Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ORTOGNATİK CERRAHİ HASTALARINDA POSTOPERATİF KUSMA VE BULANTININ ÖNLENMESİ

Atatürk Üniv. Diş Hek. Fak. Derg. ÇELEBİ, SOYLU, YILDIRIM, J Dent Fac Atatürk Uni, cilt.21, ss.362-365, 2013 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN OTONOMİ DÜZEYLERİ

1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.372-373

Hemşirelik Öğrencilerinin Klinik Karar Verme Düzeyleri

1. Uluslararası 5. Ulusal Hemşirelikte Güncel Yaklaşımlar Kongresi, Sakarya, Türkiye, 15 - 17 Kasım 2018, ss.332-333

Collaboration Between Health Care Institutions And Nursing Schools On Clinical Education

Annual Worldwide Nursing Conference (WNC 2017), Singapore, Singapur, 24 - 25 Temmuz 2017, ss.108-110