Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Comparison of Value Perceptions of French and Turkish Secondary School Students

EGITIM VE BILIM-EDUCATION AND SCIENCE, vol.44, pp.273-290, 2019 (Journal Indexed in SSCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARINA GÖRE KÜLTÜREL OKURYAZARLIK

e-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (MAKÜ), no.59, pp.214-234, 2021 (National Refreed University Journal)

THE ROLE OF MEDIA LITERACY IN VALUE ACQUISITION BASED ON PRESERVICE SOCIAL STUDIES TEACHERS’ VIEWS

International Online Journal of Education and Teaching (IOJET), vol.8, no.3, pp.1692-1705, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The comparison of social studies textbooks in Turkey, the United States and France based on values education

African Educational Research Journal, vol.9, no.2, pp.630-640, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Cultural Heritage in Social Studies Curriculum and Cultural Heritage Awareness of Middle School Students

International Journal of Progressive Education, vol.17, no.2, pp.260-274, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

The First Attempt to Establish an Accredition System in Turkish Teacher Training History

International Journal of Psychology and Educational Studies, vol.8, no.1, pp.99-109, 2021 (Refereed Journals of Other Institutions)

Active citizenship from the perspective of pre-service social studies teachers

Ilkogretim Online - Elementary Education Online, vol.19, no.2, pp.565-579, 2020 (Refereed Journals of Other Institutions)

2018 Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi

Trakya Eğitim Dergisi, vol.10, no.1, pp.134-148, 2020 (National Refreed University Journal)

Medyanın Değerleri Kazandırma Sürecindeki Rolünün Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İncelenmesi

Journal of Interdisciplinary Education: Theory and Practice, vol.1, no.2, pp.91-106, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Farklı Ülkelerin Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Boyutunda Karşılaştırılması

Ahi Evran Universitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, no.1, pp.154-177, 2018 (National Refreed University Journal)

The Use of Rehearsal Strategies in Social Studies Education Textbooks by Prospective Classroom Teachers

International J. Soc. Sci. & Education, vol.6, no.3, pp.2223-4934, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

6 Ve 7. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Kavramına İlişkin Metaforları

INTERNATIONAL JOURNAL OF FIELD EDUCATION, vol.2, no.1, pp.33-50, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Learning strategies and learning styles used by students in social studies

International Journal of Academic Research Part B, vol.6, no.2, pp.259-267, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

7. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SOSYAL BİLGİLER DERSLERİNDE KULLANDIKLARI ÖĞRENME STRATEJİLERİ

The Journal of Academic Social Science Studies, vol.61, no.5, pp.417-431, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN VE ÖĞRETMEN ADAYLARININ EĞİTİM KALİTESİYLE İLGİLİ BEKLENTİLERİ

V. INTERNATIONAL TEACHER EDUCATION AND ACCREDITATION CONGRESS , Ankara, Turkey, 4 - 06 June 2021, pp.1-4

Virtual Museum Experiences of Social Studies Prospective Teachers

IConSE 2020: International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2020, pp.109-112

The Effect of Science and Technology on Social Change According to the Views of SocialStudies Prospective Teachers

IConSE 2020: International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2020, pp.65-68

Analysis of the Social Studies Course Book of 4th Grades in terms of Values

IConSE 2020: International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2020, pp.18-23

Analysis of Primary School Students’ Creative Thinking Tendencies towards Social Studies

IConSE 2020: International Conference on Science and Education, Antalya, Turkey, 29 October - 01 November 2020, pp.45-49

SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES’ PERSPECTIVE ON EDUCATION:ANALYSIS OF THE FILM ’xx’xxTHE CHORUS’xx’xx

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ONCONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-IV, Beyrut, Lebanon, 1 - 03 November 2020, pp.349-354

THE PROBLEMS THAT SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES HAVEEXPERIENCED DURING THE DİSTANCE EDUCATION PERIOD

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ONCONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-IV, BEYRUT, Lebanon, 1 - 03 November 2020, pp.361-365

THE STATUS OF SOCIAL STUDIES TEACHER CANDIDATES REGARDINGPREPARATION OF ACTIVITIES FOR TEACHING GEOGRAPHY SUBJECTS

MIDDLE EAST INTERNATIONAL CONFERENCE ONCONTEMPORARY SCIENTIFIC STUDIES-IV, Beyrut, Lebanon, 1 - 03 November 2020, pp.355-360

