Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Öğrencilerin Kültürleşme Stresi Düzeylerine İlişkin Nicel Bir Araştırma

Türkiye İletişim Araştırmaları Dergisi (Online), ss.1-20, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

KİŞİLERARASI ÇATIŞMALAR VE YAŞAM DOYUMU İLİŞKİSİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.1956-1977, 2016 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

ULUSLARARASI ÖĞRENCİLERİN KÜLTÜRLEŞME STRESİ DÜZEYLERİNE İLİŞKİN NİCEL BİR ARAŞTIRMA

USBIK 2020 3.ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ , Kayseri, Türkiye, 29 - 31 Ocak 2020, ss.83

Sosyal Medyada Benliğin Sunumu: Erciyes Üniversitesi Öğrencileri Kapsamında Bir Araştırma

Uluslararası Dijital Çağda İletişim Sempozyumu, Mersin, Türkiye, 18 - 19 Ekim 2018, cilt.1, ss.163-164

REKLAMDA KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANIMI: DERGİ REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

II. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, 18 - 21 Eylül 2017

A Comparative Study on Social Responsibility and Corporate Image Relation

International Association of Social ScienceResearch (IASSR), 4 - 08 Mayıs 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

KİŞİLERARASI İLETİŞİM MOTİVASYONLARI BAĞLAMINDA SOSYAL AĞ SİTELERİNİN KULLANIMI

SOSYAL ve BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2018, TAPUR Tahsin,AVŞAROĞLU,Selahattin,ARSLAN Emel,KILINÇ Mustafa, Editör, Çizgi Kitabevi, Konya, ss.63-70, 2018 Creative Commons License

REKLAMDA KORKU ÇEKİCİLİĞİ KULLANIMI: DERGİ REKLAMLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH CONGRESS FULL TEXT, Erdal HAMARTA,Coşkun ARSLAN,Sabahattin ÇİFTÇİ,Selahattin AVŞAROĞLU,Onur KÖKSAL,Mustafa USL, Editör, Çizgi Kitabevi Yayınları, Konya, ss.1175-1180, 2017 Creative Commons License