Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2014 V.Din Şurası (Tebliğle Katılım)

  Katılımcı

  Ankara, Türkiye

 • 2014 “Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı” Çalıştayı

  Katılımcı

  Gaziantep, Türkiye

 • 2014 Erzurum İspirli Ömer Efendi Sempozyumu

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2014 Temel İslam Bilimlerinin Ortaya Çıkışı ve Diğer İlimlerle İlişkisi

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2013 Eğitimde Paradigma Dönüşümü

  Katılımcı

  İstanbul, Türkiye

 • 2012 Kelam İlmi Açısından Gnostik Akımlar ve Ökültizm

  Katılımcı

  Malatya, Türkiye

 • 2012 Hz.Peygamber'in Örnek Hayatı

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2011 Kur'an Kelam: Kimlik ve Hakikat Olarak İslam

  Katılımcı

  Isparta, Türkiye

 • 2010 Kelamcıların Kur'an'a Yaklaşımları

  Katılımcı

  Kayseri, Türkiye

 • 2007 İslamda Ahirket İnancı

  Katılımcı

  Sivas, Türkiye

 • 2007 Dini Otorite

  Katılımcı

  Rize, Türkiye

 • 2006 İslam'da Peygamber İnancı

  Katılımcı

  Diyarbakır, Türkiye

 • 2005 Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları

  Katılımcı

  Sakarya, Türkiye

 • 2004 Kelam İlmi'nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri

  Katılımcı

  Elazığ, Türkiye

 • 2002 Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi

  Katılımcı

  Çorum, Türkiye

 • 2001 Günümüz İnanç Problemleri

  Katılımcı

  Erzurum, Türkiye

 • 2000 Kelam'da Bilgi Problemi

  Katılımcı

  Bursa, Türkiye