Asst. Prof.SİBEL KAYA


İlahiyat Fakültesi, Temel islam Bilimleri

Kelam


Research Areas: Theology, Theology

Metrics

Publication

12

Open Access

1

Education Information

2013 - 2020

2013 - 2020

Doctorate

Erciyes University, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri , Turkey

2009 - 2012

2009 - 2012

Postgraduate

Ankara University, Faculty Of Theology, Department Of Foundatıons Of Islamıc Scıences, Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Undergraduate

Ankara University, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeliği, Turkey

Dissertations

2012

2012

Postgraduate

Havf ve Reca' Kavramlarının Semantik ve Teolojik Tahlili

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam

Foreign Languages

B1 Intermediate

B1 Intermediate

Arabic

B2 Upper Intermediate

B2 Upper Intermediate

English

Certificates, Courses and Trainings

2012

2012

Dil Eğitimi

Education Management and Planning

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2011

2011

Dil Eğitimi

Education Management and Planning

Yarmouk University

Research Areas

Theology

Theology

Articles Published in Other Journals

2021

2021

Kur'an'da Havf ve Reca' Kavramlarına Semantik Bir Yaklaşım

KAYA S.

FIRAT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.26, no.2, pp.195-225, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

2020

2020

Muʻtezile Kelâmında “Vücûb Alellah” İlkesi ile İlişkilendirilen Fiiller

KAYA S.

İslami Araştırmalar, vol.31, no.2, pp.325-345, 2020 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2022

2022

Kâdî Abdülcebbâr'ın Kur'an Hakkında İhtilaflı Bazı Hususlara Yaklaşımı

Kaya S.

Uluslararası Vahyin Mahiyeti ve Hakikati Sempozyumu, Konya, Turkey, 17 - 18 March 2022, pp.179-180

2018

2018

Kaygı (Havf) ve Ümit (Reca’) Arasında İnsan: Kur’an-ı Kerim Eksenli Bir İnceleme

KAYA S.

Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, ALANYA, Turkey, 3 - 05 May 2018, pp.43-44

2018

2018

Âlem Tasavvurunun Temel Belirleyeni Olarak Mümkün Varlık

KAYA S.

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Turkey, 31 January - 03 February 2018, pp.26-27

Books & Book Chapters

2021

2021

İlahi Fiillerde Zorunluluk-Vücûb alellah

Kaya S.

Ankara Okulu Yayınları, Ankara, 2021