Prof.Dr.

TEMEL YEŞİLYURT


İlahiyat Fakültesi

Temel islam Bilimleri

Kelam

Eğitim Bilgileri

1994 - 1998

1994 - 1998

Doktora

Harran Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1991 - 1994

1991 - 1994

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye

1986 - 1991

1986 - 1991

Lisans

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Türkiye

Yabancı Diller

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

Arapça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Araştırma Alanları

Sosyal ve Beşeri Bilimler, İlahiyat , Kelam

Akademik Unvanlar / Görevler

2009 - Devam Ediyor

2009 - Devam Ediyor

Prof.Dr.

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1999 - Devam Ediyor

1999 - Devam Ediyor

Yrd.Doç.Dr.

Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2007 - 2009

2007 - 2009

Prof.Dr.

Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

2002 - 2007

2002 - 2007

Doç.Dr.

Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

1994 - 1999

1994 - 1999

Araştırma Görevlisi

Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri

Yönetimsel Görevler

2016 - Devam Ediyor

2016 - Devam Ediyor

Dekan

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2010 - Devam Ediyor

2010 - Devam Ediyor

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2016 - 2016

2016 - 2016

Enstitü Müdürü

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2012 - 2016

2012 - 2016

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2010 - 2016

2010 - 2016

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Erciyes Üniversitesi, Kelam

2012 - 2015

2012 - 2015

Bölüm Başkanı

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2004 - 2012

2004 - 2012

Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Fırat Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü

2009 - 2010

2009 - 2010

Dekan

Fırat Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2008 - 2010

2008 - 2010

Senato Üyesi

Fırat Üniversitesi, Fırat Üniversitesi

2002 - 2005

2002 - 2005

Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

Fırat Üniversitesi

2001 - 2004

2001 - 2004

Fakülte Akademik Kurul Üyesi

Fırat Üniversitesi

Verdiği Dersler

Lisans

Lisans

İslam İnanç Esasları

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sistematik Kelam

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Tez Çalışması

Doktora

Doktora

Kelamda Ana Konular I

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Sistematik Kelam

Lisans

Lisans

Günümüz İnanç Problemleri

Lisans

Lisans

Sistematik Kelam II

Lisans

Lisans

Bitirme Ödevi II

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Uzmanlık Alan Dersi (Y.Lisans)

Lisans

Lisans

Kelam Ekolleri I

Lisans

Lisans

Topluma Hizmet Uygulamaları

Doktora

Doktora

Uzmanlık Alan Dersi (Doktora)

Doktora

Doktora

Klasik Kelam Metinleri: Uluhiyet

Lisans

Lisans

Sistematik Kelam I

Lisans

Lisans

İslam İnanç Öğretisi

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans

Çağdaş Kelam Çalışmaları

Yönetilen Tezler

2011

2011

Doktora

Maturidi'de Kaza ve Kadar

YEŞİLYURT T.

H.IŞIK(Öğrenci)

2008

2008

Yüksek Lisans

İbn Haldun'un Kelamcılığı

YEŞİLYURT T.

A.Hacıbekiroğlu(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Kelam'da Aklın Konumu ve Sınırı

YEŞİLYURT T.

S.Yazıcı(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Ömer Nasuhi Bilmen ve Kelami Görüşleri

YEŞİLYURT T.

O.Taylan(Öğrenci)

2005

2005

Yüksek Lisans

Kelam Açısından Keramet

YEŞİLYURT T.

Y.Çeloğlu(Öğrenci)

2004

2004

Yüksek Lisans

İslam Kelamında Bid'at Kavramı

YEŞİLYURT T.

Y.Doğru(Öğrenci)

2003

2003

Yüksek Lisans

İmanın Pratik Tezahürleri

YEŞİLYURT T.

N.Yıldız(Öğrenci)

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2018

2018

Kur'an'da Cin, Melek ve Şeytan

YEŞİLYURT T.

Kastamonu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.9-21, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2018

2018

The Clarity of Faith in Maturidis Thought

YEŞİLYURT T.

CUMHURIYET ILAHIYAT DERGISI-CUMHURIYET THEOLOGY JOURNAL, cilt.22, ss.93-111, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License

2006

2006

Küreselleşen Dünyada Geleneksel Değerler

YEŞİLYURT T.

Eski-Yeni, ss.27-38, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Ehl-i Sünnet'in Teolojik Boyutu

YEŞİLYURT T.

