Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

N-acetylcysteine Prevents Gentamicin Ototoxicity in a Rat Model

JOURNAL OF INTERNATIONAL ADVANCED OTOLOGY, cilt.11, ss.12-18, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Survivin expression correlates with nodal metastasis in T1-T2 squamous cell carcinoma of the tongue

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.272, ss.689-694, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Assessment of early atherosclerotic findings in patients with nasal polyposis

AURIS NASUS LARYNX, cilt.41, ss.179-184, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The Journal of Laryngology & Otology

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.128, ss.216-217, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Impact of mean platelet volume on the occurrence and severity of sudden sensorineural hearing loss

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.127, ss.972-976, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Protective effect of thymoquinone against cisplatin-induced ototoxicity

EUROPEAN ARCHIVES OF OTO-RHINO-LARYNGOLOGY, cilt.270, ss.2231-2237, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

The ototoxic effect of intratympanic terbinafine applied in the middle ear of rats

JOURNAL OF OTOLARYNGOLOGY-HEAD & NECK SURGERY, cilt.42, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

An Unusual Mass Filling Within the Middle Meatus

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.23, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Large Radicular Cyst in the Maxillary Sinus

JOURNAL OF CRANIOFACIAL SURGERY, cilt.22, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Rhinocerebral mucormycosis: experience in 14 patients

JOURNAL OF LARYNGOLOGY AND OTOLOGY, cilt.125, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Analysis of intracochlear new bone and fibrous tissue formation in human subjects with cochlear implants

ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY, cilt.116, ss.731-738, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Extranasopharyngeal angiofibroma originating from the nasal septum

OTOLARYNGOLOGY-HEAD AND NECK SURGERY, cilt.133, ss.647, 2005 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Alveolar soft part sarcoma: report of a case occurring in the sinonasal region

INTERNATIONAL JOURNAL OF PEDIATRIC OTORHINOLARYNGOLOGY, cilt.68, ss.1333-1337, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Castleman's disease as an unusual neck mass: Case report

ANNALS OF OTOLOGY RHINOLOGY AND LARYNGOLOGY, cilt.113, ss.459-461, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Ocular side effects associated with systemic isotretinoin

JOURNAL OF TOXICOLOGY-CUTANEOUS AND OCULAR TOXICOLOGY, cilt.23, ss.189-195, 2004 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tc-99m HMPAO brain SPECT in linear nevus sebaceous syndrome

ANNALS OF NUCLEAR MEDICINE, cilt.17, ss.703-706, 2003 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Research of genetic bases of hereditary non-syndromic hearing loss

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.52, ss.122-132, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

N-Acetyl Cysteine Reduces Cisplatin Ototoxicity

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.38, ss.111-114, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Subdural Empyema as a Result of Silent Otitis Media: Case Report

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.35, ss.31-34, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Korti organındaki morfolojik değişkliklerin incelenmesi

Uluslararası Erciyes Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Kayseri, Türkiye, 26 Nisan 2019, ss.796-803 Creative Commons License

Peritonitli hastalarda intraperitoneal kullanılan antibiyotiklerin ototoksik etkilerinin odyometrik yöntemlerle belirlenmesi

26. Ulusal Nefroloji, Hipertansiyon, Diyaliz ve Transplantasyon Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Kasım 2009, cilt.18, ss.80

Rinoserebral Mukormikoz 14 Hastalık Sonuçlarımız

31. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 29 Ekim - 01 Kasım 2009

Orbital Subperiostal Abseler

30. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 8 - 12 Ekim 2008

. Postseptal orbital complications of acute rhinosinusitis.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.338

Olfactory neuroblastoma: A case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.301

Nasal schwannoma: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.300

A New Experimental Rhinitis Model in Rabbits.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose., İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.272

Fibrous dysplasia of the nose and paranasal sinuses: Report of four cases.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.361

Rhinocerebral mucormycosis: Analysis of four cases.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.321-322

Intraorbital abscess secondary to chronic dacryocystitis: Case report.

20th Congress of the European Rhinologic Society & 23rd International Symposium on Infection and Allergy of the Nose, İstanbul, Türkiye, 18 - 25 Haziran 2004, ss.366-367

Do dopamine antagonists favor eagle syndrome? Case report.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2003, ss.21

Extranosopharyngeal angiofibroma originating nasal septum: Case report.

Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği 6. Uluslararası Toplantısı, Ankara, Türkiye, 11 - 13 Aralık 2003, ss.21

Derin boyun enfeksiyonları: 37 vakanın sonuçları

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.144

Periferik dev hücreli granülom

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.182

İleri yaşlarda görülen adenoid vejetasyonlar

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.144

Hasta görüntülerinin alınmasında, arşivlenmesinde, sunu ve yayın için kullanılmasında temel prensipler

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.97

Rinoplasti ve septorinoplasti sonuçlarımız: 141 vakanın değerlendirilmesi

XXVII. Türk Ulusal Otorinolaringoloji ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 09 Ekim 2003, ss.21

Orbital complications of sinusitis.

86e assemblee de printemps de la societe d'Oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale, Geneve, İsviçre, 17 - 19 Haziran 1999, ss.41