Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Evde Bakımda Bakımvericiler ve Sorunları

Türkiye Klinikleri İç Hastalıkları Hemşireliği, cilt.4, ss.9-15, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kök hücre naklini bekleyen hastaların yaşamış olduğu deneyimlere fenomenolojik yaklaşım

ERÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.27, ss.137-141, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

YORGUNLUK YAŞAYAN KANSERLİ BİREYLERDE BÜTÜNLEŞİK SAĞLIK UYGULAMASI: AKUPRES

SAĞLIK BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF HEALTH SCIENCES, cilt.26, ss.253-256, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kemoterapi Alan Bireylerin Fonksiyonel Durumu ve Bakım Verenlerin Yükü

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.4, no.1, ss.49-61, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Onkoloji hastalarında tamamlayıcı ve destekleyici bakım uygulamaları

Turkiye Klinikleri J Intern Med Nurs-Special Topics, cilt.1, no.2, ss.72-81, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Individual Focused Approach in Oncology: Motivational Interview

Open Access Library Journal, cilt.1, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kronik hastalıklarda psikososyal sorunlar ve bakım

Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, cilt.1, ss.57-72, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipertansiyonlu Bireylerin Sağlığı Geliştiren Davranışlarının Değerlendirilmesi

İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.31-40, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Hemşirelik Öğrencilerinin Hasta Güvenliği Konusundaki Görüşleri

I.Uluslararası Hasta Güvenliği ve Sağlık Finansmanı Kongresi’, Antalya, Türkiye, 22 - 26 Kasım 2017, ss.7

Kanserli yaşlı bireylerde akupresin kanserleilişkili yorgunluğa etkisi.

22. ULUSAL KANSER KONGRESİ, Antalya, Türkiye, 19 - 23 Nisan 2017

Kemoterapi Alan Bireylerin Fonksiyonel durumları ve Bakım Yüküyle İlişkisi

5. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi,Post NCCN 2016, Geriatrik Hematoloji Hemşirelik Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 7 - 09 Ekim 2016

Kanserle ilgili yorgunlukta Tamamlayıcı ve destekleyici uygulamalar

2. Ulusal integratif tıp Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2015

Patient Experiences Prior to Stemcell Transplantation

2015 MASCC/ISOO Annual Meeting on Supportive Care in Cancer, Copenhagen, Danimarka, 25 - 27 Haziran 2015, cilt.23, no.1, ss.295

Hemşirelik Öğrencilerinin Kültürel Duyarlılıklarının Belirlenmesi

3. Uluslararası Katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Semptom Yönetiminde Tamamlayıcı ve Alternatif Tedaviler ve Transkültürel Hemşirelik.

III. Uluslararası katılımlı Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, Çanakkale, Türkiye, 21 - 23 Mayıs 2015

Kalp Yetersizlikli Hastalarda Uyku Kalitesi.

25. Ulusal Kardiyoloji Kongres, İstanbul, Türkiye, 22 - 25 Ekim 2009

Yaşlı Bireylerin Düşme Deneyimleri Ve Düşmeye Karşı Alınan Önlemler

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2009

KOAH’ lı Hastaların Pittsburg Uyku Kalitesi İndeksi İle Değerlendirilmesi, Poster Bildiri

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2009

Yaşlılarda Hipertansiyon Prevalansı Ve Etkileyen Faktörler

11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi, Antalya, Türkiye, 30 Eylül - 04 Ekim 2009