Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Increased plasma soluble human leukocyte antigen-G in persistent wheezy infants

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.59, sa.5, ss.530-533, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms Syndrome Induced by Cefazolin and Gentamicin in a Child

HONG KONG JOURNAL OF PAEDIATRICS, cilt.21, sa.2, ss.102-104, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Increased Postexercise Lipoxin A4 Levels in Exhaled Breath Condensate in Asthmatic Children With Exercise-Induced Bronchoconstriction

JOURNAL OF INVESTIGATIONAL ALLERGOLOGY AND CLINICAL IMMUNOLOGY, cilt.26, sa.1, ss.19-24, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

A patient developing anaphylaxis and sensitivity to two different GnRH analogues and a review of literature

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.28, ss.923-925, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Eosinophilic esophagitis in a girl with pollen allergy who showed trachealization

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.26, sa.1, ss.69-70, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Decreased Levels of Lipoxin A4 and Annexin A1 in Wheezy Infants

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.163, sa.3, ss.193-197, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pollen allergy and eosinophilic esophagitis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.23, sa.3, ss.298-299, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The role of lipoxin A4 in exercise-induced bronchoconstriction in asthma

JOURNAL OF ASTHMA, cilt.45, sa.2, ss.161-164, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Chronic mucocutaneous candidiasis with agammaglobulinaemia

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, cilt.21, sa.6, ss.833-834, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Plasma soluble human leukocyte antigen G levels in asthmatic children

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.141, sa.3, ss.213-216, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Allerjik Hastalığı Olan Çocuklarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Kullanımı

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.8, sa.3, ss.1054-1065, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Successful Rapid Desensitization of Two Teenagers with Rituximab Hypersensitivity

JOURNAL OF CLINICAL AND DIAGNOSTIC RESEARCH, cilt.13, sa.5, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Grass pollen triggered anaphylaxis in an adolescent boy

Eur Ann Allergy Clin Immunol. 2015, cilt.47, sa.1, ss.20-21, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INHERITED PROTHROMBOTIC RISK FACTORS IN TURKISH CHILDREN WITH HEREDITARY ANGIOEDEMA. SINGLE CENTER

22nd Congress of the European-Hematology-Association, Madrid, İspanya, 22 - 25 Haziran 2017, cilt.102, ss.584 identifier

INHERITED PROTHROMBOTIC RISK FACTORS IN TURKISH CHILDREN WITH HEREDITARY ANJIOEDEMA. SINGLE CENTER EXPERIENCE

Abstracts for the 31st European Immunogenetics and Histocompatibility Conference (EFI) 25th Annual Meeting of the German Society for Immunogenetics (DGI) Mannheim/Heidelberg, Germany 30 May-2 June 2017, 30 Mayıs - 02 Haziran 2017

İki farklı GnRH analoğuna karşı anaflaksi ve duyarlılık geliştiren bir olgu

7. Çocuk Endokrin Olgu Sunumları Toplantısı, Türkiye, 8 - 09 Mayıs 2015

Exhaled breath condensate Annexin A5 levels in exercise-induced bronchoconstriction in asthma: a preliminary study

European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology Congress, Kopenhag, Danimarka, 7 - 11 Haziran 2014, cilt.69, ss.297

Hışıltılı Bebeklerde Plazma sHLA-G Düzeyleri

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013, ss.74

Egzersize Bağlı Bronkokonstrüksiyonda Nefes Havası Anneksin A5 Düzeyleri

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013, ss.75

The levels of lipoksin A4 and annexin A1 in wheezy infants

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.638

Exhaled breath condensate lipoxin A4 in exercise-induced bronchoconstriction in asthma

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, Milano, İtalya, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.168-169

Hışıltılı Bebeklerde Lipoksin A4 ve Anneksin A1 Düzeyleri

XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012, ss.79

Egzersize Bağlı Bronkokonstriksiyonda Nefes Havası Lipoksin A4 Düzeyleri

XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012, ss.77

Kayseri atmosferindeki alerjik mantar sporları konsantrasyonu üzerine meteorolojik faktörlerin etkisi

XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2010, ss.48

Plasma HLA-G levels in asthmatic children

Abstracts for the 20th Efi conference, Oslo, Norveç, 8 - 11 Haziran 2006, ss.5-7