Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

 • 2008 - 2013 Tıpta Uzmanlık

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

 • 1996 - 2002 Lisans

  Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Türkiye

Yaptığı Tezler

 • 2013 Tıpta Uzmanlık

  Masif plevral mayi drenajının kardiyopulmoner fonksiyonlara etkisi

  Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Cerrahi Tıp Bilim

Yabancı Diller

 • B1 Orta İngilizce

Sertifika, Kurs ve Eğitimler

 • 2019Plevral Girişimler

  Sağlık ve Tıp , • TÜSAD

 • 2019Göğüs Cerrahisinde Genişletilmiş Rezeksiyon Uygulamaları

  Sağlık ve Tıp , • TÜSAD

 • 2017Temel İnvaziv Mekanik Ventilasyon Kursu

  Sağlık ve Tıp , • Türk Toraks Derneği

 • 2016Göğüs Hastalıkları EBUS ve Polisomnografi Atölye Çalışması

  Sağlık ve Tıp , Acıbadem Üniversitesi

 • 2014Endobronşial Valv Uygulamaları

  Sağlık ve Tıp , TÜSAD

 • 2014Bronşial Termoplasti Uygulamaları

  Sağlık ve Tıp , • TÜSAD

 • 2011Uygulamalı Mekanik Ventilatör kursu

  Sağlık ve Tıp , Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım DERNEĞİ

 • 2010Göğüs Cerrahisinde Kolaylaştırıcı Teknikler Kursu

  Sağlık ve Tıp , Türk Toraks Derneği

 • 2009Kardiopulmoner Resusitasyon

  Sağlık ve Tıp , ERCİYES ÜNİVERSİTESİ