Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

The role of exercise in migraine treatment

JOURNAL OF SPORTS MEDICINE AND PHYSICAL FITNESS, vol.55, no.9, pp.1029-1036, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier

Intravenous dexmedetomidine for treatment of intraoperative penile erection

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, vol.44, no.2, pp.353-357, 2012 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Sezaryen seksiyo operasyonlarında intratekal bupivacaine fentanil veya morfin eklenmesinin etkileri

Turgut Özal Tıp Merkezi Dergisi (E.A İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi), vol.14, no.2, pp.85-89, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Desflurane anaesthesia increases sister chromatid exchanges in human lymphocytes.

Acta anaesthesiologica Scandinavica, vol.49, no.10, pp.1559-61, 2005 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Postherpetik Nevralji Tedavisinde Güncel Yaklaşımlar

Erciyes Tıp Dergisi(Erciyes Medical Journal), vol.25, no.1, pp.38-44, 2003 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Levobpivakaine eklenen deksmedetomidinin spinal blok üzerine etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 45. Ulusal Kongresi 2011, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2014, vol.4, pp.6

Postherpetik nevralji tedavisinde interkostal puls radyofrekans yöntemi ile oral gabapentinin karşılaştırılması.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, vol.7, pp.4

Superior hipogastrik blok uygulamasında yeni bir teknik

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, pp.32

İn vitro fertilizasyon işlemi yapılan hastaların ağrı eşik düzeyleri ve analjezik tüketimleri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, vol.7, pp.6

Dilatasyon ve küretaj uygulanan hastalarda ağrı eşiği ölçümü ile sedasyon ve analjezik gereksinimi belirlenebilir mi?

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon 44. Ulusal Kongresi 27-31 Ekim 2010., Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, vol.4, pp.2

Desfluran Anestezisinin Genotoksik Etkisi

TARD XXXVIII. Ulusal ve III. Uluslar arası Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 04 November 2004, pp.158