Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spatially and Temporally Assessing Event-Based Wind Erosion in Adjacent Plots of Fallow and Wheat Cultivation in the Central Anatolia, Turkey

Archives of Agronomy and Soil Science, cilt.1010800365034020201849624, ss.1-33, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi)

Spatio-temporal investigation of surface soil hardness on professional football field

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.192, sa.2, ss.1-13, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

HEAVY METAL, NITROGEN AND PHOSPHORUS ADSORPTION OF COMPACTED LINER MIXTURES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, sa.2, ss.765-770, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Spatial distribution of wind-driven sediment transport rate in a fallow plot in Central Anatolia, Turkey

ARID LAND RESEARCH AND MANAGEMENT, cilt.31, sa.2, ss.125-139, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Tillage-induced Wind Erosion in Semi-arid Fallow Lands of Central Anatolia, Turkey

SOIL AND WATER RESEARCH, cilt.12, sa.3, ss.144-151, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Novel Liner Desing to Prevent Groundwater Pollution

Journal of Agriculture Faculty of Gaziosmanpasa University, cilt.34, ss.122-131, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeraltı Suyu Kirliliğini Önlemeye Dönük Bariyer Tasarımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.124-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Compacted Mixture Liners for Constructed Wetland Basins

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 Kasım 2017, ss.42-43

Rüzgar Erozyonu Ölçümlerinde Pasif Tuzakların Kullanımı ve Etkinliği

III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat, Türkiye, 22 - 24 Ekim 2014, ss.28-32

Parçalanma Üzerine Farklı Toprak Tiplerinin Etkileri

Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 27 Nisan 2011, ss.167-168