Araştırma Alanları

  • Tarımsal Bilimler

  • Ziraat

  • Toprak ve Bitki Besleme

  • Toprak Kimyası

  • Toprak ve Su Muhafazası ve Amenajmanı

  • Toprak Islahı (Fiziksel, Kimyasal Veya Biyolojik)

  • Bitki Besleme

  • Topraklı Besleme Uygulamaları