İslamiyat, cilt.8, ss.13-26, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2005

2005

Kur'an Işığında İnsanın Bireysel Sorumluluğu

YEŞİLYURT T.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.10, ss.37-50, 2005 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

Ben'in Ötekileşmesi Ya da Söylemin Ayrılığa Dönüşümü

YEŞİLYURT T.

İslamiyat, cilt.7, ss.149-163, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Kur'an'da Bilgi

YEŞİLYURT T.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.9, 2004 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2004

2004

İslam, İman ve Fundamentalizm

YEŞİLYURT T.

Kelam Araştırmaları, cilt.2, ss.83-94, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2004

2004

Ebu Hanife'nin İtikadi Düşünce Sisteminde Yorumun Evrenselliği Sorunu

YEŞİLYURT T.

Kelam Araştırmaları, cilt.2, ss.47-56, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Alevi-Bektaşiliğin İnanç Boyutu

YEŞİLYURT T.

İslamiyat, cilt.6, ss.13-30, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2003

2003

Alevi-Bektaşi Düşüncesinde İman

YEŞİLYURT T.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.17-26, 2003 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2002

2002

Harputlu Abdülhamid Efendi ve Hz. Peygamberin Üstünlüğü Meselesi

YEŞİLYURT T.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.19-32, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Ebu Hanife'de İmanın Kesinliği

YEŞİLYURT T.

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.15, ss.207-213, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2002

2002

Fıkhu'l-Ekber'e Metodolojik Bir Bakış

YEŞİLYURT T.

İslami Araştırmalar Dergisi, cilt.15, ss.175-184, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Seküler Dünyada İman Toplulukları (Modern İnsan İçin İmanın Anlamı),

YEŞİLYURT T.

İslamiyat, no.3, ss.119-132, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2001

2001

Nihai İlgi Olarak İman"ın Belirsizliği-Paul Tillich'in İman Anlayışına Eleştirel Bir Yaklaşım-

YEŞİLYURT T.

İslamiyat Dergisi, no.2, ss.117-138, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000

2000

Tanrı Bilgisi'nin Empirik Temelleri

YEŞİLYURT T.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.337-355, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

2000

2000

Kuşku'yu Dışlayıcı Bir Süreç Olarak İman

YEŞİLYURT T.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.537-555, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1999

1999

Teolojik Söylemde Sembolik Öğelerin Yeri

YEŞİLYURT T.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.43-60, 1999 (Hakemsiz Dergi)

1999

1999

Çevre Problemine Alternatif Bir Yaklaşım

YEŞİLYURT T.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.217-248, 1999 (Hakemsiz Dergi)

1999

1999

Tanrı vardır' İfadesinin Mantıki Statüsü

YEŞİLYURT T.

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, ss.167-184, 1999 (Hakemli Üniversite Dergisi)

1996

1996

Kelam Açısından Velayet-Nübüvvet İlişkisi

YEŞİLYURT T.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, ss.389-0, 1996 (Hakemsiz Dergi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Matüridilerde Tekvin Sıfatı ve Temellendirilmesi

YEŞİLYURT T.

Uluslararası Matüridilik Sempozyumu (Dünü, Bugünü ve Geleceği), Türkistan, Kazakistan, 10 - 18 October 2018, ss.219-230

2014

2014

Modern Zamanlarda Sorunların Kaynağı ve Çözümün Enstrümanı Olarak Bilgi

YEŞİLYURT T.

V.Din Şurası, Ankara, Türkiye, 8 - 10 December 2014, ss.1-8

2014

2014

Süruru Kalbi n Nazirin Adlı Esere Göre Müderris İspirli Ömer Efendi nin Mucize Anlayışı

YEŞİLYURT T.

Erzurum İspirli Kadızâde Mehmed Ârif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu (2-4 Mayıs 2014, Erzurum, Türkiye, 4 - 05 May 2014, ss.719-730

2014

2014

İspirli Ömer Efendi'nin Mucize Anlayışı

YEŞİLYURT T.

Erzurum İspirli Kadızade Mehmet Arif Efendi ve Ömer Efendi Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 2 - 04 May 2014, ss.719-731

2003

2003

Globalleşin Dünyada Dinin Anlamı

YEŞİLYURT T.

Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi, Çorum, Türkiye, 1 - 04 May 2003, ss.133-152

2001

2001

İnanç Önermelerinin Bilişselliği

YEŞİLYURT T.

