Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The role of exercise in migraine treatment

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, cilt.55, ss.1029-1036, 2015 Özet

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Sezaryen seksiyo operasyonlarında intratekal bupivacaine fentanil veya morfin eklenmesinin etkileri

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), cilt.14, ss.85-89, 2007

Postherpetik Nevralji Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Erciyes Tıp Dergisi(Erciyes Medical Journal), cilt.25, ss.38-44, 2003

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Levobpivakaine eklenen deksmedetomidinin spinal blok üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2014, cilt.4, ss.6

Postherpetik nevralji tedavisinde interkostal puls radyofrekans yöntemi ile oral gabapentinin karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.7, ss.4

Superior hipogastrik blok uygulamasında yeni bir teknik

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, ss.32

İn vitro fertilizasyon işlemi yapılan hastaların ağrı eşik düzeyleri ve analjezik tüketimleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.7, ss.6

Dilatasyon ve küretaj uygulanan hastalarda ağrı eşiği ölçümü ile sedasyon ve analjezik gereksinimi belirlenebilir mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Türkiye, 27 - 31 October 2010, cilt.4, ss.2

Desfluran Anestezisinin Genotoksik Etkisi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslar arası Kongresi, Antalya, Türkiye, 1 - 04 November 2004, ss.158