Öğr.Gör.Dr.

ŞEVKET TOLGA TOMBUL


TIP FAKÜLTESİ

CERRAHİ TIP BİLİM

Eğitim Bilgileri

2003 - 2009

2003 - 2009

Tıpta Uzmanlık

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji, Türkiye

1996 - 2003

1996 - 2003

Lisans

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıp (İng), Türkiye

Yaptığı Tezler

2009

2009

Tıpta Uzmanlık

ÜROGENİTAL KONDİLOM LEZYONU OLAN ERKEK HASTALARDA LEZYONDA VE ÜRETRAL SÜRÜNTÜ ÖRNEĞİNDE İPV TANISI VE TİPLENDİRMESİ

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Üroloji

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2017

2017

Sağlık ve Tıp

Fellow of the EBU

Europian Board of Urology

2009

2009

Sağlık ve Tıp

Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları Üroloji Yeterlik Sınavı

Türk Üroloji Yeterlilik Kurulları

Araştırma Alanları

Tıp, Sağlık Bilimleri, Cerrahi Tıp Bilimleri, Üroloji

Akademik Unvanlar / Görevler

2012 - Devam Ediyor

2012 - Devam Ediyor

Uzman

Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim

Yönetimsel Görevler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2013

2013

Erektil Disfonksiyon Tanısı Nasıl Konulmalı?

TOMBUL Ş. T. , Müezzinoğlu T.

Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, cilt.6, ss.20-24, 2013 (Hakemsiz Dergi)
Link

2013

2013

Üreter Tümörlerinde Tanı ve Tedavi

TOMBUL Ş. T. , Akdoğan B.

Turkiye Klinikleri J Urology-Special Topics, cilt.6, ss.47-53, 2013 (Hakemsiz Dergi)
Link

2013

2013

Mesane kanserlerinde deneysel hayvan modelleri.

TOMBUL Ş. T. , Müezzinoğlu T.

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ, cilt.12, ss.50-53, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2011

2011

Venöz Trombüslü Renal Hücreli Karsinomlar: Cerrahi Yaklaşımlar

TOMBUL Ş. T. , Akdoğan B.

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ, cilt.10, ss.32-35, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2011

2011

Lokalize prostat kanseri küratif tedavi seçenekleri sonrası yükselen PSA'ya algoritmik yaklaşım

Gunay M., TOMBUL Ş. T. , Akdoğan B.

ÜROONKOLOJİ BÜLTENİ, ss.51-55, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2010

2010

Çoklu Arteri Olan Böbreklerle Yapılan Nakillerde Sonuçlar, Vasküler ve Ürolojik Komplikasyonlar

Aki F. T. , Komi A., TOMBUL Ş. T. , Bozacı A. C. , Erkan İ., Bakkaloglu M.

Türk Nefroloji Diyaliz ve Transplantasyon Dergisi, cilt.19, no.2, ss.124-129, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

2007

2007

Geyik Boynuzu (Staghorn) Taşların Tedavisi: 199 Hastalık Perkutan Nefrolitotomi Deneyimi.

Eren M. T. , Inci K., TOMBUL Ş. T. , Özden E., Tasar Ç., Şahin A.

Türk Üroloji Dergisi, cilt.33, no.3, ss.317-323, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)
Link

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2017

2017

Transrektal URS: Üreterosigmoidostomi- Sol Distal Üreter Taşı

DEMİRTAŞ A. , TOMBUL Ş. T. , SÖNMEZ G.

12. Ulusal Endoüroloji Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 12 - 15 April 2017, ss.34

2015

2015

Laparoskopik retroperitoneal lenf nodu diseksiyonu

DEMİRTAŞ A. , TOMBUL Ş. T. , SÖNMEZ G. , GÜLMEZ I.

12. Üroonkolji kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 November 2015, ss.73

2015

2015

Endovizyon sistemindeki görüntü filtreleri mesane tümörü tanisina yardımcı mı?

TOMBUL Ş. T. , TOSUN H. , SÖNMEZ G. , DEMİRTAŞ A.

11. ULUSAL ENDOÜROLOJİ KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 23 - 26 April 2015, ss.117

2014

2014

Son 2 Yıllık Laparoskopik Cerrahi Sonuçlarımız.

DEMİRTAŞ A. , SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , GÜLESER A. S. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.117

2014

2014

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz

DEMİRTAŞ A. , Sönmez G. , AKıNSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , Tombul Ş. T. , DEMİRCİ D. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

2014

2014

Laparoskopik Radikal Prostatektomi Deneyimimiz: 26 Vaka.

DEMİRTAŞ A. , SÖNMEZ G. , AKINSAL E. C. , BAYDİLLİ N. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRCİ D. , et al.

23. Ulusal Üroloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 16 - 19 October 2014, ss.116

2014

2014

Laparoskopik Üreteroüreterostomi Yapılan Retrokaval Üreter: Olgu Sunumu.

AKINSAL E. C. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRTAŞ A. , GÜLMEZ I.

3. Ulusal Minimal İnvaziv Ürolojik Cerrahi Kongresi, Ankara, Türkiye, 30 - 31 May 2014, ss.3

2014

2014

Comparison of PNL Results According to Stone Size in Pediatric Age Groups.

DEMİRCİ D. , DEMİRTAŞ A. , BAYDİLLİ N. , AKINSAL E. C. , TOMBUL Ş. T.

ESPU - 25th Anniversary Congress,, Innsbruck, Avusturya, 7 - 10 May 2014, ss.3

2013

2013

Nadir Testis Stromal Tümörü: Bilateral Leydig Hücreli Tümör- Olgu Sunumu

DEMİRTAŞ A. , TOMBUL Ş. T. , AKINSAL E. C. , TATLIŞEN A.

Büyük Üroloji Buluşması-1 Kongresi, Antalya, Türkiye, 31 October - 03 November 2013, ss.102

2012

2012

Radikal Sistektomi Sonrası Lenf Nodu Dansitesinin Surveye Etkisi

DEMİRTAŞ A. , sabur v. , AKINSAL E. C. , TOMBUL Ş. T. , DEMİRCİ D. , EKMEKÇİOĞLU O. , et al.

22. Ulusal Üroloji Kongresi, Girne, Kıbrıs (Kktc), 2 - 06 May 2012, ss.96-97


Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 34

h-indeksi (WOS): 3