Kelam'da Bilgi Problemi, Bursa, Türkiye, 1 - 04 May 2001, ss.49-60

2001

2001

İman, Objektivite ve Yanlışlanabilirlik

YEŞİLYURT T.

Günümüz İnanç Problemleri Sempozyumu, Erzurum, Türkiye, 1 - 04 March 2001, ss.77-95

Kitap & Kitap Bölümleri

2019

2019

İslam İnancının Ana Umdeleri

Yeşilyurt T.

Endülüs Yayınları, İstanbul, 2019

2019

2019

Taassup

Yeşilyurt T.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2019

2019

2019

İnanç Konusunda Bilinmesi Gereken 88 Soru

YEŞİLYURT T.

Zaman Dışı Seyahat Anlamındaki ’xxAstral Seyahat’xxın Dinimizdeki Yeri Nedir, Cafer Karadaş, Editör, Beyan Yayınları, İstanbul, ss.165170, 2019

2019

2019

İslam İnancının Ana Umdeleri

YEŞİLYURT T.

Ebu’xxl-Berekat en-Nesefi ve el-Umde’xxsi, , Editör, Endülüs Yayınları, İstanbul, ss.7-15, 2019

2018

2018

Taassup

YEŞİLYURT T.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınevi, Ankara, 2018

2017

2017

İslam Düşünce ve Geleneğinde Kutsiyet, velayet, keramet

YEŞİLYURT T.

"Kudsiyet, velayet ve keramet" Kavramları, Yusuf Şevki Yavuz, Editör, Kuramer, İstanbul, ss.289-296, 2017

2017

2017

Sistematik Kelam III

YEŞİLYURT T. , ŞIK İ., KAPLAN İ., KARAGÖZ N., BULUT Z., YILMAZ M. S. , et al.

İnkarcı Akımlar, Ismail Şık, Editör, Gece Kitaplığı, Ankara, 2017

2016

2016

Mezhep Taassubu

YEŞİLYURT T.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, 2016

2016

2016

Maturidi Gelen-ek-i

YEŞİLYURT T.

İslam İnancının Ana Umdeleri, Recep Alpyağıl, Editör, İz Yayınları, İstanbul, ss.202-229, 2016

2016

2016

Hz. Peygamber Tevhid ve Vahdet

YEŞİLYURT T.

Tevhidi Zedeleyen Söylemler, Diyanet, Editör, Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara, ss.133-143, 2016

2015

2015

Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı Çalıştay Bildiri ve Müzakere Metinleri

YEŞİLYURT T.

Nübüvvetin Gerekliliği, Kapsamı ve Süresi,, Mahmut Çınar, Editör, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep, ss.229-248, 2015

2014

2014

Çağdaş İnanç Problemleri

YEŞİLYURT T.

Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, Ankara, 2014

2013

2013

Akaid ve Kelam İlminde Vahyin ve Aklın Yeri

YEŞİLYURT T.

"Kelam İlminde Aklın ve Vahyin Yeri", İlyas Çelebi, Editör, Ensar Yayınları, İstanbul, ss.348-362, 2013

2013

2013

İslam İnanç Esasları

YEŞİLYURT T.

"Kitaplara İman", Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.149-162, 2013

2012

2012

İslam İnanç Esasları

YEŞİLYURT T.

İnanç-Davranış İlişkisi, İlyas Çelebi, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2012

2012

2012

Kelama Giriş

YEŞİLYURT T.

Kelam'da Bilgi Problemi, Çelebi İlyas, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2012

2012

2012

Kelama Giriş

YEŞİLYURT T.

Kelam İlminde Kaynak Problemi ve Önemli Kelam Eserleri, Çelebi İlyas, Editör, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi, Erzurum, 2012

2012

2012

Kelam El Kitabı

YEŞİLYURT T.

Reenkarnasyon/Tenasuh Düşüncesi, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.699-709, 2012

2012

2012

Kelam El Kitabı

YEŞİLYURT T.

Satanizm, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.595-608, 2012

2012

2012

Kelam El Kitabı

YEŞİLYURT T.

İmanın Mahiyeti, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.290-294, 2012

2012

2012

Kelam El Kitabı

YEŞİLYURT T.

Bilgi Kuramı, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.306-314, 2012

2012

2012

Kelam El Kitabı

YEŞİLYURT T.

Maturidilik-Eşarilik Karşılaştırması, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.172-176, 2012

2012

2012

Kelam El Kitabı

YEŞİLYURT T.

