Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Malignant rhabdoid tumor of the vulva: A case report and review of the literature

Taiwanese Journal of Obstetrics and Gynecology, cilt.55, ss.128-130, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multicenter Analysis of Gestational Trophoblastic Neoplasia in Turkey

ASIAN PACIFIC JOURNAL OF CANCER PREVENTION, cilt.15, ss.3625-3628, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Prevalence of and influencing factors for chronic headaches among pregnant women

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.117, ss.144-147, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Prevalence of cervical cytological abnormalities in Turkey

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.106, ss.206-209, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Low back pain prevalence in Turkish pregnant women

JOURNAL OF BACK AND MUSCULOSKELETAL REHABILITATION, cilt.19, ss.89-96, 2006 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Doppler ultrasound assessment and serum cancer antigen 125 in the diagnosis of ovarian tumors

INTERNATIONAL JOURNAL OF GYNECOLOGY & OBSTETRICS, cilt.91, ss.146-150, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The role of plasma exchange in HELLP syndrome

CLINICAL AND APPLIED THROMBOSIS-HEMOSTASIS, cilt.11, ss.211-217, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Effects of hypertension and obesity on endometrial thickness

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.109, ss.72-75, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Differential diagnosis of intra-uterine device migrating to bladder using radiographic image of calculus formation and review of literature

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.108, ss.94-96, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Maternal erythrocyte malondialdehyde level in preeclampsia prediction: a longitudinal study

JOURNAL OF PERINATAL MEDICINE, cilt.31, ss.469-474, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Hormone levels in pre-eclampsia

ACTA OBSTETRICIA ET GYNECOLOGICA SCANDINAVICA, cilt.81, ss.1152, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Idiopathic calcinosis cutis of the vulva in an elderly woman - A case report

JOURNAL OF REPRODUCTIVE MEDICINE, cilt.47, ss.597-599, 2002 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Predictive value of Tumor Necrosis Factor alpha(TNF-?) in Preeclampsia

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, no.100, ss.143-145, 2002 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Long-term effects of continuous oral and transdermal estrogen replacement therapy on sex hormone binding globulin and free testosterone levels

EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS & GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, cilt.99, ss.222-225, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Activated protein C resistance in Turkish women with severe preeclampsia

GYNECOLOGIC AND OBSTETRIC INVESTIGATION, cilt.52, ss.168-172, 2001 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Vulvar Malignitelerin Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst-Special Topics, cilt.8, ss.56-61, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Spontaneous Uterine Rupture in A Pregnant Woman With Previous Hysteroscopic Septum Resection

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.22, ss.241-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Histereskopik septum rezeksiyon öyküsü olan gebe bir kadında spontan uterus rüptürü

Türkiye Klinikleri Journal of Case Reports, cilt.22, ss.241-243, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

"Vajinal Akıntılı Kadınlarda Akıntı Türüne Göre Trichomonas Vaginalis Pozitifliği.",

Turkiye Klinikleri J Med Sci, ss.1094-1099, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Early Stage Endometrial Carcinoma Arising in One Cavity of Septate Uterus: An Unusual Case

Turkiye Klinikleri J Gynecol Obst, cilt.18, ss.61-64, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Analyses of prenatally diagnosed fetal talipes cases

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.10, ss.4-6, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Review of the prenatally diagnosed ten sacrococygeal teratomas

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.10, ss.7-9, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uterin leiomyosarkomlarda C-kit pozitifliği ile Bcl-2 artışı arasındaki ilişki

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, cilt.7, ss.59-65, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Nikotin ve askorbik asitin rat endometriumu üzerine apoptotik etkileri

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, cilt.7, ss.15-20, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uterus bikornus unikolliste endometrium kanseri teşhis.: bir olgu sunumu

Türk Jinekolojik Onkoloji Dergisi, cilt.6, ss.62-65, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Adenomyosis uteri:clinicopathologic analyses of 460 cases

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.8, ss.34-36, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obezitenin endometrium kalınlığı üzerindeki etkileri

Jinekolojik Onkoloji Dergisi, cilt.5, ss.54-57, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The changing pattern of eclampsia over a 15-year period at a university hospital

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.8, ss.185-188, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Gestasyonel diabetes mellitus un maternal serum alfa-fetoprotein düzeyleri üzerine etkisi

Jinekoloji ve obstetrik dergisi, cilt.16, ss.96-99, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlk trimester spontan abortusların ektopik gebelik üzerine etkisi

Türk Fertilite Dergisi, cilt.10, ss.137-141, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A case of endometrioma in a patient with a CA-125 level of 1190

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.7, ss.277-278, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Jinekolojik ve obstetrik ameliyatlarda iyatrojenik üriner sistem yaralanmaları

T Klin Jinekol Obst, cilt.11, ss.37-41, 2001 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cystic hygroma occuring in a twin pregnancy

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.6, ss.219-220, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Primary choriocarcinoma of the fallopian tube: A case report

Gynecol Obstet Reprod Med, cilt.7, ss.64-65, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fetal biyometri: karın çevresi persentilleri

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.22, ss.188-196, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hormon replasman tedavisinin prolaktin düzeylerine etkileri

İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi, cilt.4, ss.59-61, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tip 2 kistik böbrekte prenatal tanı: olgu sunumu

ERCİYES TIP DERGİSİ, cilt.22, ss.44-47, 2000 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Abdominal Skarda Endometriozis-ilişkili Berrak Hücreli Karsinom: Vaka Sunumu

2. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Şubat 2019, cilt.11

Molar Pregnancy in Cesarean Section Scar: A Case Report and Literature Review

2. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Türkiye, 13 - 16 Şubat 2019, cilt.10

İnvitrofertilizasyon İkiz Gebelik Sonrası Gelişen Ovaryan Ven Trombozu

6.Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kongresi, Türkiye, 6 - 09 Kasım 2014

Kitap & Kitap Bölümleri

Jinekolog Onkolog Bakış Açısıyla Postpartum Kanama

Pospartum Kanamalarda UterusKoruyucu Cerrahilerin Uzun DönemSonuçları, Komplikasyonlari ve FertiliteÜzerine Etkileri, Ali AYHAN, Ateş KARATEKE, Hüsnü Çelik, Polat DURSUN, Editör, Güneş Tıp Kitabevi, 2016

Jinekolojik Onkoloji El Kitabı

Anormal Servikal Sitoloji: ASC-US, ASC-H, LSIL VE HSIL Tanılarına Yaklaşım, Yenen MC, Alanbay İ, Editör, Modern Tıp Kitabevi, Ankara, ss.487-498, 2015

Jinekolojik ve Obstetrik Cerrahi Girişimlerin Komplikasyonlarının Yönetilmesi

Cerrahi Evreleme Komplikasyonlarının Yönetimi, Turhan N, Oner G, Editör, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Muğla, ss.98-104, 2015

Jinekolojik Onkoloji

Non-endometrioid endometrium kanserlerinde yönetim, Ali Ayhan, Polat Dursun, Murat Gültekin, Çağatay Taşkıran, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.431-436, 2013

Yoğun Bakım Tanı ve Tedavi

Gebelikte Yoğun Bakım Konuları, Muhammet Güven, Ramazan Coşkun, Editör, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, ss.802-820, 2011

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi

Genital Kanserlerde Tarama, M. N Çiçek, C. Akyürek, Ç Çelik, A Haberal, Editör, Güneş Kitabevi, Ankara, ss.1077-1088, 2006