Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kur'an'da Cin, Melek ve Şeytan

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.9-21, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kur’xxan’xxda Cin, Melek ve Şeytan

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.9-21, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Clarity of Faith in Maturidis Thought

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, sa.1, ss.93-111, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Ahiret İnancının Pratik Yansımaları

Kelam Araştırmaları Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.55-68, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Rü yetullah

İslam Ansiklopedisi, cilt.35, sa.1, ss.311-314, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşen Dünyada Geleneksel Değerler

Eski-Yeni, sa.2, ss.27-38, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Küreselleşen Dünyada Geleneksel Değerleri

Eski-Yeni, cilt.1, sa.2, ss.27-38, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ehl-i Sünnet'in Teolojik Boyutu

İslamiyat, cilt.8, sa.3, ss.13-26, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur'an Işığında İnsanın Bireysel Sorumluluğu

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, sa.1, ss.37-50, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

İslam, İman ve Fundamentalizm

Kelam Araştırmaları, cilt.2, sa.2, ss.83-94, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur'an'da Bilgi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, sa.1, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ben'in Ötekileşmesi Ya da Söylemin Ayrılığa Dönüşümü

İslamiyat, cilt.7, sa.3, ss.149-163, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebu Hanife'nin İtikadi Düşünce Sisteminde Yorumun Evrenselliği Sorunu

Kelam Araştırmaları, cilt.2, sa.1, ss.47-56, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alevi-Bektaşiliğin İnanç Boyutu

İslamiyat, cilt.6, sa.3, ss.13-30, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Alevi-Bektaşi Düşüncesinde İman

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.8, ss.17-26, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Ebu Hanife'de İmanın Kesinliği

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.15, sa.1, ss.207-213, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Harputlu Abdülhamid Efendi ve Hz. Peygamberin Üstünlüğü Meselesi

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.7, ss.19-32, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ebu Hanife de İmanın Kesinliği Meselesi

İslami Araştırmalar, cilt.15, sa.1, ss.207-213, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fıkhu'l-Ekber'e Metodolojik Bir Bakış

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.15, ss.175-184, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seküler Dünyada İman Toplulukları (Modern İnsan İçin İmanın Anlamı),

İslamiyat, sa.4, ss.119-132, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nihai İlgi Olarak İman"ın Belirsizliği-Paul Tillich'in İman Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım-

İslamiyat Dergisi, sa.4, ss.117-138, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nahia İlgi Olarak İmanın Belirsizliği Paul Tillich in İman Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım

İslamiyat, cilt.4, sa.2, ss.117-138, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kuşku'yu Dışlayıcı Bir Süreç Olarak İman

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.5, ss.537-555, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Tanrı Bilgisi'nin Empirik Temelleri

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.5, ss.337-355, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Teolojik Söylemde Sembolik Öğelerin Yeri

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.4, ss.43-60, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Çevre Problemine Alternatif Bir Yaklaşım

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.8, ss.217-248, 1999 (Hakemsiz Dergi)

Tanrı vardır' İfadesinin Mantıki Statüsü

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, sa.4, ss.167-184, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Gazaliye Göre Allah’ın İradesi

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, 1998 (Hakemsiz Dergi)

Kelam Açısından Velayet-Nübüvvet İlişkisi

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, sa.3, ss.389-0, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Matüridilerde Tekvin Sıfatı ve Temellendirilmesi

Uluslararası Matüridilik Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Türkistan, Kazakistan, 10 - 18 Ekim 2018, ss.219-230

Nübüvvetin Gerekliliği, Kapsamı ve Süresi

Hz. Peygamberin Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştayı, Gaziantep, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2014, ss.229-248

Süruru Kalbi n Nazirin Adlı Esere Göre Müderris İspirli Ömer Efendi nin Mucize Anlayışı

Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Ârif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014, Erzurum, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2014, ss.719-730

İspirli Ömer Efendi'nin Mucize Anlayışı

Erzurum İspirli Kadızade Mehmet Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2014, ss.719-731

Ebu Hanife’nin Düşünce Sisteminde Yorumun Evrenselliği/Kapsamlılığı Sorunu

İmam-Azam Ebu Hanife ve Düşünce Sistemi Sempozyumu, Bursa, Türkiye, 16 - 19 Ekim 2003

Globalleşin Dünyada Dinin Anlamı

Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi, Çorum, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2003, ss.133-152

İslam İmanı Fundamentalizmi Destekler mi?