Rü'yetullah Tartışması, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.511-521, 2012

2012

2012

Kelam El Kitabı

YEŞİLYURT T.

Matüridilik: Önemli İsimler ve Temel İlkeler, Şaban Ali Düzgün, Editör, Grafiker Yayınları, Ankara, ss.149-155, 2012

2003

2003

Dini Bilginin İmkanı

YEŞİLYURT T.

İnsan Yayınları, İstanbul, 2003

Ansiklopedide Bölümler

2008

2008

İslam Ansiklopedisi

YEŞİLYURT T.

Diyanet Vakfı, ss.311-314, 2008

Bilimsel Dergilerdeki Faaliyetler

2001 - Devam Ediyor

2001 - Devam Ediyor

Kelam Araştırmaları

Editör

2009 - 2010

2009 - 2010

Bilimname

Editör

2002 - 2006

2002 - 2006

Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Editör

Katıldığı Bilimsel Toplantılar

Aralık 2014

Aralık 2014

V.Din Şurası (Tebliğle Katılım)

Ankara

Ekim 2014

Ekim 2014

“Hz. Peygamber’in Nübüvvetinin Süresi ve Kapsamı” Çalıştayı

Gaziantep

Mayıs 2014

Mayıs 2014

Erzurum İspirli Ömer Efendi Sempozyumu

Erzurum

Ocak 2014

Ocak 2014

Temel İslam Bilimlerinin Ortaya Çıkışı ve Diğer İlimlerle İlişkisi

İstanbul

Şubat 2013

Şubat 2013

Eğitimde Paradigma Dönüşümü

İstanbul

Mayıs 2012

Mayıs 2012

Kelam İlmi Açısından Gnostik Akımlar ve Ökültizm

Malatya

Nisan 2012

Nisan 2012

Hz.Peygamber'in Örnek Hayatı

Kayseri

Mayıs 2011

Mayıs 2011

Kur'an Kelam: Kimlik ve Hakikat Olarak İslam

Isparta

Şubat 2010

Şubat 2010

Kelamcıların Kur'an'a Yaklaşımları

Kayseri

Haziran 2007

Haziran 2007

İslamda Ahirket İnancı

Sivas

Mayıs 2007

Mayıs 2007

Dini Otorite

Rize

Eylül 2006

Eylül 2006

İslam'da Peygamber İnancı

Diyarbakır

Eylül 2005

Eylül 2005

Tanrı Tasavvurları ve Sosyal Hayata Yansımaları

Sakarya

Eylül 2004

Eylül 2004

Kelam İlmi'nin Yeniden İnşasında Geleneğin Yeri

Elazığ

Eylül 2002

Eylül 2002

Bir Kelam Problemi Olarak Din-Dünya İlişkisi

Çorum

Eylül 2001

Eylül 2001

Günümüz İnanç Problemleri

Erzurum

Eylül 2000

Eylül 2000

Kelam'da Bilgi Problemi

Bursa

Bilimsel Hakemlikler

Eylül 2017

Eylül 2017

Kelam Araştırmaları Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2017

Mayıs 2017

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Nisan 2017

Nisan 2017

Hikmetyurdu

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2017

Mart 2017

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Kasım 2014

Kasım 2014

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mart 2013

Mart 2013

Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2011

Temmuz 2011

Ankara Üniversitesi İlahiyak Fatültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Mayıs 2009

Mayıs 2009

Ekev Akademi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Temmuz 2008

Temmuz 2008

Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hakemli Bilimsel Dergi

Ocak 2006

Ocak 2006

TÜBİTAK ProjesiJüri Üyelikleri

Şubat-2018

Şubat 2018

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Aralık-2017

Aralık 2017

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Tez Savunması - Sosyal Bilimler enstitüsü

Ekim-2017

Ekim 2017

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınav Jürisi - İstanbul Üniversitesi

Ekim-2017

Ekim 2017

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Tez Savunma Jürisi - Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ocak-2017

Ocak 2017

Akademik Kadroya Atama

Yardımcı Doçent Kadrosuna Atama - Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Ocak-2015

Ocak 2015

Akademik Kadroya Atama

Projesörlük Atama Jürisi (Doç.Dr. Resul ÖZTÜRK) - Atatürk Üniversitesi Profesörlük Atama Jürisi

Aralık-2014

Aralık 2014

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Aralık-2014

Aralık 2014

Akademik Kadroya Atama

Doçenlik Kadrosuna Atama - Erciyes Üniversitesi

Kasım-2014

Kasım 2014

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama - Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

