Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Quality of Sexual Life and Changes Occurring in Sexual Life of Women With High-Risk Pregnancy

JOURNAL OF SEX & MARITAL THERAPY, cilt.43, sa.2, ss.132-141, 2017 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Effects of Noninvasive Electroacupuncture on Labor Pain, Adrenocorticotropic Hormone, and Cortisol

ALTERNATIVE THERAPIES IN HEALTH AND MEDICINE, cilt.19, sa.3, ss.26-30, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

WHAT TURKISH WOMEN KNOW ABOUT EMERGENCY CONTRACEPTION?

PAKISTAN JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.25, sa.4, ss.674-677, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

DETERMINING ERCIYES UNIVERSITY STUDENTS' KNOWLEDGE ABOUT AND ATTITUDES TOWARD SEXUALITY

SOCIAL BEHAVIOR AND PERSONALITY, cilt.36, sa.10, ss.1401-1409, 2008 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Frailty and Quality Of Life in the Elderly Living in Nursing Home

Erciyes Medical Journal, cilt.41, sa.4, ss.414-419, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuşaklar arası Akılcı İlaç Kullanımı

Sağlık Bilimleri Dergisi/Journal of Health Sciences, cilt.27, sa.3, ss.199-204, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Common cancer in women: The effect of training and scanning

International Journal of Recent Scientific Research, cilt.9, ss.28793-28798, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of acupressure applied to P6 acupuncture point on nausea, vomiting, and retching

Asian Pacific Journal of Health Sciences, cilt.5, sa.1, ss.146-149, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Experience of sexual/reproductive health and dance education in a care and social rehabilitation center

Asian Pac. J. Health Sci., cilt.5, ss.125-131, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İnfertilitede Kullanılan Tamamlayıcı-Bütünleşik Uygulamalar

Türkiye Klinikleri, cilt.3, ss.122-125, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bir Gebelik Problemi:Hyperemezis Gravidarumun Tedavisinde Tamamlayıcı Uygulamalar

Turkiye Klinikleri, cilt.3, ss.99-102, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gebelerin Doğum Korkusu ve Doğum Şekline Karar Verme Durumlarının İncelenmesi

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, sa.3, ss.126-130, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Eğitimin kürtaj sırası ve sonrasındaki ağrıya etkisi

Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.25, ss.58-62, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bulantı ve Kusmada Akupunktur Uygulamaları

İntegratif Tıp Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.104-105, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evrensel Bir Sorun: Kadına Yönelik Cinsel Şiddet

Türkiye Klinikleri Halk Sağlığı Hemşireliği Özel Dergisi, cilt.1, sa.2, ss.7-11, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hemşirelik Bölümü Öğrencilerinde Klinik Stajda Mobbing

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.30-38, 2014 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

TÜRKİYE’DE BAŞLIĞINDA KADIN VE ŞİDDET KAVRAMLARINI İÇEREN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM TEZLERİNİN İNCELENMESİ

Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo HukukiPerspektifte Kadının Yeri, 5 - 09 Aralık 2018

Göç, Kadın ve Sağlık

Uluslararası Kadın Kongresi: Sosyo-Hukuki Perspektifte Kadının Yeri, 5 - 09 Aralık 2018

SAĞLIK ALANINDA LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ALAN ÖĞRENCİLER GÖZÜ İLE SAĞLIKTA ŞİDDET

3. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi, 29 Kasım - 01 Aralık 2018

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MEZUN PROFİLİNİN BELİRLENMESİ

3. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 11 - 13 Ekim 2018

Yaşlılarda Kırılganlık ve Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki

Uluslararası III. Adli Hemşirelik II.Adli Sosyal Hizmet I. Adli Gerontoloji Kongresi, 12 - 14 Ekim 2017

Riskli ve Riskli Olmayan Gebelerin Evlilik Uyumları

II. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 26 Şubat 2016, ss.68

Bulantı ve Kusmada Akupunktur Uygulamaları

2. Ulusal Integratif Tıp Kongresi, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2015

Emezisde Akupres Kullanımı

Tamamlayıcı ve Destekleyici Bakım Uygulamaları Kongresi, Türkiye, 27 - 29 Mayıs 2015

Sexuality and Cancer

9th European Oncology Nursing Society Congress, İstanbul, Türkiye, 18 - 19 Eylül 2014, ss.10

Hiperemezis Gravidarumu Olan Gebelerde P6 Akupunktur Noktasına Uygulanan Basının (Akupres) Bulantı Kusma ve Öğürmeye Etkisi

Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları Kongresi, Manisa, Türkiye, 24 - 26 Nisan 2014, ss.87

Sexuality and Heart Failure

EuroHeartCare Annual Congress of the Council on Cardiovascular Nursing and Allied Professions, İngiltere, 1 - 04 Mart 2013, ss.65-66

Criteria of Supervisor Assignment in Institutes Giving Doctorate Education in Nursing in Turkey

Quality Indicators of Nursing PhD Education: International Symposium, İzmir, Türkiye, 28 - 30 Kasım 2012, ss.1

An Experience Of Sexual/Reproductive Health Training Conducted At Social Rehabilitation Center

The World Congress on Building Consensus In Gynecology, Infertility and Perinatology, Barcelona, İspanya, 3 - 06 Mayıs 2012

Women and Violence

The World Congress on Building Consensus In Gynecology, Infertility and Perinatology, İspanya, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.51

Do Cultural Values Postpone Sexual Life Among The University Youth?

The World Congress on Building Consensus In Gynecology, Infertility and Perinatology, İspanya, 1 - 04 Mayıs 2012, ss.61

The Effect Of Acupressure Applied To P6 Acupuncture Point On Nausea, Vomiting and Retching

14th World Congress on Obstetrics, Gynecology and Infertility, 17 - 20 Kasım 2011

Does P6 Accupressure reduce the nause?

8th Congress Of The Europen Society Of Gynecology, 10 - 13 Ekim 2009

behaviors of physıcians towards pap smear test

8th Congress of the European Society of Gynecology, İtalya, 10 - 13 Eylül 2009

Do the Young Have Gyneacological/Urological Examination?

8th Congress of the European Society of Gynecology, İtalya, 1 - 04 Eylül 2009, ss.135

Behaviors of Physicians Towards Pap Smear Test

8th Congress of the European Society of Gynecology, İtalya, 1 - 04 Eylül 2009, ss.130

Fear of Childbirth

8th Congress of the European Society of Gynecology, İtalya, 1 - 04 Eylül 2009, ss.128

The Effects of li4 Stimulation on Labor Pain

8th Congress of the European Society of Gynecology, İtalya, 1 - 04 Eylül 2009, ss.128

Behaviors and Attitudes of the Physicians Toward HPV Vaccine

8th Congress of the European Society of Gynecology, İtalya, 1 - 04 Eylül 2009, ss.132

Erciyes Üniversitesi Atatürk Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Namus Kavramını Algılayışları

6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2009, ss.196

Soldiers Approve of Family Planning Methods But They Don't Use Them

The 10th Congress of the European Society of Contraception, Çek Cumhuriyeti, 1 - 04 Mayıs 2008, ss.146-147

Erciyes Üniversitesi Öğrencilerinin Cinsellik Konusundaki Bilgi ve Tutumlarının Saptanması

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2007, ss.280

Kadınlar Acil Kontrasepsiyon Hakkında Ne Biliyor?

5. Uluslararası Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, Türkiye, 1 - 04 Nisan 2007, ss.274

Kitap & Kitap Bölümleri

Yaşlı kadınlarda sık kullanılan tamamlayıcı alternatif tıp uygulamaları

Yaşlılık ve Kadın Sağlığı, Doç. Dr. Nuriye BÜYÜKKAYACI DUMAN, Editör, Türkiye Klinikleri, Ankara, ss.48-51, 2019

Cinsel İşlev Bozuklukların Çözümünde Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Uygulamaları

Cinsel Sağlık, Nuriye Büyükkayacı Duman, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., ss.143-153, 2018

Diyaliz Hastalarında Cinsel İşlev Bozuklukları

Cinsel Sağlık, Nuriye Büyükkayacı Duman, Editör, Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti., ss.271-278, 2018

ÜREME FONKSİYONLARI

PATOFİZYOLOJİ, NİMET OVAYOLU, ÖZLEM OVAYOLU, Editör, ÇUKUROVA NOBEL TIP, ss.211-251, 2016

Masaj

Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamaları, Başer M., Taşcı S., Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.89-95, 2015

Hiperemezis Gravidarumda Akupres Uygulamaları

Kanıta Dayalı Rehberleriyle Tamamlayıcı ve Destekleyici Uygulamaları, Başer M., Taşcı S., Editör, Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara, ss.225-230, 2015

Diğer Yayınlar