Mesleki Deneyim

Akademik Unvanlar

 • 2016 - Devam Ediyor Prof.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2014 - 2016 Doç.Dr.

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2011 - 2014 Doç.Dr.

  Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2005 - 2011 Yrd.Doç.Dr.

  Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2004 - 2005 Araştırma Görevlisi Dr.

  Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2002 - 2003 Araştırma Görevlisi

  Kansas State University, Agronomy, Soıl Scıence

Yönetimsel Görevler

 • 2020 - Devam Ediyor Döner Sermaye Alt Değerlendirme Komisyonu

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 2020 - Devam Ediyor Dekan

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, ....

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Akademik Teşvik Değerlendirme Komisyonu Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 2016 - Devam Ediyor Bölüm Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2016 - Devam Ediyor Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2016 - Devam Ediyor Fakülte Kurulu Üyesi

  Erciyes Üniversitesi, Seyrani Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme

 • 2016 - 2018 Dekan Yardımcısı

  Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

 • 2015 - 2016 Anabilim/Bilim Dalı Başkanı

  Erciyes Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

 • 2013 - 2014 Dekan Yardımcısı

  Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi

 • 2009 - 2014 Bölüm Başkan Yardımcısı

  Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi Ve Bitki Besleme

Verdiği Dersler

 • Yüksek Lisans İleri Toprak Kimyası

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Yüksek Lisans Danışmanlık

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Yüksek Lisans Toprakta Ağır Metal Kirliliği

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Doktora Danışmanlık

 • Yüksek Lisans Uzmanlık Alanı

 • Doktora Seminer

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Doktora Toprak Kirliliği

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Lisans İş Sağlığı ve Güvenliği

 • Doktora İşletme Gübre ve Atıklarının Değerlendirilmesi

 • Lisans Mesleki Uygulama

 • Lisans Toprak Kimyası

 • Yüksek Lisans ÇEVRE KİRLİENMESİ VE TARIM İLİŞKİLERİ

 • Yüksek Lisans İşletme Atıklarının Değerlendirilmesi

 • Lisans Toprak Bilgisi

 • Lisans Mesleki Uygulama

 • Lisans Toprak Bilgisi

 • Lisans Toprak Bilgisi

 • Yüksek Lisans Akedemik Yazım

 • Lisans Toprak Bilgisi

 • Lisans Mesleki Uygulama

 • Lisans Tarımsal Kıymet Takdiri

 • Ön Lisans Mesleki Uygulama

 • Lisans Mesleki Uygulama

 • Lisans Fiziko Kimya

 • Yüksek Lisans İşletme Atıklarının Geğerlendirilmesi

 • Yüksek Lisans Uzmanlık

 • Yüksek Lisans Danışmanlık

 • Lisans Mesleki Uygulama

 • Lisans Bitirme Ödevi

 • Lisans Toprak Analizleri

 • Lisans Toprak Bilimi

 • Yüksek Lisans Seminer

 • Yüksek Lisans ÇEVRE KİRLENMESİ VE TARIM İLİŞKİLERİ

 • Lisans TOPRAK KİRLİLİĞİ

 • Yüksek Lisans İLERİ TOPRAK KİMYASI

 • Lisans TOPRAK KİMYASI

Yönetilen Tezler

Araştırma Altyapısı Bilgileri

 • Ocak 2015 Toprak Kirliliği ve Kimyası Laboratuvarı

  Laboratuvar - Sorumlu Yöneticilik

  Sönmez O.