Türkiye’xxnin Güvenliği Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 17 - 19 Ekim 2001

Globalleşen Dünyada Dinin Anlamı

Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi Sempozyumu, Türkiye, 6 - 08 Eylül 2002, cilt.1, ss.133-152

İnanç Önermelerinin Bilişselliği

Kelam'da Bilgi Problemi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 Mayıs 2001, ss.49-60

İman, Objektivite ve Yanlışlanabilirlik

Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 Mart 2001, ss.77-95

Kitap & Kitap Bölümleri

İslam İnancının Ana Umdeleri

Endülüs Yayınları, İstanbul, 2019

Taassup

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2019

Ebu’xxl-Berekat en-Nesefi ve el-Umde’xxsi

İslam İnancının Ana Umdeleri, , Editör, Endülüs Yayınları, İstanbul, ss.7-15, 2019

Zaman Dışı Seyahat Anlamındaki ’xxAstral Seyahat’xxın Dinimizdeki Yeri Nedir

İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru, Cafer Karadaş, Editör, Beyan Yayınları, İstanbul, ss.165170, 2019

Taassup

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, Ankara, 2018

Bilgi Kuramı

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, Grafiker, ss.294-302, 2018

İmanın Mahiyeti

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, Ankara, ss.282-286, 2018

Matüridilik-Eş’xxarilik Karşılaştırması

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, Ankara, ss.162-166, 2018

Matüridilik: Önemli İsimler ve Temel İlkeler

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, Ankara, ss.139-145, 2018

Rü’yetullah Tartışması

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, Grafiker, ss.485-493, 2018

Reenkarnasyon/Tenasuh Düşüncesi

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, Grafiker, ss.609-616, 2018

"Kudsiyet, velayet ve keramet" Kavramları

İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, velayet, keramet, Yusuf Şevki Yavuz, Editör, Kuramer, İstanbul, ss.289-296, 2017

Rü yetullah Tartışması

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.485-493, 2017

İmanın Mahiyeti

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.282-286, 2017

Bilgi Kuramı

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.294-302, 2017

Matüridilik: Önemli İsimler ve Temel İlkeler

Kelam El kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.139-145, 2017

Maturidilik-Eşarilik Karşılaştırması

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.162-166, 2017

İnkarcı Akımlar

Sistematik Kelam III, Ismail Şık, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

Mezhep Taassubu

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2016

İslam İnancının Ana Umdeleri

Maturidi Gelen-ek-i, Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayınları, İstanbul, ss.202-229, 2016

Tevhidi Zedeleyen Söylemler

Hz. Peygamber Tevhid ve Vahdet, Diyanet, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, ss.133-143, 2016

Tevhidi Zedeleyen Söylemler

Hz Peygamber Tevhit ve Vahdet, , Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, ss.133-143, 2016

İslam İnancının Ana Umdeleri

Din Felsefesi Açısından Maturidi Gelen-Ek-i (Klasik Çağdaş Metinler Seçkisi), Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayınları, İstanbul, ss.202-229, 2016

Nübüvvetin Gerekliliği, Kapsamı ve Süresi,

Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştay Bildiri ve Müzakere Metinleri, Mahmut Çınar, Editör, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, ss.229-248, 2015

Kitaplara İman

İslam İnanç Esasları, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, Ankara, ss.149-157, 2015

Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı

Hz Peygamber in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştay Bildiri ve Müzakere Metinleri 17 19 Ekim 2014, , Editör, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, ss.229-248, 2015

Çağdaş İnanç Problemleri

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2014

Bilgi Kuramı

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, ss.306-317, 2014

"Kelam İlminde Aklın ve Vahyin Yeri"

Akaid ve Kelam İlminde Vahyin ve Aklın Yeri, İlyas Çelebi, Editör, Ensar Yayınları, İstanbul, ss.348-362, 2013

"Kitaplara İman"

İslam İnanç Esasları, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.149-162, 2013

Kitaplara İman

İslam İnanç Esasları, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, ss.149-162, 2013

Kelam İlminde Kaynak Problemi ve Önemli Kelam Eserleri

Kelama Giriş, Çelebi İlyas, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2012

İnanç-Davranış İlişkisi

İslam İnanç Esasları, İlyas Çelebi, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2012

Kelam'da Bilgi Problemi

Kelama Giriş, Çelebi İlyas, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2012

Maturidilik-Eşarilik Karşılaştırması

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.172-176, 2012

Reenkarnasyon/Tenasuh Düşüncesi

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.699-709, 2012

Bilgi Kuramı

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.306-314, 2012

İmanın Mahiyeti

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.290-294, 2012

Rü'yetullah Tartışması

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.511-521, 2012

Matüridilik: Önemli İsimler ve Temel İlkeler

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.149-155, 2012

Satanizm

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.595-608, 2012

Rü yetullah Tartışması

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, ss.511-521, 2012

Satanizm

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, ss.595-608, 2012

Reenkarnasyon/Tenasüh Düşüncesi

Kelam EL Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker, ss.699-709, 2012

Matüridilik-Eş arilik Karşılaştırması

Kelam El Kitabı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, ss.172-176, 2012

Dini Bilginin İmkanı

İnsan Yayınları, İstanbul, 2003

Tanrı nın Anlamı

İnsan Yayınları, İstanbul, 2001

Ansiklopedide Bölümler

İslam Ansiklopedisi

Diyanet Vakfı, ss.311-314, 2008

Diğer Yayınlar