Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Sağlık Okuryazarlığının Diyet Kalitesine Etkisi

Journal of Nutrition and Dietetics, vol.49, no.2, pp.28-37, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Sustainable Development

Herbal Product Use of Infertile Women

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.6, no.2, pp.7-13, 2021 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Effect of Red Pepper on Food Intake and Energy Metabolism

Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , vol.4, no.8, pp.451-459, 2019 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

ZERDEÇALIN KORONER ARTER HASTALIĞI ÜZERİNE ETKİSİ

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.65-73, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License

DİABETES MELLİTUSUN DİYET TEDAVİSİNDE POSA KAYNAKLARI, TÜRLERİ VE ETKİLERİ

ERÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, vol.5, no.1, pp.54-64, 2018 (Peer-Reviewed Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

How Do The Habits of Reading The Food Label Affect Healthy Lifestyle Behaviors?

X. ULUSLARARASI BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 31 March - 04 April 2021, pp.389-390 Sustainable Development

The Effect of Stress Factor on Nutrition in Senior High School Students

X. ULUSLARARASI BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 31 March - 04 April 2021, pp.377-378

Evaluation of Nutrition Habits of University Students with Acne Vulgaria

X. ULUSLARARASI BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 31 March - 04 April 2021, pp.379-380

Are the Nutrition Claims in Packaged Foods Compliant with the Turkish Food Codex?

X. ULUSLARARASI BESLENME VE DİYETETİK KONGRESİ, Ankara, Turkey, 31 March - 04 April 2021, pp.352-353

THE EFFECT OF STRESS FACTOR ON NUTRITION IN HIGH SCHOOL STUDENTS

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Endokrin Hastalıklar, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.287-288

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE SEZGİSEL YEME ÖLÇEĞİ-2 İLE YEME TUTUM TESTİ-26 VE ANTROPOMETRİK ÖLÇÜMLER ARASINDAKİ İLİŞKİ

2. Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi: Endokrin Hastalıklar, Ankara, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.183-184

Zayıflama diyeti uygulayan bireylerde kaygı düzeyinin saptanması

2. İstanbul Ulusal Beslenme ve Diyetetik Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 26 November 2017, pp.92-93

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Öğrencilerinin Meyve ve Sebze Tüketim Durumu ve İlişkin Faktörler

Uluslararası Sağlıklı Beslenme Kongresi Gastrointestinal Hastalıklar, İzmir, Turkey, 5 - 07 October 2017, pp.47 Creative Commons License

Risk Gruplarında Besin Destekleri Kullanımı

Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri, Ankara, Turkey, 11 - 13 May 2017, pp.96

Obezite ve Çevresel Etmenler

II. Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 26 March 2017, pp.89 Sustainable Development

Zayıflama Diyeti Uygulayan Bireylerde Durumluk ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Saptanması

II. Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 26 March 2017, pp.81

Üniversite Öğrencilerinin İçecek Tercihleri

II. Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 26 March 2017, pp.79

Üniversite Öğrencilerinde Yale Ölçeği ile Yeme Bağımlılığının Değerlendirilmesi

II. Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kongresi, Kayseri, Turkey, 23 - 26 March 2017, pp.80

Nutrition Education By Peer Education Model in University Students

II. International Conference on Sustainable Development (ICSD), Skopje, Macedonia, 19 - 23 October 2016, pp.103 Creative Commons License

Use of Iodized Salt Status at Food Service Institutions in Kayseri

II. International Conference on Sustainable Development (ICSD), Skopje, Macedonia, 19 - 23 October 2016, pp.102 Creative Commons License