Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Is mediastinoscopy an effective diagnostic method in mediastinal area evaluation in pediatric patients?

ASIAN JOURNAL OF SURGERY, cilt.43, sa.6, ss.690-695, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Pleuropulmonary blastoma: A report of two cases

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.28, sa.1, ss.209-212, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Congenital lobar emphysema: diagnosis and treatment options

INTERNATIONAL JOURNAL OF CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE, cilt.14, ss.921-928, 2019 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

The relation between the location and the perforation rate of lung hydatid cysts in children

ASIAN JOURNAL OF SURGERY, cilt.41, sa.5, ss.422-426, 2018 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Is Anatomic Lung Resection Necessary in Surgical Treatment of Giant Lung Hydatid Cysts in Childhood?

ANNALS OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.23, sa.6, ss.286-290, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A case of relapsing polychondritis developing tracheomalacia

Current Thoracic Surgery, cilt.5, sa.2, ss.87, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tracheobronchial Foreign Body Aspiration in Childhood

MEDICAL JOURNAL OF BAKIRKOY, cilt.15, sa.2, ss.126-130, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Surgery of Retrosternal Thyroid: Evaluation of 36 Cases

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.41, sa.3, ss.261-264, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier

Giant lipoma of the chest wall

Current Thoracic Surgery, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Is bilateral staged muscle sparing thoracotomy in one week for lung hydatid cysts safe for pediatric patients?

Turkish Thoracic Journal, cilt.19, sa.2, ss.84-88, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi)

Evaluation of Prognostic Factors for Survival in Stage I Non-small Cell Lung Carcinoma

ERCIYES MEDICAL JOURNAL, cilt.39, ss.171-175, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License identifier identifier

Mediastinal granulomatous reaction in lung cancer in cappadocia region

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, cilt.8, sa.6, ss.541-544, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

EARLY PERIOD EFFECT OF THE MASSIVE PLEURAL EFFUSIONDRAINAGE ON HEMODYNAMIC AND PULMONARY FUNCTIONS

The Annals of Eurasian Medicine, cilt.5, ss.60-63, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Pulmoner tümörlet olgu sunumu.

Toraks derneği 21. Yıllık Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Göğüs dreni takibi ve bakımı

6. ULUSLAR ARASI 17. ULUSAL HEMŞİRELİK KONGRESİ, Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

Chest Drain Tracking and Care.

6th International, 17th National Nursing Congres., Ankara, Türkiye, 19 - 21 Aralık 2019

JİNEKOLOJİK HASTALARDA UNIPORTAL VATS İLE PNÖMOTORAKS TEDAVİSİ

ULUSLARARASI KADINDOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI KONGRESİ, Türkiye, 26 - 29 Eylül 2019

Pneumothorax Treatment with Uniportal VATS in Gynecologic Patients.

International Congress of Obstetrics and Gynecology, 26 - 29 Eylül 2019

Unıportal Surgery in mediastinitis

Toraks Derneği Uluslararası katılımlı 22. Yıllık Kongresi, 14 - 19 Nisan 2019

Çocukluk çağı nadir spontan pnömotoraks nedenleri

10. Ulusal Göğüs Cerrahi Kongresi, Türkiye, 25 - 28 Mayıs 2019

Tansiyon Piyotoraks

10. Ulusal göğüs cerahi kongresi, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2019

POTENTİAL MİCROBİAL BİOMARKERS OF LUNG CANCER

28th. European Congress of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases, 21 - 24 Nisan 2018

Atypical Trajectory of a Gunshot Injury without Penetration Anniversary

1st Congress of APIMSF 2018 30th APIMSF meeting, Baku, Azerbaijan, 15-18 may 2018, 15 - 18 Mayıs 2018

Ölüm ile sonuçlanan Trakeo-bronşial yabancı cisim aspirasyonları

Toraks Derneği 21. Yıllık Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

TRACHEOBRONCHIAL INURIES

14th National Emergency Medicine, 5th Intercontinental Emergency Medicine Congress 5th International Critical Care and Emergency Medicine Congress, 19 - 22 Nisan 2018

Akciğerin nadir bir tümörü: Sklerozan hemanjioma.

Toraks derneği 21. Yıllık Kongresi, Türkiye, 11 - 15 Nisan 2018

Atypical Trajectory of a Gunshot Injury Without Penetration.

1st APIMSF Congress BAKU 2018 And 30th Anniversary Meeting of APIMSF., Baku, Azerbaycan, 15 - 18 Mayıs 2018

Surgıcal treatment of chest wall deformites with minimally invazive method

4. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Şubat 2018

AN INTERESTING FOREIGN BODY IN THE ESOPHAGUS: A CLOTHES-PIN COIL

4. Erciyes pediatriakademisi kış akademisi, Türkiye, 22 - 24 Şubat 2018

Potential microbial biomarkers of lung cancer

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 21 - 24 Nisan 2018

Potential microbial biomarkers of lung cancer .

28th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Madrid, İspanya, 21 - 24 Nisan 2018

TRACHEOBRONCHIAL INJURIES

5. İntercontinental Emergency Medicine Congress, 5. İnternational Critical Care and emergency medicine, 14. ulusal acil tıp kongresi, 19 - 22 Nisan 2018

EVALUATION OF FOREIGN BODY INGESTION ADMITTED TO THE PEDIATRIC EMERGENCY SERVICE

4th Erciyes Pediatrics Academy Winter Congress, Kayseri, Türkiye, 22 - 24 Şubat 2018, cilt.40, ss.24

SPONTAN PNÖMOMEDİASTİNUM

TÜRKİYE SOLUNUMARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 39. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Nadir görülen bir atelektazi nedeni: İnflamatuar Myofibroblastik Tümör

TÜRKİYE SOLUNUM ARAŞTIRMALARI DERNEĞİ 39. ULUSAL KONGRESİ, İzmir, Türkiye, 14 - 17 Ekim 2017

Trakeobronşiyal yabancı cisim aspirasyonlarının ölümcül komplikasyonları.

Çocuk Göğüs Hastalıkları 2. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017

Göğüs duvarı deformitelerinin minimal invaziv yöntemlerle cerrahi tedavisi

Çocuk Göğüs Hastalıkları 2. Kongresi, İstanbul, Türkiye, 27 - 29 Eylül 2017

INTERESTING TRACHEOBRONCHIAL FOREIGN BODY ASPIRATIONS

3. Erciyes Pediatri kış akademisi, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017

Spontan hemotoraks

9. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 4 - 07 Mayıs 2017

Senkron multiple primer akciğer kanseri

Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Dermatofibrosarkoma protüberans.

Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

Katamenial pnömotoraks

Toraks Derneği 20. Yıllık Kongresi, Antalya, Türkiye, 5 - 09 Nisan 2017

İlginç Trakeobronşiyal Yabancı Cisim Aspirasyonları.

3. Erciyes Pediatri Akademisi Kış Kongresi, Kayseri, Türkiye, 9 - 11 Mart 2017

Toraks Yerleşimli Ekstrameduller Hematopoez

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, 24-27 Kasım 2016., Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

Relapsing Polikondrit

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Antalya, 24-27 Kasım 2016., Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

Trakeobronkopatia Osteokondroplastika

VII. Ulusal Akciğer Kanseri Kongresi, Türkiye, 24 - 27 Kasım 2016

Plevranın primer sinovyal sarkomu

Toraks Derneği 19. Yıllık Kongresi, Türkiye, 6 - 10 Nisan 2016

Sıradışı Bir Kist Hidatik Olgusu

VII. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013, ss.3