Sosyal bilgiler öğretim programı kazanımlarının beceriler yönünden incelenmesi

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.714-725

Sosyal bilgilerle bütünleştirilmiş olarak ortaokul öğrencilerinin eleştirel düşünme eğilimlerinin incelenmesi

Uluslararası V. TURKCESS Eğitim ve Sosyal Bilimler Kongresi, İstanbul, Turkey, 27 - 29 June 2019, pp.211

Medyanın değerleri kazandırma sürecindeki rolünün sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşlerine incelenmesi

ERPA İnternational Congresses on Education 2019, Sakarya, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.87

Ortaokul öğrencilerinin girişimcilik becerine yönelik algıları

ERPA İnternational Congresses on Education 2019, Sakarya, Turkey, 19 - 22 June 2019, pp.87

Ortaokul Öğrencilerinin Sosyal Katılım Kavramına Yönelik Algıları

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1126-1128

Türkiye ve Fransa ders kitaplarında vatandaşlık: Karşılaştırmalı bir çalışma.

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1157-1159

Sosyal Bilgiler öğretim programında kültürel miras ve ortaokul öğrencilerinin kültürel mirasa yönelik farkındalıkları

28. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Ankara, Turkey, 25 - 28 April 2019, pp.1137-1139

2018 Sosyal bilgiler öğretim programının değerlendirilmesi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.227-228

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının perspektifinden etkin vatandaşlık

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.69-70

Türkiye öğretmen yetiştirme tarihinde ilk kalite güvence sistemi kurma deneyimi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC), İstanbul, Turkey, 19 May 2017 - 21 May 2018, pp.10-12

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının hukuk okuryazarlığına yönelik görüşleri

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi (ITEAC), İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.139-141

Bir çokkültürlü okulda değer algısı

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.35-36

Akademisyenlerin öğretmen yetiştirme sürecinde eğitim ve öğretime katkıları

26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi (ICES-UEBK), Antalya, Turkey, 20 - 23 April 2017

The role of social studies textbooks in the process of acquiring skills

9th World Conference on Educational Sciences (WCES-2017), Nice, France, 1 - 04 February 2017

Ortaokul öğrencilerinin başarı ve başarısızlık kavramına ilişkin algıları

7th. International Conference on New Horizons in Education (INTE), Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016

Amerika Birleşik Devletleri (New York Eyaleti) ve Türkiye sosyal bilgiler öğretimi programlarının karşılaştırılması

III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016, pp.415-416

Fransız ve Türk okulları öğrencilerinin değer algıları

(USBES) V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, Denizli, Turkey, 28 - 30 April 2016, pp.151

Sosyal bilgiler öğretmenlerinin değer öğretim yaklaşımları farkındalıkları

2. Ulusal (Uluslararası Katılımlı) Değerler Eğitimi Kongresi, Kırıkkale, Turkey, 5 - 07 November 2015

Finlandiya sosyal bilgiler öğretim programına genel bir bakış

(USBES) IV. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015, pp.34

Sosyal bilgiler öğretmenlerine göre değerler eğitiminde yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri

(USBES) III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.213

Değer ve değerler eğitimine ilişkin ortaöğretim öğrencilerinin görüşleri

VI. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi, Trabzon, Turkey, 3 - 05 October 2013

6 ve 7. sınıf öğrencilerinin sosyal bilgiler kavramına ilişkin metaforları

(YICER) Yıldız International Conference on Educational Research and Social Studies, İstanbul, Turkey, 1 - 03 September 2013, pp.5

İlköğretim sosyal bilgiler derslerinde öğrencilerin öğrenme ve ders çalışma yaklaşımları

(USBES) II. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitim Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.181

Learning strategies 7th year students utilize in social studies course

(ICOINE) 2nd International Conference on Interdisciplinary Research in Education, Girne, Cyprus (Kktc), 30 January - 01 February 2013

Books & Book Chapters

Sosyal Bilimlerde Uzaktan Eğitimin Planlanması ve Sosyal Bilimler Programlarının Analizi

in: Sosyal Bilimlere Uzaktan Eğitimde Bakış, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.69-91, 2020

Vatandaşlık eğitiminde beceriler

in: Kuramsal Temeller ve Güncel Tartışmalar Işığında: 21. Yüzyılda Vatandaşlık ve Vatandaşlık Eğitimi, Cemil Öztürk, Zafer İbrahimoğlu, Gülten Yıldırım, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.357-370, 2020

Computer games in social studies education

in: Technological reflections in social studies education, Erol Koçoğlu, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.187-206, 2019