Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of exercise in migraine treatment

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, cilt.55, ss.1029-1036, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Intravenous dexmedetomidine for treatment of intraoperative penile erection

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.44, ss.353-357, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Desflurane anaesthesia increases sister chromatid exchanges in human lymphocytes

ACTA ANAESTHESIOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.49, ss.1559-1561, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Postoperative residual curarisation after vekuronium and rocuronium

Erciyes Tıp Dergisi, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Vekuronyum ve Rokuronyum Sonrası Postoperatif Rezidüel Kürarizasyon.

Erciyes Med J, cilt.35, ss.108-113, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sezaryen seksiyo operasyonlarında intratekal bupivacaine fentanil veya morfin eklenmesinin etkileri

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.14, ss.85-89, 2007 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Postherpetik Nevralji Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Erciyes Tıp Dergisi(Erciyes Medical Journal), cilt.25, ss.38-44, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Midazolam, Fentanil ve Propofol ile Ko-indüksiyonun Bispektral İndeks ve Spektral `?edge?? Frekansı Eşliğinde Değerlendirilmesi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Cemiyeti Mecmuası, cilt.31, ss.79-83, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Levobpivakaine eklenen deksmedetomidinin spinal blok üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2014, cilt.4, ss.6

Decreasing The Need For Mechanical Ventilation After Rethinopathy of Prematurity. : Sedoanalgesia vs General Anesthesia

III. World Congress Of Ophtalmic Anaesthesia 2012, Ankara, Türkiye, 20 - 24 Mayıs 2013, cilt.7, ss.9

Postherpetik nevralji tedavisinde interkostal puls radyofrekans yöntemi ile oral gabapentinin karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.7, ss.4

Superior hipogastrik blok uygulamasında yeni bir teknik

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, ss.32

İn vitro fertilizasyon işlemi yapılan hastaların ağrı eşik düzeyleri ve analjezik tüketimleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.7, ss.6

Dilatasyon ve küretaj uygulanan hastalarda ağrı eşiği ölçümü ile sedasyon ve analjezik gereksinimi belirlenebilir mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 Ekim 2010, cilt.4, ss.2

Desfluran Anestezisinin Genotoksik Etkisi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslar arası Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 Kasım 2004, ss.158