Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Increased plasma soluble human leukocyte antigen-G in persistent wheezy infants

PEDIATRICS INTERNATIONAL, cilt.59, ss.530-533, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

A patient developing anaphylaxis and sensitivity to two different GnRH analogues and a review of literature

JOURNAL OF PEDIATRIC ENDOCRINOLOGY & METABOLISM, cilt.28, ss.923-925, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Decreased Levels of Lipoxin A4 and Annexin A1 in Wheezy Infants

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.163, ss.193-197, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pollen allergy and eosinophilic esophagitis

TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, cilt.23, ss.298-299, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

The role of lipoxin A4 in exercise-induced bronchoconstriction in asthma

JOURNAL OF ASTHMA, cilt.45, ss.161-164, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Chronic mucocutaneous candidiasis with agammaglobulinaemia

JOURNAL OF THE EUROPEAN ACADEMY OF DERMATOLOGY AND VENEREOLOGY, cilt.21, ss.833-834, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Plasma soluble human leukocyte antigen G levels in asthmatic children

INTERNATIONAL ARCHIVES OF ALLERGY AND IMMUNOLOGY, cilt.141, ss.213-216, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

INHERITED PROTHROMBOTIC RISK FACTORS IN TURKISH CHILDREN WITH HEREDITARY ANGIOEDEMA. SINGLE CENTER

22nd Congress of the European-Hematology-Association, Madrid, İspanya, 22 - 25 Haziran 2017, cilt.102, ss.584

Exhaled breath condensate Annexin A5 levels in exercise-induced bronchoconstriction in asthma: a preliminary study

European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology Congress, Kopenhag, Danimarka, 7 - 11 Haziran 2014, cilt.69, ss.297

Egzersize Bağlı Bronkokonstrüksiyonda Nefes Havası Anneksin A5 Düzeyleri

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013, ss.75

Hışıltılı Bebeklerde Plazma sHLA-G Düzeyleri

XX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 2 - 06 Kasım 2013, ss.74

Exhaled breath condensate lipoxin A4 in exercise-induced bronchoconstriction in asthma

World Allergy and Asthma Congress of the European-Academy-of-Allergy-and-Clinical-Immunology and World-Allergy-Organization, Milano, İtalya, 22 - 26 Haziran 2013, cilt.68, ss.168-169

Hışıltılı Bebeklerde Lipoksin A4 ve Anneksin A1 Düzeyleri

XIX. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012, ss.79

Kayseri atmosferindeki alerjik mantar sporları konsantrasyonu üzerine meteorolojik faktörlerin etkisi

XVIII. Ulusal Allerji ve Klinik İmmünoloji Kongresi, Antalya, Türkiye, 3 - 07 Kasım 2010, ss.48

Plasma HLA-G levels in asthmatic children

Abstracts for the 20th Efi conference, Oslo, Norveç, 8 - 11 Haziran 2006, ss.5-7