Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

  • 2011 - Devam Ediyor Araştırma Görevlisi

    Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme Bölümü

Verdiği Dersler

  • Lisans Toprak Fiziği

  • Lisans Toprak Bilgisi