Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Abdominal Skarda Endometriozis-ilişkili Berrak Hücreli Karsinom: Vaka Sunumu

2. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 16 February 2019, vol.11

Molar Pregnancy in Cesarean Section Scar: A Case Report and Literature Review

2. MİNİMAL İNVAZİV JİNEKOLOJİK CERRAHİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 13 - 16 February 2019, vol.10

Tekrarlayan invitro fertilizasyon başarısızlığında intrauterin sineşilerin rolü

25th European Congress of Obstetrics and Gynaecology / 15th Congress of Turkish Society of Obstetrics Gynaecology, 17 - 21 May 2017

Books & Book Chapters

MOL HİDATİDİFORM VE GENETİK

in: Gestasyonel Trofoblastik Hastalıklara Genel Bakış, Ayhan Ali, Özalp ,Harma Müge, Harma Mehmet, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.7-16, 2020

Pospartum Kanamalarda UterusKoruyucu Cerrahilerin Uzun DönemSonuçları, Komplikasyonlari ve FertiliteÜzerine Etkileri

in: Jinekolog Onkolog Bakış Açısıyla Postpartum Kanama, Ali AYHAN, Ateş KARATEKE, Hüsnü Çelik, Polat DURSUN, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, 2016

Anormal Servikal Sitoloji: ASC-US, ASC-H, LSIL VE HSIL Tanılarına Yaklaşım

in: Jinekolojik Onkoloji El Kitabı, Yenen MC, Alanbay İ, Editor, Modern Tıp Kitabevi, Ankara, pp.487-498, 2015

Cerrahi Evreleme Komplikasyonlarının Yönetimi

in: Jinekolojik ve Obstetrik Cerrahi Girişimlerin Komplikasyonlarının Yönetilmesi, Turhan N, Oner G, Editor, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Muğla, pp.98-104, 2015

Anormal Servikal Sitoloji: ASC-US, ASC-H, LSIL VE HSIL Tanılarına Yaklaşım

in: Jinekolojik Onkoloji El Kitabı, YENEN MÜFİT CEMAL, ALANBAY İBRAHİM, Editor, Modern Tıp Kitabevi, pp.487-498, 2015

Cerrahi Evreleme Komplikasyonlarının Yönetimi

in: Jinekolojik ve Obstetrik Cerrahi Girişimlerin Komplikasyonlarının Yönetilmesi, TURHAN NİLGÜN, ÖNER GÖKALP, Editor, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yayınları, pp.98-104, 2015

Non-endometrioid endometrium kanserlerinde yönetim

in: Jinekolojik Onkoloji, Ali Ayhan, Polat Dursun, Murat Gültekin, Çağatay Taşkıran, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.431-436, 2013

Gebelikte Yoğun Bakım Konuları

in: Yoğun Bakım Tanı ve Tedavi, Muhammet Güven, Ramazan Coşkun, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.802-820, 2011

Genital Kanserlerde Tarama

in: Kadın Hastalıkları ve Doğum Bilgisi, M. N Çiçek, C. Akyürek, Ç Çelik, A Haberal, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.1077-1088, 2006