Başarılar & Tanınırlık

Davetli Kongre ve Sempozyum Faaliyetleri

 • 2019 8. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi

  Davetli Konuşmacı

  Ankara, Türkiye

 • 2019 8. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi

  Çalışma Grubu

  Ankara, Türkiye

 • 2019 I. Ahi Evran Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimler Kongresi

  Çalışma Grubu

  Kırşehir, Türkiye

Ödüller

 • Ekim 2017 Kemik İliği Aspirasyonu ve Biyopsisi Yapılan Bireylerde Müzik Terapisinin Ağrı Şiddeti ve Anksiyete Düzeyine Etkisi. 19. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi. Sözel Bildiri İkincilik Ödülü

  Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği

 • Eylül 2015 Kemoterapi Alan Hemotolojik Kanserli Yaşlı Bireylerin Yaşadığı Semptomlar ve Fonksiyonel Durumları. 4. Ulusal Geriatrik Hematoloji Kongresi. Poster Bildiri Birincilik Ödülü

  Geriatrik Hematoloji Derneği

Atıflar

Toplam Atıf Sayısı (WOS): 3

h-indeksi (WOS): 1