Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Spatio-temporal investigation of surface soil hardness on professional football field

ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT, cilt.192, no.151, ss.1-13, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

HEAVY METAL, NITROGEN AND PHOSPHORUS ADSORPTION OF COMPACTED LINER MIXTURES

FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, cilt.27, ss.765-770, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A Novel Liner Desing to Prevent Groundwater Pollution

Journal of Agriculture Faculty of Gaziosmanpasa University, cilt.34, ss.122-131, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Yeraltı Suyu Kirliliğini Önlemeye Dönük Bariyer Tasarımı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, ss.124-133, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Compacted Mixture Liners for Constructed Wetland Basins

3rd ASM International Congress of Agriculture and Environment, Antalya, Türkiye, 16 - 18 November 2017, ss.42-43

Rüzgar Erozyonu Ölçümlerinde Pasif Tuzakların Kullanımı ve Etkinliği

III. Ulusal Toprak ve Su Kaynakları Kongresi, Tokat, Türkiye, 22 - 24 October 2014, ss.28-32

Parçalanma Üzerine Farklı Toprak Tiplerinin Etkileri

Ulusal Toprak ve Su Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 25 - 27 April 2011, ss.167-168