Arş.Gör.Dr.

SİBEL KAYA


İlahiyat Fakültesi

Temel islam Bilimleri

Kelam

Eğitim Bilgileri

2013 - 2020

2013 - 2020

Doktora

Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri , Türkiye

2009 - 2012

2009 - 2012

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Temel İslam Bilimleri Bölümü, Türkiye

2004 - 2008

2004 - 2008

Lisans

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, İlköğretim Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmeliği, Türkiye

Yaptığı Tezler

2012

2012

Yüksek Lisans

Havf ve Reca' Kavramlarının Semantik ve Teolojik Tahlili

Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi, Kelam

Yabancı Diller

B1 Orta

B1 Orta

Arapça

B2 Orta Üstü

B2 Orta Üstü

İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

2012

2012

Dil Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Ortadoğu Teknik Üniversitesi

2011

2011

Dil Eğitimi

Eğitim Yönetimi ve Planlama

Yarmouk University

Araştırma Alanları

İlahiyat , Kelam

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

2020

2020

Muʻtezile Kelâmında “Vücûb Alellah” İlkesi ile İlişkilendirilen Fiiller

KAYA S.

İslami Araştırmalar, cilt.31, sa.2, ss.325-345, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

2018

2018

Kaygı (Havf) ve Ümit (Reca’) Arasında İnsan: Kur’an-ı Kerim Eksenli Bir İnceleme

KAYA S.

Uluslararası Din Bilimleri Sempozyumu, ALANYA, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.43-44

2018

2018

Âlem Tasavvurunun Temel Belirleyeni Olarak Mümkün Varlık

KAYA S.

Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Kayseri, Türkiye, 31 Ocak - 03 Şubat 2018, ss.26-27

Diğer Yayınlar