAN ELDE EDİLEN MEZENKİMAL KÖK HÜCRE VE ERİTROPOİETİNİN ETKİSİ

MAS 6th INTERNATIONAL EUROPEAN CONFERENCE ON MATHEMATICS, ENGINEERING, NATURAL&MEDICAL SCIENCES, Kyyiv, Ukrayna, 12 - 14 Temmuz 2019, cilt.0, no.0, ss.42-67 Creative Commons License

Kronik Hipoksiye Maruz Bırakılan Ratlardaki Mide Ghrelin Miktarı Üzerine Klorokuin’in Etkisi

6th INTERNATİONAL SYMPOSİUM ON ACADEMİC STUDIES IN HEALTH AND SPORT SCIENCES, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Haziran 2019, cilt.1, ss.78-79

Sıçanlarda Paklitakselin Neden Olduğu Böbrek Hasarına Karşı Resveratrol'ün Koruyucu Etkisi

14. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 10 - 13 Mayıs 2018, ss.286

Effects of Bee Bread on Apoptosis in Hypothalamus in Obese Rats

3rd International Congress of the Turkish-Neuroendocrinology-Society, Malatya, Türkiye, 29 Haziran - 01 Temmuz 2018, cilt.107, ss.30 identifier

Protective Effect of Caffeic Acid Phenetyl Ester Against Cisplatin-Induced Nephrotoxicity in Rats

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.456

Investigation of Protective Effect of Caffeic Acid Phenethyl Ester on Testicular Damage Which Was Caused by Cisplatin

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.366

Protective Effect of Origanum Majorana Against Nephrotoxicity Induced by Gentamicin

15th International Congress of Histochemistry and Cytochemistry, Antalya, Türkiye, 18 - 21 Mayıs 2017, ss.457

Sıçan Ovaryumundaki İskemi Reperfüzyon Hasarında Yaban Mersininin Koruyucu Etkisi

14.Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Ekim 2016, ss.616

Farklı varikosel dereceli erkekler arasında sperm DNA hasarının değerlendirilmesi

XIII.Ulusal Histoloji ve Embryoloji kongresi, İzmir, Türkiye, 30 Nisan - 03 Mayıs 2016, ss.301

Varikosel Olgularında Sperm Morfolojisi ve DNA Hasarlarının İncelenmesi

12.Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, Ankara, Türkiye, 27 - 30 Mayıs 2014, ss.29

DNA changes and liver MDA level during endotoxemia induced by LPS in female rats: protective effect of propolis

First Turkish Congress, Expo and workshop on honey and honeybee products with international participation, Kayseri, Türkiye, 22 - 26 Şubat 2012, ss.85

Embryo and fetus: ethical perspectives.

Second International Conference on Science and Moral Philosophy (Ethics) of Assisted Human Reproduction, Türkiye, 1 - 04 Şubat 2007, cilt.14, ss.98-101

Kitap & Kitap Bölümleri

Temel Histoloji

Pegem A Yayıncılık, Ankara, 2020

Plasenta ve Fetal Zarlar

Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Prof. Dr. Hakkı DALÇIK, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1-528, 2016

Plasenta ve Fetal Zarlar

Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Prof. Dr. Hakkı DALÇIK, Editör, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.1-528, 2016

Plasenta ve Fetal Zarlar

Klinik Yönleriyle İnsan Embriyolojisi, Yıldırım M, Okar İ, Dalçık H., Editör, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.129-166, 2002

Mitokondriyon & Mitokondriyal DNA Patolojileri

Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Ofset Tesisleri, Erzurum, 2000