Ekim-2014

Ekim 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sözlü Sınavı - Gazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama Jürisi - Erciyes Üniversitesi

Mayıs-2014

Mayıs 2014

Tez Savunma (Doktora)

Tez Savunma Jürisi - Çukurova üniversitesi

Mart-2014

Mart 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlir Eser İnceleme Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Mart-2014

Mart 2014

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Eser İnceleme Jürisi - Üniversitelerarası Kurul

Şubat-2014

Şubat 2014

Akademik Kadroya Atama

Muharrem Akoğlu Profesör Ataması - Erciyes Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Murat Serdar Doçent Atama - Erciyes Üniversitesi

Ocak-2014

Ocak 2014

Akademik Kadroya Atama

Halim Öznurhan Profesör Ataması - Erciyes Üniversitesi

Kasım-2013

Kasım 2013

Akademik Kadroya Atama

Profesörlüğe Atama Jüri Üyeliği - İnönü Üniversitesi

Ekim-2013

Ekim 2013

Akademik Kadroya Atama

Profesörlüğe Atama Jüri Üyeliği - İnönü Üniversitesi

Ağustos-2013

Ağustos 2013

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Kadrosuna Atama - Marmara Üniversitesi

Mayıs-2013

Mayıs 2013

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı - Universitelerarası Kurul

Şubat-2013

Şubat 2013

Akademik Kadroya Atama

Profesör Ataması - Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Aralık-2012

Aralık 2012

Akademik Kadroya Atama

Profesör Ataması Jüri Üyeliği - Erciyes Üniversitesi

Kasım-2012

Kasım 2012

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Jurisi - Yüksek Öğretim Kurumu

Kasım-2012

Kasım 2012

Akademik Kadroya Atama

Profesör Atama Jürisi - Yıldırım Beyazıt Ünivresitesi

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Sınavı Eser İnceleme - Üniversiteler Arası Kurul

Ekim-2011

Ekim 2011

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Atama Jurisi - Sütçü İmam Üniversitesi

Ekim-2011

Ekim 2011

Doçentlik Sınavı

Sefa Bardakçı'nın Doçentlik Jurisi - Üniversiteler Arası Kurulu

Eylül-2011

Eylül 2011

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç.Atama Jurisi - Erciyes Üniversitesi

Haziran-2011

Haziran 2011

Tez Savunma (Yüksek Lisans)

Yüksek Lisans Tez Savunma Jurisi - Erciyes Ü. Sosyal Bil. Enstitüsü

Mayıs-2011

Mayıs 2011

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Atama Jurisi - Recep Tayyip Erdoğan Universitesi

Ocak-2011

Ocak 2011

Akademik Kadroya Atama

Projesörlük Atama Jurisi - Fırat Üniversitesi

Ekim-2010

Ekim 2010

Akademik Kadroya Atama

Projesörlük Atama Jurisi - Necmettin Erbakan Üniversitesi

Eylül-2010

Eylül 2010

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Jurisi - Erciyes Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü

Temmuz-2010

Temmuz 2010

Doçentlik Sınavı

Doçentlik Juri Üyeliği - Recep Ardoğan Doçentlik Jurisi

Haziran-2010

Haziran 2010

Akademik Kadroya Atama

Profesörlük Jurisi - Süleyman Demirel Ü.

Mayıs-2010

Mayıs 2010

Tez Savunma (Doktora)

Doktora Jurisi - Sosyal Bilimler Enstitüsü

Şubat-2010

Şubat 2010

Doçentlik Sınavı

İbrahim Maraş'ın Doçenltik Jurisi - Universiteler arası Kurulu

Ocak-2010

Ocak 2010

Akademik Kadroya Atama

Yrd.Doç. Atama Jurisi - İnönü Üniversitesi

Ocak-2009

Ocak 2009

Akademik Kadroya Atama

Doçentlik Ataması - Yüzüncü Yıl Üniversitesi

Aralık-2008

Aralık 2008

Akademik Kadroya Atama

Projesörlük Atama Jurisi - Dokuz Eylül Üniversitesi

Ekim-2008

Ekim 2008

Akademik Kadroya Atama

Projesörlük Atama Jurisi - Hitit Üniversitesi

Yayıncılık Etkinlikleri

2017 - 2017

2017 - 2017

Kurum Stüdyolarında TV/Radyo Eğitim Programı

YEŞİLYURT T.