Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Yedikule Prison Project by the German Architect August Carl Friedrich Jasmund

Türk İslam Medeniyeti Akademik Araştırmalar Dergisi, vol.15, no.29, pp.9-28, 2020 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Mühendis Mehmed Ali Bey’in Avanos’taki Projeleri

İSTEM, no.32, pp.357-387, 2018 (Other Refereed National Journals)

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Kayseri’deki Ermeni Kiliselerinin Onarımları

History Studies, vol.10, no.2, pp.1-28, 2018 (Other Refereed National Journals)

Eskişehir Alâeddin Camisi nin Onarılmasına Dair Girişimler (1878-1886)

Mediterranean Journal of Humanities, vol.7, pp.47-60, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Creative Commons License

Ağın Kitabeleri

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.8, no.3, pp.259-283, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions)

Ürgüp Davud Ağa Camisi'ne Dair Yeni Tespitler

Cappadocia Journal of History and Social Science, no.7, pp.209-246, 2016 (Other Refereed National Journals)

Belgelerden Hareketle Bir Restitüsyon Denemesi: Kayseri Karakolhaneleri

Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi (Mediterranean Journal of Humanities), no.10, pp.71-92, 2015 (International Refereed University Journal)

Konya Alâeddin Camisi’nin Korunmasına Yönelik Girişimler (1889–1897)

TURKISH STUDIES, vol.9, pp.33-60, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Kayseri'de II. Abdülhamid Han Dönemi'nde İnşa Edilmiş İki Yapı: Zeynel Abidin ve Seyyid Burhaneddin Türbesi

Zeitschrift für die Welt der Türken Journal of World of Turks, vol.3, pp.287-309, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Sivas Hapishanesi ve Mimarisi / Sivas Prison and Its Architecture According to Ottoman Archival Documents

Sivas Kongresi'nin 100. Yılında Her Yönüyle Sivas Uluslararası Sempozyumu, 2019, Sivas, Turkey, 25 - 27 April 2019, vol.3, pp.403-412

Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre Hozat Hükümet Konağı ve Hapishanesi

23. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Edirne, Turkey, 6 - 08 November 2019, pp.18-19

Alman Mimar August Carl Friedrich Jasmund’un Yedikule’deki Hapishane Projesi

22. ULUSLARARASI ORTAÇAĞ ve TÜRK DÖNEMİ KAZILARI ve SANAT TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, İstanbul, Turkey, 24 - 26 October 2018, pp.184

Koruma ve Yağma: Başbakanlık Osmanlı Arşivi Belgelerine Göre Sivas’taki Selçuklu Eserlerinin Durumu

21. Uluslararası Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, 25 - 27 October 2017

Mühendis Mehmed Fevzi Efendinin Kayserideki Çalışmaları

XX. Ortaçağ Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, Sakarya, Turkey, 2 - 05 November 2016, vol.2, pp.761-778

Ürgüp Müzesi ndeki Türk İslam Kitabeleri

2. Uluslararası Nevşehir Tarih ve Kültür Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 2 - 04 May 2016, vol.1, pp.1254-1286

Huvand (Hunat) Hatun Camisi’ne Osmanlı Dönemindeki Müdahaleler

Uluslararası Katılımlı XVI. Ortaçağ-Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (18–20 Ekim 2012), Sivas, Turkey, 18 - 20 October 2012, vol.1, pp.35-51

Arşiv Belgelerine Göre Yahyalı Ulu Camisi, Medresesi ve Yahya Gazi Türbesi

I. Ulusal Yahyalı Sempozyumu (20–21 Eylül 2012), Kayseri, Turkey, 1 - 04 September 2012, vol.1, pp.97-111

Books & Book Chapters

ÜRGÜP ÇEŞMELERİ

KİMLİK, Kayseri, 2020

Mimar Kemaleddin Bey’in Hapishane Projeleri

in: Osmanlı Sanatında Değişim ve Dönüşüm, Budak A., Yılmaz M., Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.11-36, 2019

Ağın Evleri Üzerindeki Kitabeler

in: Sanat Tarihi Yazıları Yaşar Erdemir'e Armağan, Kunduracı O., Yavuzyılmaz A., Editor, Literatürk Academia, Konya, pp.833-851, 2019

AĞIN EVLERİ ÜZERİNDEKİ KİTABELER

in: YAŞAR ERDEMİR’E ARMAĞAN: SANAT TARİHİ YAZILARI, OSMAN KUNDURACI, AHMET YAVUZYILMAZ, Editor, Literatürkacademia, Konya, pp.833-851, 2019

Mimar Kemaleddin Bey’in Hapishane Projeleri

in: OSMANLI SANATINDA DEĞİŞİM ve DÖNÜŞÜM, AYŞE BUDAK, MUZAFFER YILMAZ, Editor, Literatürkacademia, Konya, pp.11-36, 2019

NEVŞEHİRLİ DAMAD İBRAHİM PAŞA’NIN ÜRGÜP’TEKİ ÇEŞMELERİ

in: LALE DEVRİ’NDE OSMANLI DEVLETİ ve NEVŞEHİR, İLYAS GÖKHAN, HÜSEYİNSARAÇ, A. GÖKÇE ÖZCAN, Editor, Kömen Yayınları, Konya, pp.731-745, 2018

Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın Ürgüp’teki Çeşmeleri

in: LALE DEVRİ’NDE OSMANLI DEVLETİ ve NEVŞEHİR, İLYAS GÖKHAN, HÜSEYİN SARAÇ, A. GÖKÇE ÖZCAN, Editor, KÖMEN YAYINLARI, pp.731-745, 2018

SİNOP ALAEDDİN CAMİSİ'NDEKİ OSMANLI İZLERİ

in: SANAT TARİHİ YAZILARI Prof. Dr. KERİM TÜRKMEN ARMAĞANI, Topçu S.M., Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.469-519, 2017

SİNOP ALAEDDİN CAMİSİNDEKİ OSMANLI İZLERİ

in: SANAT TARİHİ YAZILARI Prof. Dr. Kerim Türkmen Armağanı, Topçu Sultan Murat, Aydın Remzi, Editor, Çizgi Kitabevi, Konya, pp.469-519, 2017

Episodes in the Encyclopedia

Kayseri Ansiklopedisi 5

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi 5

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi 5

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi 5

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi 5

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi 5

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi 5

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp., 2017

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.284-286, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.287, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.365-367, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.173-174, 2015

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ CİLT 4

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, pp.173-174, 2015

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.140, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.264–265, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.138–140, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.453–454, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.261–262, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.2, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.245, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.246–247, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.248–249, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.15–16, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.244, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.454–455, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.32–33, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.410–411, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.450, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.244–245, 2013

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ CİLT 3

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYINLARI, pp.15-16, 2013

KAYSERİ ANSİKLPEDİSİ CİLT 3

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYINLARI, pp.453-454, 2013

KAYSERİ ANSİOKLOPEDİSİ CİLT 3

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYINLARI, pp.410-411, 2013

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.161, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.366, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyük Şehir Belediyesi Yayınları, pp.152–153., 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.168-169, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.168, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.162, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.363-364, 2010

Kayseri Ansiklopedisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Yayınları, pp.363, 2010

KAYSERİ ANSİKLOPEDİSİ CİLT 2

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAYINLARI, pp.152-153, 2010